20.01.17

Grundstensnedlæggelse til nyt kloster i Holte

Fredag den 19. januar var en glædelig dag for Søstrene af det dyrebare blod. De fik nemlig besøg af biskop Czeslaw Kozon og generalvikar Niels Engelbrecht på byggepladsen i Holte nord for København, hvor deres nye kloster er i færd med at blive opført. Biskoppen velsignede grundstenen, som søstrene havde medbragt fra deres nuværende hjem, klosteret Nordvanggård i Bistrup, der siden 1959 har huset søsterfællesskabet, Den katolske Kirkes menighed samt et plejehjem.

Efter at kommunen for nogle år siden valgte at opføre et nyt plejehjem, besluttede Søstrene af det dyrebare Blot at sætte den firlængede gård og den 9.000 kvadratmeter store grund til salg. Efter næsten to års venten købte Rudersdal kommunen Nordvanggård for at bruge bygningerne til blandt andet at huse nogle af de mange...[mere]

Kategori: hovednyhed, Nyt fra bispedømmet

18.01.17

Bispedømme tabte sag mod staten

Det katolske bispedømme fik ikke medhold i Oslo byret om, at Kulturdepartementets beslutning om tilbagebetaling af statstilskud for årene 2011-2015 er ugyldig. Byretten siger i sin afgørelse den 17. januar, at den norske stat har krav på at få tilbagebetalt omkring 40,5 mio. kroner, som bispedømmet har modtaget i tilskud i nævnte periode, ligesom bispedømmet også skal betale sagsomkostningerne på 421.000 kroner.

”Vedtægterne [i loven om statstilskud, red.] er ikke ugyldige på grund af en forkert anvendelse af loven. Statstilskud efter trossamfundsloven er betinget af, at vedkommende ’medlem’ aktivt har tilsluttet sig respektive trossamfund; skæringsdatoen for hvornår tilhørsforholdet må foreligge, er pr. 1 januar i det enkelte støtteår; og OBK [Oslo katolske bispedømme, red.] har ikke...[mere]

Kategori: hovednyhed, Nyt fra verdenskirken

17.01.17

Nyt medlemsnummer for alle medlemmer af DUK

For at gøre det nemmere fremover vil Danmarks Unge Katolikker (DUK) pr. 1/1 2017 registrere medlemmer på CPR-nummer.

Det gør vi dels for at sikre at vores medlemmer altid kan huske deres eget medlemsnummer og dels for at sikre at vi har en unik måde at genkende betalinger, kontingenter osv. Det betyder at hvis du vil være medlem af DUK eller du har et barn der vil være medlem så vil vi gerne have dig til at sende dit (eller dit barns) fulde navn samt CPR-nummer til cpr@duk.dk. Så snart du har gjort dette kan du fremover bare bruge CPR-nummer som identifikation – så finder vi nemt det medlem det handler om.

Du skal vide at du samtidig giver samtykke til at DUK opbevarer dit CPR-nummer med henblik på at kunne registrere dig unikt. DUK videregiver under ingen omstændigheder dit CPR-nummer...[mere]

Kategori: Nyt fra bispedømmet

16.01.17

Stadig flere kristne udsættes for forfølgelse

For fjerde år i træk stiger antallet af forfulgte kristne på verdensplan. Og i Asien er der tale om en ”brat stigning”, advarer den kristne hjælpeorganisation Open Doors (Åbne Døre), som netop har fremlagt sin årlige rapport om omfanget af kristenforfølgelsen overalt i verden.

”De tal, vi fremlægger i dag, tyder på, at en bølge af religiøs nationalisme skyller ind over verden”, sagde Lisa Pearce, direktør for Open Doors i Storbritannien og Irland. ”Omfanget af kristenforfølgelserne er steget hastigt i Asien og på det indiske subkontinent, og den næres af en religiøse nationalisme som myndighederne ofte vender det blinde øje til, og nogle gange endda aktivt tilskynder”.

Årsrapporten om kristenforfølgelserne i verden ranglister landene efter omfanget og bygger på oplysninger fra folk, som...[mere]

Kategori: hovednyhed, Nyt fra verdenskirken

13.01.17

Computere i Vatikanet hacket i et større internationalt cyberangreb

Italiensk politi har afsløret et større internationalt cyberangreb, hvor bl.a. computere i Vatikanet er blevet hacket.

Ifølge Roms politi har man arresteret to ingeniører, der er mistænkt for ulovligt at have skaffet sig adgang til ”informationer med relation til statens sikkerhed”. De unavngivne hackere beskrives som bosiddende i London og er begge i 40’erne. De mistænkes for at have hacket sig adgang til computere, som benyttes af Italiens regeringsledere og flere europæiske bankfolk.

