Den kirkelige Domstol

I ethvert bispedømme findes en domstol bestående af en formand (vicarius iudicialis), der på biskoppens vegne har den ordinære dømmende myndighed, samt en passende antal dommere.

Formanden og dommerne udnævnes på tid (fx 5 år). Domstolen er kompetent i alle kirkelige sager, der ikke af kirkeretten udtrykkeligt er undtaget, eller som biskoppen forbeholder sig selv. Kirkeretten har nøje fastlagt domstolenes forretningsgang. Formanden skal være præst, de øvrige dommere kan være diakoner og lægfolk. Langt de fleste sager er ægteskabssager, hvor et kollegium af tre dommere prøver gyldigheden, henholdsvis ugyldigheden af et ægteskab. Hvis et ægteskab kendes ugyldigt indgået, er parterne frie til at gifte sig igen kirkeligt. Domstolen i bispedømmet København er appeldomstol for domstolen i bispedømmet Stockholm og omvendt. Domstolens sekretariat er på bispekontoret. I spørgsmål om prøvelse af ægteskaber kan man henvende sig til sekretariatet eller til en katolsk præst.

 

Adresse:

Gl. Kongevej 15,                    (Vis på kort)

1610 København V. 

E-mail: tribunalslet_dette@katolskslet_dette.dk 

Tlf: 33 55 60 06 

OBS.: Den kirkelige domstol holder ferie i juli og august.

 

Official:

Lars Messerschmidt

 

Defensor vinculi:

Michal Bienkowski, Kaare H. Nielsen

 

Øvrige dommere:

Fabrizio Milazzo, Allen Courteau, Bernardo Petrini, Vasyl Tykhovych og Søren Stig Sørensen

 

Notar:

Luigi Farina 

 

Konsulent:

Jørgen Thiesen

------

Ønsker du en ugyldighedserklæring af dit tidligere ægteskab, så klik her

If you would like a declaration of invalidity of your previous marriage, click here