En verdensomspændende bevægelse

Den hellige Augustin skrev for 1600 år siden, at den, der synger, beder dobbelt. At bede alene er godt, men at bede sammen med 50 millioner andre, er bedre! Dette sidste står på hjemmesiden for Bønnens Apostolat, som senere i år fylder 175 år.

Denne bønsbevægelse, som er udbredt i mange lande og har et stort antal medlemmer, er ikke så kendt herhjemme, som den kunne være. Foruden de, der direkte er engageret i bevægelsen, er der nok mange, der har set dens nyhedsbrev Fra Kirkens missionsmark på hylden i våbenhuset eller andre steder. Men hvad er Bønnens Apostolat?

Knyttet til missionsarbejdet

Først kan det være nyttigt at se på, hvad et apostolat er. Man kan sige, at det er en samlende betegnelse for alt, hvad Kirken virker for at udbrede Kristi rige på jorden og for at give alle mennesker del i frelsen. Kirken udøver dette apostolat gennem alle sine lemmer, omend på forskellig måde, ”med den styrke, det har fået tilmålt, så legemet vokser og opbygges i kærlighed” (Ef 4,16). Men det er ikke kun apostle (gejstligheden), der kan udøve et apostolat; også lægfolket har, takket være dåb og firmelse, fået ret og pligt til apostolat (jfr. 1 Pet 2,4-10).

Bønnens Apostolat stammer som bevægelse fra Frankrig, hvor der i 1800-tallet var en stor begejstring for missionsarbejde. I jesuitternes studiehus i Vals-près-le-Puy i det sydlige Frankrig gav en prædiken den 3. december 1844 af p. Gautrelet SJ anledning til, at der blandt de studerende blev dannet en bønsforening med det formål ved bøn at styrke den enkelte kristnes livsførelse og Guds Riges vækst på jorden. Medlemmerne forpligtede sig bl.a. til at bede i pavens intention, for Kirken og for alle nødlidende mennesker, og man havde især fokus på Jesu Hjerte-andagten og tilbedelsen af Alterets Sakramente. Sådan kunne de studerende allerede i deres studietid ved at opofre deres arbejde og bønner gøre noget for missionen. Bevægelsen bredte sig hurtigt og allerede i 1849 blev den godkendt af pave Pius IX. Herefter blev Bønnens Apostolat til en verdensomspændende bevægelse, som i 1884 havde 13 millioner medlemmer. I 1960 var der 40 millioner og i vore dage mindst 50 millioner. Bønsbevægelsen udgav fra 1861 et voksende antal tidsskrifter på mange sprog. De fleste af dem havde omtrent samme titel, nemlig Jesu Hjerte Budbringer.

Mange kender sikkert de månedlige bønsintentioner, som bl.a. bringes i Katolsk Orientering. P. Gautrelets efterfølger i 1856 som leder af Bønnens Apostolat, p. Ramière SJ, indførte de månedlige bønsintentioner for verden og missionen. Siden 1891 er det paven selv, der formulerer dem under hensyntagen til de aktuelle behov.

Bevægelsen i Danmark

I 1916 kom bevægelsen til Danmark, idet sognepræsten i Århus, p. Ignatius Schmid SJ, hjulpet af Sankt Joseph Søstrene, begyndte at udgive tidsskriftet Budbringeren (senere Jesu Hjerte Budbringer) til medlemmerne af Bønnens Apostolat og de eukaristiske foreninger. Der var også et særligt tillæg, Børnenes Budbringer. Tidsskriftet udkom indtil 1968, hvor det blev afløst af Magasin, som fortsat blev udgivet af jesuitterne i Danmark, men som efterhånden fik et lidt anderledes indhold. I lang tid var det p. Christian Lønskov SJ, som stilfærdigt arbejdede for sagen. Fra 1977 blev der udsendt et målrettet, men beskedent blad for Bønnens Apostolat, nemlig Fra Kirkens Missionsmark. Heri blev der bl.a. bragt rapporter fra missionen for at forøge de danske katolikkers kendskab til de forhold, den virker under. Drivkraften var i mange år p. Paul Keller SJ (1909-2001) i samarbejde med p. A. Ziggelaar SJ, som efterfulgte ham. Længe har man fra Danmark kunnet støttet missionsprojekter i Indien og Kenya. En kreds af personer har i mange år givet økonomisk støtte til dette arbejde, sådan at der normalt kan sendes ca. 100.000 kr. om året til projekterne. Også nogle lægfolk har været involveret i aktiviteterne. Den nuværende animator – som den nationale koordinator kaldes - er p. Herbert Krawczyk SJ.

Man kan finde flere informationer, især om bevægelsens spirituelle indhold og praksis, på dens hjemmeside www.boennensapostolat.dk og under institutioner på <link bispedmmet institutioner bevaegelser-og-foreninger boennens-apostolat _blank internal link in current>www.katolsk.dk.

Tekst: Helge Clausen