Angrebet har også ramt Vatikanet, oplyser politiet. Hackerne har skaffet sig adgang til computere benyttet af kardinal Gianfranco Ravasi fra det pavelige kulturråd. De har også hacket sig ind i computere i Vatikanets gæstehus, som regelmæssigt benyttes af prælater på besøg i Rom, og herigennem fået...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken, hovednyhed

11.01.17

Kom til KO-særforvisning af filmen ’Silence’

Lørdag den 28. januar arrangerer Katolsk Orientering en særforvisning af Martin Scorseces anmelderroste film ’Silence’ om jesuitternes mission i Japan i det 17. århundrede. Filmen følger to unge jesuiterpræster og deres oplevelse af forfølgelse og vold mod kristne i Japan, mens de leder efter deres mentor, fader Ferreira.

Forevisningen finder sted kl. 9 om morgenen i Grand Teater, Mikkel Bryggers Gade 8, 1460 København K. Billetpris er kr. 90,-.

Mesterinstruktøren og katolikken Martin Scorsese har brugt 20 år på at skrive manuskriptet til filmen, som har Danmarkspremiere i slutningen af januar. Liam Neeson spiller den forsvundne pater, mens Andrew Garfield og Adam Driver har rollerne som de to unge jesuiterpræster.

'Silence' bygger på en roman af den japanske forfatter...[mere]

Kategori: Arrangementer

10.01.17

Pavens tale til det diplomatiske korps: ”Ja til fred! Nej til terrorismens galskab”

Pave Frans mødtes mandag den 9. januar med ambassadørerne akkrediteret ved Den hellige Stol. Pavens traditionelle nytårshilsen til diplomaterne er én af hans vigtigste taler i løbet af året – hans såkaldte ’State of the Union’-tale om verdenssituationen og forskellige indsatsområder.

Pave Frans’ otte sider lange tale blev holdt i Det klementinske Kapel i Det apostoliske Palads. I sin tale fokuserede han på fred og fredsskabende initiativer. Paven sagde, at mange tager freden for givet i de dele af verden, som for hundrede år siden var midt i en verdenskrig, mens andre dele af verden dagligt fylder os billeder af igangværende konflikter, krig og ødelæggelse, og mennesker på flugt.

Paven begyndte sin tale med at gentage sin overbevisning om, at alle religioner er kaldede til at fremme...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken, hovednyhed

09.01.17

Hvordan 'performer' dit sogn?

De sammenstillede sogneregnskaber for 2015 er nu tilgængelige på katolsk.dk.

Find dem under menuen 'Kirkens økonomi'. [mere]

Kategori: Nyt fra bispedømmet

09.01.17

Biskoppens prædiken i domkirken juledag 2016

”Vi skal altid glæde os over alle tegn på kristentro, som findes i vort land, lige fra Kristusfiguren i vort pas, korset i vort flag til kristendommens plads i regeringsgrundlaget. I en tid, hvor deres gøres meget for at mindske religionens plads i det offentlige rum og anfægte dens betydning i andre sammenhæng, er selv det mindste tegn på noget, der minder om kristentroen, en opmuntring”.

Læsninger: Es 52,7-10        Hebr 1,1-6     Joh 1,1-18

Umiddelbart er julens sceneri og budskab noget meget enkelt: Det drejer sig om Guds Søns komme til os, dvs. Guds henvendelse, bøjen sig ned til os. Den del af budskabet, som handler om kærlighed og fred, går let ind hos alle, som noget verden har brug for. Det er især julenats og julemorgens...[mere]

Kategori: Biskoppens prædikener

09.01.17

Biskoppens prædiken i domkirken julenat 2016

”Medierne er fulde af dystre profetier om fremtiden og resignerede nekrologer over fortiden. Midt i alt dette har vi brug for at registrere tegn på håb og optimisme. Når vi siger registrere, så er det fordi, disse tegn allerede er der”.

