Biskoppens prædikener

28.05.18

Biskoppens prædiken på valfarten til Åsebakken søndag den 27. maj

Læsninger: 5 Mos 4,32-34.39-40; Rom 8,14-17; Matt 28,16-20

Sidste søndag fejrede vi pinse, Helligåndens komme, opfyldelsen af Jesu løfte til sine disciple om at sende den hjælp, der skulle til, for at de kunne forstå alt, hvad han havde lært dem og nu efter hans opstandelse omsætte det i liv og aktiv forkyndelse.

Ved at sende og åbenbare os Helligånden har Jesus også tydeliggjort den fylde, som Gud rummer og dermed lagt op til, hvad vi fejrer i dag, festen for Den hellige Treenighed. I sit liv på jorden var Jesus dog kommet med mange udmeldinger om, at Gud, selv om han er én og den eneste Gud, i sit væsen også rummer muligheden for relation, og dermed må bestå af personer, som kan relatere. Ved Jesu dåb i Jordan optræder alle tre guddommelige personer: Faderen forkynder under...[mere]

Kategori: Biskoppens prædikener

09.04.18

Biskoppens prædiken ved Sigurd Sverre Stangelands præstevielse i domkirken lørdag 7. april

Læsninger: Es 61,1-3a.6a.8b-9 ApG 4,13-21 Mark 16,9-15

Du bliver præsteviet i en privilegeret tid, nemlig påsketiden, hvor vi i læsningerne hører om de første vidnesbyrd fra mennesker, der oplever og fortæller om Jesu opstandelse. For os, der lever i dag, er sandheden i Jesu opstandelse for længst blevet inkorporeret i vort trosliv og vor kristne selvforståelse. For disciplene og de andre samtidige vidner til den tomme grav og de første mundtlige beretninger om opstandelsen var budskabet på én gang udfordrende og glædeligt. Udfordrende, fordi lidelsens grusomhed og korsdødens endegyldighed syntes at have gjort opstandelsen umulig, og glædelig, fordi skeptikerne, også blandt disciplene efterhånden erkendte, at Jesus virkeligt var levende til stede i blandt dem.

For os, der lever i dag,...[mere]

Kategori: Biskoppens prædikener, hovednyhed, Andet

06.04.18

Biskoppens prædiken i domkirken påskedag 1. april

Læsninger: ApG 10,34a.37-43  1 Kor 5,6b-8  Joh 20,1-9

 

Kristus er én gang for alle opstået fra de døde og kan ikke mere dø. Det er én af de mest grundlæggende sandheder i vor kristne tro. For de fleste af os er fejringen af påsken blot en højtidelige understregning af virkeligheden i denne begivenhed. Den øger sikkert ikke vor tro; men vi tager det som en anledning til at fejre den og bekende, at vi står ved den. Denne oplevelse af påsken er vi sikkert også tilfredse med, men blot en gentagelse af sidste år fejring af festen skal det dog nu alligevel ikke være.

Men hvad gør vi så, for at påsken alligevel kan gøre en forskel og have den samme virkning, som vi hører skildret hos disciplene og de første kristne. Hvordan kan vi formidle, at påsken bliver en befrielse og...[mere]

Kategori: Biskoppens prædikener

06.04.18

Biskoppens prædiken i domkirken påskenat 31. marts

Læsninger: Ez 36,16-17a.28-28 m.fl.  Rom 6,3-11  Mark 16,1-7

Hver af de mange læsninger, vi har hørt i denne påskevigilie, rummer stof nok til en særskilt prædiken, ligesom vi også kunne se, hvordan de hver især illustrerer det, vi fejrer i denne nat. Livets oprindelse og fornyelse, trældom og befrielse, frafald og omvendelse, død og opstandelse.

Én af læsningerne er fra profeten Ezekiels bog. Vi bruger den også ved firmelser, fordi der tales om en ny ånd, som skal lægges i menneskers indre; men pinsen og dermed Helligåndens fest har sin oprindelse i påskens mysterier, så derfor passer læsningen også godt til det, vi fejrer lige nu.

Til at begynde med lyder profetens ord dystre, næsten fordømmende; men de ender med opmuntring og forudsigelse af en lysere fremtid. Dertil...[mere]

Kategori: Biskoppens prædikener

06.04.18

Biskoppens prædiken i domkirken langfredag 30. marts

Læsninger: Es 52,13-53,12  Hebr 4,14-16; 5,7-9  Joh 18,1-19,42

Lidelseshistorien og påskedagenes liturgi i det hele taget rummer en fylde af åndelig næring og inspiration. Det er ikke muligt på én gang at få det fulde udbytte, så vi må uden at miste blikket for helheden indimellem fokusere på enkelte elementer.

I den første læsning om den lidende gudstjener hører er lidt uanselig sætning: ”Ved hans sår blev vi helbredt” (Es 53,5c). Traditionen har udlagt denne tekst som en forudsigelse og beskrivelse af Jesu lidelse, og apostlen Peter citerer også rask væk denne passage i sit første brev (2,24).

I forbindelse med Jesu forløsergerning taler vi gerne om, at vi er frelst ved hans kors, hans blod, hans lidelser, hans sår. Denne talemåde kan umiddelbart virke som en...[mere]

Kategori: Biskoppens prædikener

Viser resultater ###SPAN_BEGIN###%s til %s ud af ###SPAN_BEGIN###%s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste >