Bønnens apostolat

Pavens intentioner 2017

(I 2017 er intentionerne anderledes end de plejer at være. Vores opmærksomhed rettes på skift mod missionen og mod verden. Paven angiver et tema og så en forbøn med udgangspunkt i dette tema). 

Januar
I denne måned beder vi for evangelisering med særligt fokus på de kristnes tjeneste i menneskehedens vanskeligheder

- for at alle kristne, at de tro mod Herrens undervisning gennem bøn og næstekærlige handlinger vil stræbe efter at genskabe det fulde kirkelige fællesskab og samarbejde om at møde menneskehedens aktuelle udfordringer.

Februar
I denne måned beder vi for hele verden med særligt fokus på at tage imod mennesker i nød

- for alle de mennesker, der gennemlever prøvelser, især de fattige flygtninge eller marginaliserede, at de må modtage hjælp og trøst i vore menigheder.

Marts
I denne måned beder vi for evangelisering med særligt fokus på forfulgte kristne

- for forfulgte kristne, at de må føle hele Kirkens støtte gennem forbøn og materiel hjælp.

April
I denne måned beder vi for hele verden med særligt fokus på de unge

- for de unge mennesker, at de vil svare gavmildt på deres kald og også overveje muligheden af at tjene Herren i præstedømmet eller ordenslivet.

Maj
I denne måned beder vi for evangelisering med særligt fokus på de kristne i Afrika, der vidner om fred

- for de kristne i Afrika, at de med den barmhjertige Kristus som forbillede må aflægge profetiske vidnesbyrd om forsoning, retfærdighed og fred.

Juni
I denne måned beder vi for hele verden med særligt fokus på at bekæmpe våbenhandelen

 - for nationernes ledere, at de vil tage effektive initiativer for at standse våbenhandelen, der rammer så mange uskyldige ofre.

Juli
I denne måned beder vi for evangelisering med særligt fokus på de mennesker der står den kristne tro fjernt

- for vore brødre og søstre, der har fjernet sig fra troen, at de gennem vores bøn og evangeliske vidnesbyrd, må genopdage Herrens tilstedeværelse, Han, der er rig på barmhjertighed og skønheden i det kristne liv.

August
I denne måned beder vi for hele verden med særligt fokus på kunstnere

- for kunstnere i vor tid, at deres værker, frugterne af deres talent, vil hjælpe os alle til at opdage skaberværkets skønheden.

September
I denne måned beder vi for evangelisering med særligt fokus på sognene i missionens tjeneste

- for vore sogne, at de opflammede af iver efter at udbrede evangeliet må være centre for troens videregivelse og vidner om næstekærlighed.

Oktober
I denne måned beder vi for hele verden med særligt fokus på arbejderes og arbejdsløses rettigheder

- for arbejdsmarkedet, at alle må være sikret respekt og rettigheder, og at de ledige må få mulighed for at bidrage til opbygningen af det fælles bedste.

November
I denne måned beder vi for evangelisering med særligt fokus på Asien

- for de kristne i Asien, at de ved at vidne om evangeliet i ord og gerning må fremme dialogen, freden og den gensidige forståelse, især i forhold til tilhængere af andre religioner.

December
I denne måned beder vi for hele verden med særligt fokus på de ældre

- for ældre mennesker, at de støttet af deres familier og de kristne menigheder må bidrage med deres visdom og erfaringer til videregivelse af troen og opdragelsen af nye generationer.