Katolsk Orientering

Katolsk Orientering er Bispedømmets officielle blad, som udkommer 17 gange årligt.

Som et væsentligt kommunikationsmiddel i bispedømmet skal Katolsk Orientering tjene evangeliets udbredelse, oplyse om Kirkens lære og uddybe troslivet, bidrage til Kirkens fællesskab, udvikling og vækst og informere om livet i Kirken, i vekselvirkning med samtidens særlige tendenser og problematik - i overensstemmelse med de retningslinier, der er givet i koncilsdekretet om meddelelsesmidlerne og i pastoralinstruktionen Communio et Progressio.

Læs avisen online: www.katolskorientering.dk

 

Katolsk orientering

Gl. Kongevej 15

1610 København V

Redaktion, ekspedition og annoncer: 

Tlf. 3355 6080. Ma-fr. 9.00-16.00

E-mail: redaktionkatolskorientering.dk  

Ansvarshavende chefredaktørNiels Messerschmidt

Tlf. 3355 6025. E-mail: nmkatolsk.dk  

Redaktør: Lisbeth Rütz Tlf. 3355 6045

E-mail: ruetzkatolskorientering.dk  

Annoncer & abonnement: Niels Messerschmidt. Tlf. 3355 6025

E-mail: nmkatolsk.dk  

Adresseændringer katolske adressater: Lone Gambino

Tlf. 3355 6017, e-mail: lgkatolsk.dk