Biskoppens prædikener

01.06.17

Biskoppens prædiken, valfarten til Åsebakken søndag 28. maj

”Ligesom enhver messe er en stor begivenhed, pontifikal eller fejret i det lille kommunitet, og altid er en del af det, der skete i nadversalen og på Golgata, så er det også pinse, hver gang vi beder om Helligånden og giver ham plads. Så lad os også bede ham fylde vort bispedømme, hver menighed og hver familie med sit åndepust og lade hver enkelt af os mærke ildtungerne. Det store fællesskab har brug for åndepustet for at virke dynamisk og dragende, men har også brug for den enkeltes engagement og vidnesbyrd”.

Læsninger: ApG 1,12-14    1 Pet 4,13-16 Joh 17,1-11a

”De holdt alle i enighed fast ved bønnen, sammen med kvinderne og Jesu mor og hans brødre” (ApG 1,14). Sådan hørte vi det i første læsning, og de ord har vi valgt som tema for årets valfart. Denne passage fra...[mere]

Kategori: Biskoppens prædikener, hovednyhed

17.04.17

Biskoppens prædiken i domkirken påskedag 16. april

Læsninger: ApG 10,34a.37-43 Kol 3,1-4 Joh 20,1-9

I forhold til de liturgier, vi har fejret de seneste dage, er påskedagens messe ret nøgtern, ganske vist stadig højtidelig, men en messe uden mange ekstra ceremonier. Og alligevel er det dagen i dag, der er den vigtige, den dag, som med sin enkelhed danner rammen on den vigtigste begivenhed i vor tro og det liv, der udspringer af den. Der er masser af traditionel symbolik også i det enkle: Det er morgen efter nattens mørke. Selv om vi i aftes fejrede Kristus som verdens lys, er det i dag dagen, hvor dette lys er brudt igennem. Det er sket på den første dag i ugen, som skriften siger. Alene med denne kendsgerning er der også sket noget nyt. Den gamle pagts hviledag er blevet afløst som helligdag af den dag, da Kristus opstod af graven. Også...[mere]

Kategori: Biskoppens prædikener, hovednyhed

16.04.17

En ny vandring mod Kristus

“Miljøet for dette mirakel, påskemysteriets gennembrud i vort eget liv, er det kristne fællesskab, Kirken, menigheden. Her skal vi sammen fejre vor tro, vise sammenhold, være til gensidig inspiration og parate med nærhed og hjælp til dem, der har brug for det”. 

---

Biskoppens prædiken i domkirke påskenat 15. april

Læsninger: 1 Mos 1,1-22 1 Mos 22,1-18 2 Mos 14,15-15,1a Es 54,5-14

Es 55,1-11 Bar 3,9-15.32-4,4 Ez 36,16-17a.18-28 Rom 6,3-11 Matt 28,1-10

Vi er med denne aftens liturgi nået til kulminationen af vor fejring af påskens helligdage. Forløbet er velkendt, og efterhånden, som vi er kommet igennem læsningerne, nikker vi også genkendende til det, vi hører. Alligevel skal vi hvert år opleve vor påskefejring som noget fornyende, som en fordybelse og som en yderligere...[mere]

Kategori: Biskoppens prædikener, hovednyhed

15.04.17

Biskoppens prædiken i domkirken langfredag den 14. april

“De fleste erkender, at lidelse er noget, som ikke helt kan undgås, også selv om vi på grund af vore store muligheder kan kontrollere mange ting, og dermed også udskyde eller helt fjerne lidelse. Når det så nogle gange ikke lykkes, føler vi os frustrerede. I Kristi lidelse kan vi dog i hvert fald skimte et svar på vore mange spørgsmål”.

------

Læsninger: Es 52,13-53,12 Hebr 4,14-16; 5,7-9 Joh 18,1-19,42

Alle påskens helligdage som helhed og de enkelte fejringer rummer store dybder, åbner nye horisonter for os og viser mange aspekter af Guds liv med os mennesker. Sådan er det også langfredag. Alene lidelseshistorien formidler ud over en beretning om, hvad der, også mange menneskelige træk hos personerne og en hel del teologiske finesser, det som evangelisten Johannes er kendt...[mere]

Kategori: Biskoppens prædikener, hovednyhed

14.04.17

Biskoppens prædiken i domkirken skærtorsdag 13. april

“Ikke desto mindre er fodtvætningen et magtfuld tegn til efterfølgelse, også i den overførte betydning – i tjeneste for andre. Peter mente ikke, at han skulle have vasket fødder af Jesus. Han umiddelbare motiv var nok beskedenhed, men afslører også, at der var noget, han ikke havde fattet i Jesu sindelag, og det viser det, at han måske heller ikke var helt parat til at vaske andres fødder eller til på anden måde at tjene dem”.

----

Læsninger: 2 Mos 12,1-8.11-14 1 Kor 11,32-26 Joh 13,1-15

Dagene omkring påske har deres liturgi og et budskab, som vi umiddelbart alle er fortrolige med. Vi kan nemt følge med i rækken af begivenheder fra palmesøndag til påskedag. Hvad nyt er der så at sige om det, der udgør en fast rytme i alle kristnes påskefejring? Der er naturligvis behov for at...[mere]

Kategori: Biskoppens prædikener, hovednyhed

Viser resultater ###SPAN_BEGIN###%s til %s ud af ###SPAN_BEGIN###%s

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste >