22.02.17

Pave Frans efterlyser et katekumenat for ægteskabet

Disse tanker blev fremsat under hans tale til Den romerske Rota i anledningen af åbningen af retsåret 2017. Talen, som blev holdt i sidste måned, er gengivet herunder:

----

Kære dommere, embedsmænd, advokater og medarbejdere ved Den romerske Rotas apostoliske domstol!

Jeg hilser enhver af jer hjerteligt, begyndende med auditørprælatkollegiet med dets dekan, msgr. Pio Vito Pinto, som jeg takker for hans ord, og prodekanen, som for kort tid siden blev udnævnt til denne opgave. Mit ønske er at I alle må arbejde med klarhed og med glødende kærlighed til Kirken i det retsår, som vi i dag tager hul på.

I dag ønsker jeg at vende tilbage til emnet om forholdet mellem tro og ægteskab, især under perspektivet tro født ind i den menneskelige og kulturelle kontekst, hvor den ægteskabelige...[mere]

Kategori: hovednyhed, Nyt fra verdenskirken

22.02.17

Paven ønsker klarhed om Medjugorje

Meningerne er delte om Maria-pilgrimsstedet Medjugorje i Bosnien-Hercegovina. Siden foråret 1981 har seks ’seerbørn’ fortalt om Maria-åbenbaringer og overnaturlige budskaber, og stadig flere besøger pilgrimsstedet nær grænsen til Kroatien. Den lokale kirke forholder sig tilbageholden efter de første undersøgelser og afviser officielle kirkelige valfarter. Vatikanet maner til forsigtighed og en anerkendelse af de påståede overnaturlige fænomener er udelukket så længe de fortsat finder sted. Alligevel vokser antallet af pilgrimme til Medjugorje fortsat og det samme gør tilhængerne af visionerne fra de ’seerbørn’, der i mellemtiden er blevet voksne.

Nu ønsker pave Frans at skabe klarhed og han udnævnte 11. februar den polske ærkebiskop Henryk Hoser af Warszawa til at lede en ny...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken, hovednyhed

16.02.17

Bernadette og åbenbaringerne i Lourdes

Søndag den 26. februar er Lourdes og Mariaåbenbaringerne emnet for den 3. søndagssalon, som arrangeres af Katolsk Orientering og Sankt Andreas Bibliotek i fællesskab.

Kom og hør forfatter Lissie Lundh fortælle om sin nye bog om Bernadette af Lourdes (1844-1879), som udkom på forlaget Eksistensen sidste år. Bernadette fik 18 visioner af Jomfru Maria ved grotten i Lourdes. Hendes møde med Jomfru Maria har været af stor betydning for kristne og pilgrimme verden over, der efterfølgende har valfartet til stedet.

Skoleleder og mangeårig formand for Den nordiske Lourdesvalfart, Georg Høhling, fortæller om den traditionsrige valfart, der i år finder sted den 24.-31. juli med gejstlig deltagelse fra Den nordiske Bispekonference og valfartspræst Herbert Krawcszyk SJ. Læs mere på...[mere]

Kategori: Arrangementer

16.02.17

Fastebudskab 2017: "Ordet er en gave. Den anden er en gave"

Kære brødre og søstre,

Fastetiden er en ny begyndelse. En vej, der fører til et sikkert mål; opstandelsens påske, Kristi sejr over døden. Denne tid kalder os indtrængende til at omvende os. Som kristne at vende tilbage til Gud ”af hele vores hjerte” (Joel 2,12) og ikke lade os nøjes med middelmådighed, men at vokse i venskab med Herren. Jesus er vor trofaste ven, som aldrig forlader os. Selv når vi synder venter han tålmodigt på at vi vender tilbage til ham. Med sin tålmodige venten viser han os sin vilje til at tilgive (jf. prædiken, 8. januar 2016).

Fasten er en gunstig periode til at uddybe vort åndelige liv gennem de midler til helliggørelse, som Kirken tilbyder os: faste, bøn og almisse. Bagved alt er Guds ord, som i løbet af denne tid inviterer os til at lytte og fordybe os. Jeg...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken

16.02.17

Læs Amoris Laetitia – Glæden ved kærligheden – i uddrag

Pave Frans’ postsynodale skrivelse om familien, dens liv og sendelse, Amoris Laetitia (Glæden ved kærligheden), har skabt en del omtale såvel inden for Kirken som udenfor siden den blev offentliggjort i april 2016.

Det danske, katolske website Catholica bringer nu en oversat version af centrale afsnit af den postsynodale skrivelse (indledning, kapitel 4 & 8) samt Vatikanets, dvs. det officielle, resumé af hele skrivelsen.

I løbet af den kommende tid vil de andre kapitler af Amoris Laetitia blive offentliggjort på Catholica i takt med at de er oversat til dansk.

Pastoral-Centret påtænker at udgive hele skrivelsen i bogversion senere i år.

