24.03.17

Portugal: To af Fátima-børnene kanoniseres

Pave Frans vil under sit besøg i Fátima i maj kanonisere de to salige seerbørn Frans og Hyacinta Marto. Det konsistorium, der skal godkende kanoniseringerne, vil ifølge italienske medier blive indkaldt til påske.

Kanoniseringen af de to søskende Frans (Francisco) og Hyacinta Marto (Jacinta), der døde som børn i henholdsvis 1919 og 1920, vil ske ved en højtidelig messe 13. maj i Fátima – på 100-årsdagen for Maria-åbenbaringerne i 1917.

Frans og Hyacinta blev saligkårede i år 2000 af den hellige pave Johannes Paul II. Det tredje seerbarn Lucia dos Santos, der som den eneste af de tre børn nåede voksenalderen, døde i 2005 som 98-årig. Hendes saligkåringsproces er undervejs.

Frans Marto blev født 11. juni 1908 i Aljustrel og døde som 10-årig 4. april 1919 i Fátima. Hyacinta Marto blev...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken

24.03.17

Hoffmanns Minde: Fra stiftelse til fond

Katolsk ’institution’ skifter navn og formål.

Bispedømmet har meget at takke Stiftelsen Hoffmanns Minde for. Gennem en menneskealder drev stiftelsen karitativ virksomhed i egne bygninger i Valby, senere også i Brønshøj og den støttede kirkebyggeri i hovedstadsområdet.

Stiftelsen, der var registreret som erhvervsdrivende fond under Erhvervsstyrelsen i årene 1994-2014, har i dag afhændet sine bygninger og erhvervsaktiviteter og blev pr. 1. januar 2015 omdannet til en almennyttig fond. Men først i efteråret 2016 blev den etableret under navnet Fonden Hoffmanns Minde med ny bestyrelse og direktør – men stadig med et karitativt sigte.

Omsorg for ældreStiftelsen Hoffmanns Minde blev oprettet af frk. Maria Hoffmann i 1941 med grundlag i den arv, der var tilfaldet hendes bror, proprietær...[mere]

Kategori: Nyt fra Katolsk Orientering, hovednyhed

24.03.17

KO nr. 4 er på gaden

Læs bl.a. om Åsebakkens 75 års jubilæum, en ny doktordisputats om Poul Helgesen, om fasten, nye børnebøger på vej, praktikant hos Caritas, lukningen af Vor Frelsers Kirke i Assens samt andre katolske nyheder fra ind- og udland.

Hent avisen her som en pdf-fil[mere]

Kategori: Nyt fra bispedømmet

20.03.17

Det nye menighedsråd i det nye Sct. Josefs sogn

Efter sognesammenlægningen på Lolland-Falster, så de tre tidligere sogne nu er slået sammen til ét sogn under navnet Sankt Josephs sogn, blev der søndag den 19. marts afholdt valg til det nye menighedsråd.

Til menighedsrådet er valgt:Teresa Krystyna Starzynski, Hellig Kors menighed, 47 stemmerJacob Pontoppidan, Sankt Birgitta menighed, 45 stemmerJoakim Sølund, Hellig Kors menighed, 45 stemmerJoan Nicolaisen Nielsen, Sankt Birgitta menighed, 41 stemmerMichael Eugeniusz Dzinbek, Hellig Kors menighed, 41 stemmerSøren Clausen, Hellig Kors menighed, 31 stemmer

Som suppleanter er valgt:Jan Peter Tvangsø, Sankt Birgitta menighed, 27 stemmerKristof Lubowiecki, Sankt Birgitta menighed, 23 stemmerGraciete Mafalda Andrade Gouveia, Hellig Kors menighed, 11 stemmer.

Et konstituerende...[mere]

Kategori: Nyt fra bispedømmet

20.03.17

Årets valfarter til Åsebakken og Øm

Om få måneder afholdes bispedømmets årlige valfarter til Vor Frue af Åsebakken og Vor Frue af Øm. Ved en beklagelig fejl er datoerne for valfarterne ikke kommet i Katolsk Lommebog 2017.

Valfarten til Vor Frue af Åsebakken afholdes som sædvanligt sidste søndag i maj, det vil sige den 28. maj, 7. søndag i påsken.

Valfarten til Vor Frue af Øm afholdes i år anden søndag i juni, altså den 11. juni på festen for Den Hellige Treenighed.

