Biskoppens prædikener

09.01.17

Biskoppens prædiken i domkirken juledag 2016

”Vi skal altid glæde os over alle tegn på kristentro, som findes i vort land, lige fra Kristusfiguren i vort pas, korset i vort flag til kristendommens plads i regeringsgrundlaget. I en tid, hvor deres gøres meget for at mindske religionens plads i det offentlige rum og anfægte dens betydning i andre sammenhæng, er selv det mindste tegn på noget, der minder om kristentroen, en opmuntring”.

Læsninger: Es 52,7-10        Hebr 1,1-6     Joh 1,1-18

Umiddelbart er julens sceneri og budskab noget meget enkelt: Det drejer sig om Guds Søns komme til os, dvs. Guds henvendelse, bøjen sig ned til os. Den del af budskabet, som handler om kærlighed og fred, går let ind hos alle, som noget verden har brug for. Det er især julenats og julemorgens...[mere]

Kategori: Biskoppens prædikener

09.01.17

Biskoppens prædiken i domkirken julenat 2016

”Medierne er fulde af dystre profetier om fremtiden og resignerede nekrologer over fortiden. Midt i alt dette har vi brug for at registrere tegn på håb og optimisme. Når vi siger registrere, så er det fordi, disse tegn allerede er der”.

Læsninger: Es 9,1-6       Tit 2,11-14 Luk 2,1-14

I menneskets historie med Gud markerer det, vi fejrer i julen, et afgørende vendepunkt. At Guds Søn bliver menneske kan ikke andet end ændre ved noget. Sådan var forventningen i den gamle pagt, og sådan oplevedes det af de mennesker, som senere troede på Kristus og vidnede om hans opstandelse. Vor tro lærer os således, at efter at Guds Søn blev menneske, er ingenting som før. Vor tidsregning er ændret, men først og fremmest har vi gennem menneskevordelsen, det at Guds Søn blev...[mere]

Kategori: Biskoppens prædikener

20.12.16

Biskop Czeslaws prædiken i domkirken 4. søndag i advent

Læsninger: Es 7,10-14       Rom 1,1-7     Matt 1,18-24

Næste weekend, når vi fejrer jul, vil vi høre meget klare beretninger om, hvad der skete, da Guds Søn blev menneske, både i det klassiske juleevangelium efter Lukas og evangelisten Johannes’ forklaring af menneskevordelsens mysterium.

I dag bliver vi også allerede sporet ind på, hvad julen bringer os. Dog vil denne søndags tekster snarere forklare, hvad der foregår i mennesker, når de bliver konfronteret med magtfulde tegn på Guds indgriben. Profetien til Kong Akaz er en klassisk forudsigelse af, hvad der skulle ske i forbindelse med Jesu fødsel, når der siges, at jomfruen skal undfange og føde en søn. Læsningen lægger dog snarere op til at befatte sig lidt med kong Akaz’...[mere]

Kategori: Biskoppens prædikener

11.12.16

Vi tilbyder menneskene en ny måde at leve på

Lad os, som vi plejer hvert år, tage adventstidens budskab til os i dets dobbelte betydning, at det er et budskab, som vil indgive os håb, som vil fratage os frygten for fremtiden og samtidig også mane os til omvendelse og ny besindelse, således at vi med fornyede og åbne hjerter kan tage imod det budskab om fred og forsoning, fornyelse og tilgivelse, som Gud retter til os.

---------

Biskop Czeslaw prædiken i Jesu Hjerte kirke, København, 4. december 2016 – 2. søndag i advent

Læsninger:    Es 11,1-10     Rom 15,4-9   Matt 3,1-12

Det sker at vor kristne tro bliver fremhævet som irrelevant, som et budskab, der ikke har noget at sige verden i dag, som ikke tager højde for verdens virkelige udfordringer. Den opfattelse kunne blive bestyrket af...[mere]

Kategori: Biskoppens prædikener

28.11.16

Op mod ’det lille årsskifte’

Hvert år oplever vi dette ”lille årsskifte” med markeringen af adventstidens begyndelse. Hvert år har vi brug for den opmuntring, som netop dette år forelægger os. I år er der dog en særlig grund til at forstærke troen på, at noget nyt kan indvarsles. Kort før, vi i dag begynder det nye kirkeår, har vi – nemlig i søndags – afsluttet barmhjertighedens år, det år, som blandt mange andre ting, også skulle tydeliggøre det, som Esajas taler om i første læsning. I løbet af barmhjertighedens år er vi blevet opfordret til at forny vor tillid til Gud, tage imod hans tilgivelse, samtidig med, at vi som Kirke har arbejdet på at få andre til at tro på barmhjertigheden og række ud efter den, især dem, som har været mest opgivende, har mistet tilliden til deres medmennesker, til Kirken, måske endda til...[mere]

Kategori: Biskoppens prædikener, hovednyhed

Viser resultater 1 til 5 af 162

Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Side 8 Side 9 Side 10 Næste >