ÆLNOTH - Katolsk historisk forening for Danmark

 

Formand og kasserer:

Helge Clausen

Teglvangsvej 64

8543 Hornslet

Tlf.: 86 99 63 54

E-mail: clausen.helgeslet_dette@gmailslet_dette.com

 

Bankkonto: 7260 - 1209595

 

Læs mere på Ælnoths hjemmeside