Mottoet for årets valfarter er “De holdt fast ved bønnen sammen med Jesu mor, Maria” (ApG 1,14).[mere]

Kategori: Nyt fra bispedømmet

20.03.17

”24 timer for Herren”

Pave Frans opfordrer de katolske sogne verden over til at holde døgnåbent nu på fredag og lørdag, den 24. og 25. marts, så troende får mulighed for atter at møde Jesus Kristus i bodens sakramente og i tilbedelsen af det allerhelligste sakramente.

Fasteinitiativet, der er arrangeret af Det pavelige råd for fremme af Nyevangelisering, går under navnet 24 timer for Herren og er tænkt som en anledning til bøn og refleksion. Den er også tænkt som en anledning til at tale med en præst og en mulighed for at genopdage – eller opdage for første gang – den store barmhjertighed, forløsning og livsforandrende kraft, som findes i bodens sakramente.

Dette års tema er ”Barmhjertighed ønsker jeg” (Matt 9,13).

I sit fastebudskab for 2015 talte pave Frans om betydningen af initiativet 24 timer for...[mere]

Kategori: hovednyhed, Nyt fra verdenskirken

20.03.17

Noterne til Bergoglios tale før konklavet i 2013 offentliggjort

Håndskriften er lille, knap nok læselig og sproget er spansk, forfatterens modersmål. Men de tanker, som præsenteres her, er i dag så velkendte, at de er lette at forstå.

Der er tale om de håndskrevne notater til talen, som daværende kardinal og ærkebiskop af Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, holdt for de andre kardinaler lige før han blev valgt til pave under konklavet i Rom i marts 2013.

De håndskrevne er i dag fascinerende læsning, en slags introduktion til et pontifikat præget af drømmen om en Kirke, som ikke er optaget af ”teologisk narcissisme” eller ”åndelig verdslighed”, men i stedet går ud til ”periferien” for at opsøge sårede sjæle.

I anledning af 4-års dagen for begyndelsen på Frans’ pontifikat den 13. marts, har mange gjort status over hvad han hidtil har og ikke har...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken, hovednyhed

15.03.17

Fastebudskab 2017: "Ordet er en gave. Den anden er en gave"

Kære brødre og søstre,

Fastetiden er en ny begyndelse. En vej, der fører til et sikkert mål; opstandelsens påske, Kristi sejr over døden. Denne tid kalder os indtrængende til at omvende os. Som kristne at vende tilbage til Gud ”af hele vores hjerte” (Joel 2,12) og ikke lade os nøjes med middelmådighed, men at vokse i venskab med Herren. Jesus er vor trofaste ven, som aldrig forlader os. Selv når vi synder venter han tålmodigt på at vi vender tilbage til ham. Med sin tålmodige venten viser han os sin vilje til at tilgive (jf. prædiken, 8. januar 2016).

Fasten er en gunstig periode til at uddybe vort åndelige liv gennem de midler til helliggørelse, som Kirken tilbyder os: faste, bøn og almisse. Bagved alt er Guds ord, som i løbet af denne tid inviterer os til at lytte og fordybe os. Jeg...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken

15.03.17

Årsberetning for bibliotek og historisk arkiv

Sankt Andreas Bibliotek og Katolsk Historisk Arkiv har udsendt sin årsberetning for 2016, herunder de igangværende aktiviteter, planer og udfordringer.

Interesserede kan læse årsberetningen HER[mere]

Kategori: Nyt fra bispedømmet

14.03.17

Flere gymnasiaster vælger NSG

Det katolske gymnasium på Østerbro i København, Niels Steensens Gymnasium, har modtaget et rekordstort antal 1. prioritetsansøgere til gymnasiet i år, og selv om næste skoleår ligger et stykke ud i fremtiden, glæder skolen sig til at modtage de mange nye 1 g’ere.

”Antallet af ansøgere er fordoblet i forhold til samme tidspunkt sidste år, og vi er meget glade for den tillidserklæring, der ligger i, at elever og forældre i stigende grad vælger Niels Steensens Gymnasium,” siger rektor Lise Baadsgaard Jepsen.

”I et samfund som vores, hvor faglig dygtighed, værdier og identitet fylder stadigt mere, er det dejligt, at NSG’s profil bliver værdsat. For vi har meget at byde på.”

Ifølge Lise Baadsgaard Jepsen skyldes NSG’s styrkede position, at skolen har skabt et særligt undervisningsmiljø,...[mere]

Kategori: Andet

08.03.17

Katolske og ortodokse ledere advarer: Europa ”driver væk” uden sine kristne rødder

En gruppe katolske og ortodokse kirkeledere opfordrer i en fælleserklæring alle europæere til at huske på deres egen kulturs kristne rødder og at vende tilbage til dem i en tid med ”en udbredt bekymring for Europas fremtid”.

