Andre former for gudviet liv

 

Auxiliaire (Apostolatshjælpere)

En auxiliaire kaldes af den stedlige biskop til at tjene Kirkens apostolat som lægperson hele sit liv med alt, hvad hun er og har, midt i verden. Grundlaget for et sådant liv er et personligt bønsliv, næret af den hellige Skrift og den daglige messe, hvor dette er muligt, tillige åbenhed for tidens problemer og Kirkens vejledning.

Biskoppens kontaktperson: P. Lars Messerschmidt

Focolare-fællesskab (Marias Værk)

Se under Institutioner, Bevægelser og foreninger:  Focolare

Gudviede jomfruer (Ordo Virginum)

Jomfruvielsen er en af de ældste vielser i Kirken, som det 2.Vatikankoncil har genindført. Ved en højtidelig vielse indvies en kvinde, som er jomfru, officielt af biskoppen til et liv i gudviet stand. Ved sin vielse lover hun at leve bestandigt i jomfruelighed for Kristus alene i uselvisk tjeneste for Kirken gennem et liv i bøn, bod, barmhjertighedsgerninger og apostolsk arbejde.

Hjemmeside: http://consecratedvirgins.org 

Henvendelse: P. Lars Messerschmidt