Bønnens apostolat

 

Pavens intentioner 2022

Januar
For opdragelse til sandt broderskab
Vi beder for at alle, der lider under religiøs diskrimination og forfølgelse, i de samfund de lever i må finde anerkendelse af deres rettigheder og af den værdighed, som stammer fra at være søskende.

Februar
For nonner, søstre og gudviede kvinder
Vi beder for nonner, søstre og gudviede kvinder, vi takker dem for deres mission og deres mod. Måtte de fortsat finde nye svar på vor tids udfordringer.

Marts
For et kristent svar på de bioetiske udfordringer
Vi beder for at vi kristne, der står over for nye bioetiske udfordringer, fortsat må forsvare livet både i bøn og handlinger.

April
For sundhedspersonalet
Vi beder for at sundhedspersonalet i deres arbejde for de syge og ældre, især i de fattigste lande, må modtage tilstrækkelig støtte fra regeringer og lokalsamfund.

Maj
For de unges tro
Vi beder for at alle unge mennesker, der er kaldet til at leve livet fuldt ud, i Marias liv må finde evnen til at lytte, inderlig dømmekraft, mod i troen og engagement i at tjene.

Juni
For familierne
Vi beder for kristne familier i hele verden, måtte de i konkrete handlinger leve den ubetingede kærlighed og hellighed i deres daglige liv.

Juli
For de ældre
Vi beder for de ældre, som repræsenterer folkets rødder og hukommelse, måtte deres erfaring og visdom hjælpe unge mennesker til at se på fremtiden med håb og ansvarlighed.

August
For de små virksomheder
Vi beder for små og mellemstore virksomheder, måtte de midt i den økonomiske og sociale krise finde måder at fortsætte deres virksomhed i samfundets tjeneste.

September
For afskaffelsen af dødsstraffen
Vi beder om, at dødsstraffen, som er et angreb på menneskets værdighed, må blive afskaffet i alle landes lovgivning..

Oktober
For en Kirke, der er åben for alle
Vi beder for at Kirken, tro mod evangeliet og modig i forkyndelsen, må være et sted for solidaritet, broderskab og velkomst, og altid leve synodaliteten mere.

November
For børn, der lider
Vi beder for at alle børn, der lider, især børn, der er hjemløse, forældreløse og ofre for krig, må sikres adgang til uddannelse og mulighed for at genopdage kærligheden i familien.

December
For frivillige organisationer
Vi beder om, at frivillige organisationer, der er engageret i menneskelig udvikling, må finde medarbejdere, der er engageret i det fælles bedste og uophørligt søger nye veje til internationalt samarbejde.