Læsninger: Es 9,1-6       Tit 2,11-14 Luk 2,1-14

I menneskets historie med Gud markerer det, vi fejrer i julen, et afgørende vendepunkt. At Guds Søn bliver menneske kan ikke andet end ændre ved noget. Sådan var forventningen i den gamle pagt, og sådan oplevedes det af de mennesker, som senere troede på Kristus og vidnede om hans opstandelse. Vor tro lærer os således, at efter at Guds Søn blev menneske, er ingenting som før. Vor tidsregning er ændret, men først og fremmest har vi gennem menneskevordelsen, det at Guds Søn blev...[mere]

Kategori: Biskoppens prædikener

04.01.17

Nyt kontor i kurien pr. 1. januar 2017

Vatikanet har omorganiseret sit humanitære, menneskeretslige og udviklingspolitiske engagement, som pr. 1. januar 2017 samles i et nyt kontor i kurien med navnet ’Afdelingen for fremme af integreret menneskelig udvikling’. I det nye kontor indgår fire tidligere pavelige råd, nemlig rådene for retfærdighed og fred (Justitia et Pax) og ’Cor Unum’ samt rådene for pastoral omsorg for migranter og rejsende og for pastoral assistance til sundhedsarbejdere. Hermed samles porteføljerne for menneskerettigheder, migration, sundhedsspørgsmål og humanitær hjælp i ét kontor.

Det nye kontor ledes af en præfekt, kardinal Peter Turkson (billedet), der indtil nu har været præsident for Det pavelige råd for Retfærdighed og Fred. Dets statutter er foreløbigt godkendt ’ad experimentum’ ligesom det også er...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken

04.01.17

Sygedagen 2017

Lørdag den 11. februar kl. 14.00 i Sct. Mariæ Kirke, Frederiksberg, med mulighed for modtagelse af De syges Salvelse i messen, som læses af generalvikar Niels Engelbrecht.

Mulighed for skriftemål fra kl. 13.15.

Tilmelding nødvendig: Sr.laurentiaosb@yahoo.dk eller tlf. 38 71 48 72 (kl.10-12).[mere]

Kategori: Arrangementer

04.01.17

Vedrørende Det økumeniske Studielegat 2017

Legatets formål er at gøre det muligt for personer fra Danmark at drive økumeniske studier og at opnå økumenisk erfaring i udlandet ved at bidrage til hel eller delvis dækning af omkostninger til rejse, ophold og undervisning.

Hvem kan ansøge?Legatet kan søges af alle, men der lægges vægt på, at ansøgeren ønsker at dygtiggøre sig inden for andre kirkelige traditioner end sin egen med henblik på at drage nytte af sin viden og erfaring i sin hjemlige kirkelige sammenhæng enten umiddelbart eller på et senere tidspunkt. Præster, teologistuderende, kirkeligt ansatte samt ansatte i kirkelige institutioner og organisationer vil have fortrinsret.

Hvad ydes der støtte til?Ophold ved institutter som Det Økumeniske Institut i Bossey, Tantur Institut for Økumeniske Studier og Det Økumeniske...[mere]

Kategori: Andet

20.12.16

Pavens intentioner til Bønnens apostolat 2017

I 2017 er intentionerne anderledes end de plejer at være. Vores opmærksomhed rettes på skift mod missionen og mod verden. Paven angiver et tema og så en forbøn med udgangspunkt i dette tema. 

JANUARI denne måned beder vi for evangelisering med særligt fokus på de kristnes tjeneste i menneskehedens vanskeligheder

- for at alle kristne, at de tro mod Herrens undervisning gennem bøn og næstekærlige handlinger vil stræbe efter at genskabe det fulde kirkelige fællesskab og samarbejde om at møde menneskehedens aktuelle udfordringer.

FEBRUARI denne måned beder vi for hele verden med særligt fokus på at tage imod mennesker i nød

- for alle de mennesker, der gennemlever prøvelser, især de fattige flygtninge eller marginaliserede, at de må modtage hjælp og trøst i vore menigheder....[mere]

Kategori: Andet

20.12.16

Biskoppens julehilsen

Kære trosfæller,

Endnu et travlt år er ved at rinde ud. I år har det været intensivt fordi, det indtil for nylig var helliget Guds barmhjertighed, et tema, som har skullet udfordre os, men ikke mindst give os håb i en verden, som ofte kan virke ubarmhjertig.

Selv om vi i det forløbne år har skullet fokusere særligt på barmhjertigheden, siger det sig selv, at den aldrig hører op, og at vi derfor hele tiden skal tage imod den og hjælpe andre med at få del i den. De hellige porte i de romerske basilikaer er lukket; men Guds barmhjertigheds dør står altid åben. Vi kan håbe på, at mange mennesker, som var blevet mindre ivrige i troen, opgivende over for deres svaghed og kørt fast i livets udfordringer, gennem Barmhjertighedens år har fået nyt håb og fornyet engagement.

Pave Frans har...[mere]

Kategori: Nyt fra biskoppen

Viser resultater 1 til 15 af 2586

Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Næste >