Ord på Vejen

Ord På Vejen indeholder prædikener skrevet af såvel præster som lægfolk over søndagenes og helligedagenes bibeltekster. Det udkommer 6 gange årligt.

www.katolik.dk

Ansvarshavende redaktør

Andrzej Papuga

Ekspedition

Katolsk Pastorat,
Nordvanggaard, Nistrup Byvej 4,
3460 Birkerød.
Tlf. 2818 4725.

E-mail: sognepraestyahoo.dk 

Alle tekster bedes indsendt på E-mailadresse: ploner29hotmail.com