Katolsk Karismatisk Fornyelse (KKF)

Kontaktpersoner

Eva Vinther

Telefon 43 52 36 07

E-mail eva.vintherslet_dette@comxnetslet_dette.dk

 

Maria Truelsen

Telefon : 24 60 23 08

E-mail mariatruelsenslet_dette@mail.teleslet_dette.dk