Fælleserklæringen er udsendt af Det fælleseuropæiske katolske-ortodokse Forum, som udgøres af tolv delegerede fra de europæiske katolske bispekonferencer og tolv delegerede fra Europas ortodokse kirker. Erklæringen er udsendt i forbindelse med deres femte møde, der blev afholdt i Paris i sidste måned. I erklæringen siges det, at de europæiske lande er i akut behov for at konsultere ”deres egne åndelige rødder for at finde svar på den situation, Europa gennemlever og som et skridt mod en fremtid af håb og større selvtillid”. Temaet for gruppens femte møde var truslen...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken

06.03.17

Vor Frelsers Kirke i Assens solgt

Ansgarstiftelsen har pr. 1. april solgt Vor Frelsers Kirke til LB Ejendomme ApS. Dermed slutter en æra for den katolske kirke i Assens.

Allerede fra 1909 havde der været regelmæssige gudstjenester i byen, men i 1927 fik Assens så sin egen kirke. I 90 år har menigheden fejret eukaristien i denne bygning. Det er desværre slut nu; men det betyder ikke, at der ikke vil blive fejret messe i Assens mere. To gange om måneden vil der stadig komme en præst og holde messe i byen.

Mange vil spørge, hvorfor det ikke kunne lade sig gøre at beholde kirken, og svaret må være, at det er der flere grunde til. Først og fremmest har det ikke været økonomisk muligt for menigheden at vedligeholde sine bygninger, der på nuværende tidspunkt er i en tilstand, som ville kræve meget store summer for at blive...[mere]

Kategori: Nyt fra bispedømmet, hovednyhed

03.03.17

Biskoppens prædiken i domkirken askeonsdag 1. marts

"Ingen af vore bodsøvelser er et formål i sig selv, fastetiden sådan set heller ikke. Fastetidens placering styres af, hvornår påsken falder. Det betyder, at fastetiden i stadig højere grad skal ses som en forberedelse til påsken, heller ikke kun for at påsken blot skal blive festlig, men for at vi kan opdage, at påsken er kilden til vor frelse, til at blive styrket i troen på Kristi opstandelse, ikke kun for at bekende det som en vigtig og uopgivelig trossandhed, men for at blive styrket i håbet om, at det onde, det dystre, det usikre, som vi på forskellige måder går og frygter i hverdagen, ikke har det sidste ord."

---

Læsninger: Joel 2,12-18      2 Kor...[mere]

Kategori: Biskoppens prædikener, hovednyhed

28.02.17

Fastemeddelelser 2017

Fastetiden bør være en tid, hvor man alvorligt bestræber sig på at udvikle sit trosliv, og mere ihærdigt øve kærlighedens gerninger. Man bør om muligt undgå fester og overdrevne fornøjelser, da fastetiden er en alvorens tid. Det gør ikke noget, at vi oplever, at fastetiden har en vis karakter af alvor, netop fordi vi ønsker at samle os om Jesu lidelse. Så meget desto mere vil vi kunne opleve påskens store glæde, og vort trosliv vil få et dybere indhold. Det er vigtigt, at vi tager fastetiden alvorligt og ikke mister den åndelige iver. Det er nødvendigt for mange at genopdage den åndelige betydning af fastetiden. Forældre bør også forklare denne tids betydning for deres børn og unge.

Pave Frans tager i dette års fastebudskab udgangspunkt i lignelsen om den rige mand og Lazarus (Luk...[mere]

Kategori: Nyt fra bispedømmet

28.02.17

Online-fasteretræte på dansk

Askeonsdag begynder fastetiden. Som en hjælp til at leve de næste 40 dage som en bønnens og fordybelsens tid, tilbyder bønshjemmesiden Helligt Rum en fasteretræte under overskriften ’De syv ord på korset: Jesu forståelse'.

Hjemmesiden, der blev oprettet af to irske jesuitter i 1999, ønsker at udbrede kendskabet til ignatiansk spiritualitet gennem en kombination af daglige bibellæsninger og refleksioner. Til at begynde fandtes indholdet på www.sacredspace.ie udelukkende på engelsk, men siden er mere end tyve sprogversioner kommet til – senest er hjemmesiden var at blive oversat til dansk på www.helligtrum.dk.

Du finder pave Frans’ fastebudskab HER[mere]

Kategori: Andet, hovednyhed

Viser resultater 1 til 15 af 2612

Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Næste >