Læs mere HER [mere]

Kategori: hovednyhed, Andet

15.02.17

Seminar: Lær mere om Edith Stein

Karmelitinderne i Hillerød holder lørdag den 18. marts et seminar om Edith Stein, hendes vennekreds og hendes filosofi. Dagen indledes kl. 9 med en messe med biskop Czeslaw Kozon, hvorefter tre foredrag belyser Edith Steins store og interessante vennekreds; hendes filosofi spændende fra fænomenologi over antropologi til metafysik samt indholdet i teksten ‘Frihed og Nåde’, som tillejligheden er blevet oversat til dansk og som om eftermiddagen læses sammen i mindre grupper. Dagen sluttes med vesper sammen med søstrene kl. 17.

Foredragsholderne, der også er arrangører af seminaret, er pastor Preben Salomonsen, Bjerringbro, som har beskæftiget sig indgående med Stein og hendes vennekreds; Mette Lebech, Maynooth, Irland, som i mange år har undervist i Edith Steins filosofi; og Ann-Lise...[mere]

Kategori: Arrangementer

09.02.17

Kvinder fra Filippinerne får ordet den 3. marts

Fredag den 3. marts er det Kvindernes Internationale Bededag! Det markeres bl.a. i Sankt Annæ Kirke, Dronning Elisabeths Allé 3, 2300 Kbh S, hvor der begyndes kl. 15. Indbydere er kvinder fra Den katolske Kirke, Metodistkirken, Vanløse Frikirke og Folkekirken, der sammen har tilrettelagt dagen. Alle er velkomne!

Kvinder fra de kristne kirker i Filippinerne har i år tilrettelagt en gudstjeneste, som bruges jorden rundt den første fredag i marts på Kvindernes Internationale Bededag. Temaet er ”Har jeg gjort dig uret?”.

Dagen fejres i flere end 170 lande, og i Danmark samles kvinder godt 60 steder for at stå sammen med kvinderne i Filippinerne, som har samlet en lang række tekster og bønner, der på denne dag bliver brugt overalt i verden. Stemmer fra Filippinerne beretter om forholdene i...[mere]

Kategori: Arrangementer

06.02.17

Forbavselse over hvad Gud har gjort

Pave Frans budskab til 25. Verdensdag for de Syge 2017

”Den Almægtige har gjort store ting imod mig” (Luk 1,49)

Kære brødre og søstre,

Den 11. februar 2017 bliver den 25. Verdensdag for de Syge fejret i hele Kirken og på en særlig måde i Lourdes. Temaet for dette års fejring er ”Forbavselse over hvad Gud har gjort: ’Den Almægtige har gjort store ting imod mig’” (Luk 1,49). Dagen blev indført i 1992 af min forgænger, den hellige pave Johannes Paul II, og blev for første gang fejret i Lourdes den 11. februar 1993. Denne dag giver anledning til at reflektere over de behov, de syge har og mere generelt alle, der lider. Det er også en lejlighed for dem, der generøst hjælper de syge, begyndende med familiemedlemmer, sundhedspersonale og frivillige, og takke for deres gudgivne kald til at...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken, hovednyhed

03.02.17

Paven om det gudviede liv: ”Bekymrede at så mange opgiver deres kald”

Tilbage i 1996 indstiftede den hellige pave Johannes Paul II verdensdagen for det gudviede liv – en dag som markeres hvert år på dagen for Herrens fremstilling i Templet (Kyndelmisse) den 2. februar. Dagen markeres for 21. gang og i år i lyset af den kommende bispesynode, der bliver afholdt i 2018 under temaet ”De unge, troen og at skelne kald”. Sidste lørdag tog pave Frans imod medlemmerne af den pavelige kongregation for det gudviede liv, der var i Rom for at afholde deres årsmøde.

I sin tale berørte paven det, han beskrev som ”en forblødning” af det gudviede liv. Statistikken taler sit klare sprog og tendensen er konstant: i de senere år forlader ca. 2.300 ordensbrødre, -søstre og præster hvert år den gudviede stand, og de fleste af dem er i aldersgruppen 30-50 år. Om udviklingen...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken

03.02.17

Bispekontorets tidligere administrationschef er død

Bispekontorets tidligere administrationschef Erik Lindegaard døde 28. januar, 69 år gammel, efter en længere sygdomsperiode.

Erik Lindegaard var administrativ og økonomisk leder for bispekontoret gennem ni år fra 2001 til medio 2009.

Han var født i Bilbao, Spanien, den 10. februar 1947. I 1969 var han bestyrer af Det Kgl. Danske konsulat i Bilbao. Han blev maskiningeniør fra Danmarks Ingeniør Akademi, Lundtofte, med speciale i virksomhedsledelse i 1977, og arbejdede i flere år i det private erhvervsliv med virkefelt såvel i Danmark som i udlandet, hvor han periodevis var udstationeret, inden han pr. 1. januar 2001 blev ansat på det katolske bispekontor.

Erik Lindegaard bisættes mandag den 6. februar kl. 15.00 i Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64, København K.[mere]

Kategori: Nyt fra bispedømmet

03.02.17

Gråbrødrene er ankommet til København

Pater Tomaz Majken (42 år) og pater Tomisckv Cuetko (52 år), begge konventualer (OMFConv), er i denne uge ankommet til bispedømmet. Efter en indkøringsperiode er det meningen, at de skal overtage det pastorale ansvar for betjeningen af de københavnske menigheder Jesu Hjerte Kirke og Sakramentskirken.

