Fra Kirkens Missionsmark

Fra Kirkens Missionsmark udgives hver måned i forbindelse med Bønnes Apostolat. Herunder kan det hentes som pdf-fil.

Blade fra 2014 - Halvår 2