Biskoppens prædikener

02.02.18

Prædiken i domkirken, Sct. Ansgars fest søndag 28. januar 2018

Læsninger: Es 52,7-10; 1 Kor 1,18-25; Mark 1,14-20

”Tiden er inde, Guds rige er kommet nær; omvend jer og tro på evangeliet.” Sådan lyder Jesu opfordring i begyndelsen af dagens evangelium, og snart vil vi også høre den, når fastetiden begynder.

At tiden er inde, plejer vi at sige, når vi står over for vigtige beslutninger eller for store udfordringer. At der skal ske noget, er vi enige om, når vi betragter verden og følger med i, hvad der sker i den: Flygtningestrømme, klimaforandringer, optrapning af konflikter, voksende uretfærdighed og meget mere. Selv om vi ikke altid ved, hvad der skal ske, og hvem der skal gøre noget, så fyldes vi med uro, fordi det ikke bare kan gå videre som hidtil.

Når det drejer sig om troens verden og livet i Kirken, og vi hører om, at tiden er nær, så vil...[mere]

Kategori: Biskoppens prædikener

29.12.17

Prædiken i domkirken, Sct. Stefans fest, 2. juledag 2017

Læsninger: ApG 6,8-10; 7, 54-59                             Matt 10,17-22

Jeg ved ikke, om I lagde mærke til det, men den hellige Stefanus’ navn forekommer slet ikke i dagens bøn. Det har man ment var nødvendigt at rette op på i mange tidligere oversættelser; men i originalteksten på denne festdag er det sådan, at den hellige Stefanus’ navn ikke er nævnt. Det er fordi, der drages en så tæt parallel mellem den hellige Stefanus og Kristus selv, at forfatteren til bønnen ikke har ment, at det var nødvendigt.

Den hellige Stefanus efterlignede Kristus ved selv at bede for sine forfølgere, og denne subtilitet i at undlade Stefanus’ navn skal så netop...[mere]

Kategori: Biskoppens prædikener

28.12.17

Prædiken i domkirken juledag 2017

Læsninger: Es 52,7-10       Hebr 1,1-6    Joh 1,1-5.9-14

Kære medbrødre i præstedømmet, kære forsamlede menighed,

Som sagt hører vi i dag et evangelium, der går længere bag om det, der skete, da Guds Søn blev menneske, og også fortæller os hele forhistorien. I julenattens evangelium bliver vi sat ind i den jordiske sammenhæng, som var rammen om, at Guds Søn blev født. I dag hører vi om, hvad der gik forud, men samtidig er det også en kort, meget koncentreret beskrivelse af Guds frelsesplan og til dels også af skaberordenen.

De ord i Johannesprologen, som vi særligt hæfter os ved, kan være begyndelsen: ”I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud” (1,1), og ikke mindst er vi meget fortrolige med Angelusbønnen med ordene:...[mere]

Kategori: Biskoppens prædikener

14.12.17

Prædiken under økumenisk gudstjeneste i Vor Frue Kirke 3. dec.

Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Københavns domkirke, Vor Frue, søndag 3. december 2017 i forbindelse med økumenisk gudstjeneste for 500-året for reformationen.

Læsning: Jer 31,31-34

”Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus, en pagt, der ikke er som den, jeg sluttede med deres fædre, den dag, jeg tog dem ved hånden og førte dem ud af Ægypten. De brød min pagt, skønt det var mig, der var deres herre, siger Herren.

Men sådan er den pagt jeg vil slutte med Israels hus, når de dage kommer, sige Herren: ”Jeg lægger min lov i deres indre og skriver den i deres hjerte. Jeg vil være deres Gud, og de skal være mit folk. Ingen skal længer belære sin landsmand og sin broder og sige: ”Kend Herren!” For alle kender mig, fra den mindste til den...[mere]

Kategori: Biskoppens prædikener

23.10.17

Prædiken 22. oktober: "Som kristne kan vi ikke forblive neutrale og ligegyldige"

Biskoppens prædiken i Sct. Ansgars Domkirke 29. alm. søndag, den 22. oktober 2017

Læsninger: Es 43,1,4-6; 1 Thess 1,1-5b; Matt 22,15-21

----

Søndagens evangelium rummer det meget kendte Jesuscitat ”Giv kejseren, hvad kejserens er, og Gud, hvad Guds er”. Den traditionelle tolkning lærer os, at vi som kristne borgere i samfundet skal respektere de verdslige lederes kompetence, vise solidaritet og bidrage til det fælles vel. Det betyder bl.a., at vi ikke må unddrage os skattebetaling og andre forpligtelser, som skal være med til at stabilisere samfundet og få det til at fungere.

Selv om påbuddet om at give kejseren, hvad kejserens er, nærmest er blevet hovedbudskabet i dette evangelieafsnit, så vil Jesus sige noget andet og mere. Dagens evangelium er afslutningen på den række af...[mere]

Kategori: Nyt fra biskoppen, Biskoppens prædikener, hovednyhed

Viser resultater ###SPAN_BEGIN###%s til %s ud af ###SPAN_BEGIN###%s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste >