Katolske læger i Danmark

Forening af katolske læger og lægestuderende. Foruden en årlig generalforsamling arrangeres 4-6 tematiske møder gennem året.

Vedr. vedtægter og medlemskab kontaktes formanden , overlæge,
dr.med. John-Erik Stig Hansen E-mail: drjohnerikslet_dette@gmailslet_dette.com