Katolsk Social Aktion

Information om Kirkens sociallære. Foredrag og økumeniske samtaler. Udgiver periodisk tidsskriftet "Engagement".

Vi er en kristen forening/ bevægelse med informationscenter for og om kristne sociale bevægelser samt den katolske kirkes sociallære. Vi afholder debatdialogmøder. har foredragsvirksomhed og diverse aktiviteter. Deltager i offentlige udstillinger og møder med andre foreninger, såvel politiske som upolitiske. Opfordrer kristne til at påtage sig et ansvar som kristne i det offentlige kommunalpolitiske og politiske liv alt efter evner.

 

Formål

Informere om kristen etik og kristne principper, forsvare menneskerettighederne ud fra en kristen social holdning.

 

DIT KRISTNE ANSVAR FOR SAMFUNDET

Som borger skal enhver kristen samarbejde med sine medborgere ud fra sin specielle kompetence og under eget ansvar og søge Guds riges retfærdighed overalt og i alle ting. Det verdslige skal ordnes således, at dets egne love fuldt ud bliver respekteret, men i pagt med det kristne livs principper og i overensstemmelse med de forhold, som bestemmes af tid1 sted og folk. Som udtryk for dette apostolat finder vi i første række de kristnes sociale indsats, som det er kirkemødets ønske at se udvidet til hele det verdslige samfunds virkefelt. Også den kulturelle sektor.

 

SOCIAL AKTION I DIT MILJØ

At udøve apostolatet i ens eget miljø vil sige, at gøre Kristi ånd gældende i det samfund man lever i ved, at præge dets mentalitet, levevis, love og opbygning.

På dette område får lægfolket anledning til at udøve sit apostolat således, at hver enkelt hjælper den, som lever under samme livsvilkår. Der udfylder livet og ordets vidnesbyrd hinanden. På arbejdsstedet, universitetet, hvor man bor, under ferieophold og i foreninger er netop lægfolket bedst i stand til at hjælpe medmennesker.

 

SAMARBEJDE UDADTIL

KATOLIKKER SKAL LÆGGE VÆGT PÅ SAMARBEJDE MED ALLE MENNESKER AF GOD VILJE FOR, AT FREMME ALT, SOM ER SANDT, ALT SOM ER RET,

ALT SOM ER HELLIGT, ALT SOM ER KÆRLIGHEDEN VÆRDIG.

DEL DIN TRO MED ANDRE

Ved ordets apostolat, som i mange tilfælde er helt uundværlig, kan lægfolket også forkynde Kristus, udlægge hans lære, udbrede den så langt hver enkelt i sin stilling og efter sin evne formår og trofast bekende sig til den.

DU SKAL SÆTTE DIG IND I TINGENE

En organiseret indsats er af stor betydning fordi apostolatet i det kirkelige fællesskab eller i de forskellige miljøer ofte kræver en koordinering af aktiviteten. Foreninger grundlagt for en fælles apostolisk indsats støtter sine medlemmer, uddanner dem til denne indsats samordner og organiserer den apostoliske virksomhed og da kan man vente sig langt større resultater end når hver enkelt handler for sig selv.

 

Dekret

Dekretet om Lægfolkets Apostolat

- fra det andet Vatikanerkoncil

 

Postadresse

Per Wedell Topp

Dalgas Boulevard 70

2000 Frederiksberg.

E- Mail: wedelltoppslet_dette@gmailslet_dette.com

Mobil 24 25 51 89 (ikke eftermiddag)