Februar

Dato 

Tid

Emne

1.10.00Møde i biskoppeligt råd
3.Fejring af ordensdagen, De Gamles By, København
5.-9.Præsteretræte i Nütschau
10.-13.Besøge præstestuderende Daniel Ebert i Birmingham
14.19.00Askeonsdagsmesse i Domkirken
15.10.00Møde i Nordisk Bispekonference, København
17.14.00Fejre de syges dag, Sankt Lioba Kloster, København
18.

10.00

16.00

Messe i Domkirken

Electio i Domkirken
22.16.15Møde i forretningsudvalget
25.10.00Messe i Domkirken
26.-28.Møde i Nordisk Bispekonference, Turku, Finland

Marts

Dato 

Tid

Emne

1.-2.Møde i Nordisk Bispekonference, Turku, Finland
4.11.30Messe i Sankt Hans Kirke, Køge 
6.10.00Møde i Danske Kirkers Råds forretningsudvalg 
7.-9.Møde i COMECE - Bruxelles
11.10.00Messe i Domkirken
12.10.00Møde i Biskoppeligt råd 
13.-14.Deltagelse i Den Polske Bispekonference - Warszawa
15.11.00Møde i Økonomisk råd 
16.-17.Investitur - Ridderorden af Den Hellige Grav af Jerusalem
19.08.00Messe i Karmel
23.14.30Møde i liturgikommissionen 
25.10.00Messe i Domkirken
27.17.00Oliemesse i Domkirken med indvielse af olierne
29.17.00Messe i Domkirken
30.15.00Herrens lidelsesliturgi i Domkirken
31.21.30Påskevigilie i Domkirken