Pater Majken og pater Cuetko har netop afsluttet en fire måneder lang missionsuddannelse i Belgien med fokus på inkulturation, integration, nyevangelisering og økumeni. Begge har forinden arbejdet i England og de er således engelsktalende.

De bor begge pt. hos redemptoristerne på Amager, men vil i løbet af de næste måneder – når den indflytningstekniske tilladelse foreligger fra Københavns kommune – flytte til deres permanente adresse i Stenosgade-komplekset.

Det er ikke først gang at...[mere]

Kategori: hovednyhed, Nyt fra bispedømmet

01.02.17

Vi er i dag arvinger til dette modige vidnesbyrd

”Troen på Jesu opstandelse fyldte martyrernes, helgenernes og de saliges hjerter med en iver og en usædvanlig nidkærhed, som gjorde dem rede til at møde enhver vanskelighed og endda døden, og gav deres ord en uimodståelig overtalelsesenergi. Til denne hærskare af helgener hører også Sankt Ansgar, biskop – Skandinaviens apostel, missionsbiskop og stor og utrættelig forkynder af evangeliet i disse lande.”

----

Nuntius, ærkebiskop Henryk Józef Nowackis prædiken i domkirken søndag den 29. januar 2017, Sct. Ansgars fest.

Deres excellence, kære præster og ordenssøstre,

kære søstre, kære brødre,

I dag, på denne søndag, ærer jeres bispedømme Sankt Ansgar, sin værnehelgen, og alle vi, som er her til stede deltager i denne fest. Ved denne lejlighed hilser jeg jer alle meget hjerteligt.

Vi ser...[mere]

Kategori: Nyt fra bispedømmet, hovednyhed

28.01.17

Sct. Ansgars Fest: Nyt kunstværk på domkirkens facade

Søndag den 29. januar, på Sct. Ansgars festdag, afslørede biskop Czeslaw Kozon en ny metalskulptur, som netop er blevet opstillet på domkirkens facade ud mod Bredgade.

Den kvadratiske skulptur 'Echo' i gylden bronze, udført af billedhugger Henrik B. Andersen, har indgraveret 251 navne fra medlemmer af menigheden - én for hvert år, høj som lav, siden kapellet blev opført i 1764, finansieret af den østrigske kejserinde Maria Theresia, på en byggegrund i Norgesgade, det nuværende Bredgade 64 i indre København.   

Kunstværket er opsat på den ene side af kirkedøren; på den anden side står en skulptur af Nordens apostel, den hellige Ansgar.

”De to værker spiller sammen i en dialog og danner en helhed, symboliseret ved navne på menighedens kendte og ukendte personer gennem alle...[mere]

Kategori: hovednyhed, Nyt fra bispedømmet

27.01.17

Pater Carroll Parker er død

Pater Carroll Parker OMI er i går, torsdag den 26. januar, afgået pludseligt ved døden. Father Parker, som han altid blev kaldt, levede sine sidste år som pensionist sammen med sine medbrødre i Oblatfædrenes kommunitet i Herlev.

Han blev født den 29. september 1936 i USA og efter endt skoleuddannelse 1949-55 på Oblatfædrenes lille seminar indtrådte han direkte hos Oblatfædrene, hvor han aflagde sine første løfter i 1956. Den 10. september 1961 blev han viet til præst, og efter 17 års arbejde i USA, blandt andet som lærer på to forskellige katolske gymnasier, kom han i 1978 til kommunitetet i Herlev, hvor han blev præst for de engelsktalende grupper ved Vor Frue Kirke i Herlev og ved Sakramentskirken på Nørrebro. Fra 1981-84 var han sognepræst i Randers og derefter 1984-88 i...[mere]

Kategori: Nyt fra bispedømmet, hovednyhed

24.01.17

De unge skal høres inden næste synode

Vatikanets pressekontor har offentliggjort forberedelsesdokumentet til den 15. ordinære bispesynode, der afholdes i Rom i oktober 2018. Synodens tema er ”De unge, troen og at skelne kald”.

I et åbent brev til verdens unge, hvor synodens tema præsenteres, opfordrer pave Frans dem til at lytte til Guds kald og hans invitation til ”at drage ud mod en fremtid som nok er udvis, men som vil bringe en sand virkeliggørelse, og som Han selv vil lede jer til”. Paven henviser til Jesu invitation til disciplene og siger: ”Jeg indbyder jer til at lytte til Guds stemme, som gennem Helligåndens pust genlyder i jeres hjerter”.

I brevet opfordrer pave Frans de unge til at forandre verden, til at høre skriget i deres unge hjerter, der ikke tåler uretfærdighed, en ’brug-og-smid væk’ mentalitet og...[mere]

Kategori: hovednyhed, Nyt fra verdenskirken

Viser resultater 1 til 15 af 2599

Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Næste >