Ave Maria

Redaktion: Foreningen Ave Maria,

Anne Balleby,

Lerbjergvej 22,

4330 Hvalsø

Tlf. 2627 1408.

E-mail: redaktionave-maria.dk

Hjemmeside:http://avemariablad.blogspot.dk/   

Abonnement: John Toft. Tlf. 6177 1116.

E-mail: redaktionave-maria.dk