Franciskanere (O.F.M.Conv.)

Ordo fratrum minorum conuentualium

Mindrebrødrenes orden blev stiftet af Den hellige Frans af Assisi 1209, godkendt af pave 1nnocens III 1210, den endelige regel 1223. Konventualerne adskiltes fra ordenens anden gren, observanterne, af pave Leo X 1517.

Franciskanerordenen kom til Danmark 1232, da det første kloster blev grundlagt i Ribe. Ca. 1240 dannedes franciskanerprovinsen "Dacia", der omfattede klostrene i hele Norden. Ca. år 1300 omfattede provinsen "Dacia" 34 klostre og ca. år 1500 48 klostre, hvoraf 26 i det daværende Danmark, nemlig (ordnet efter stiftelsesårene) Ribe 1232, Slesvig 1234, Viborg 1235, Randers 1236, Svendborg 1236, Roskilde 1237, Tønder 1238, København 1238, Lund 1239, Kalundborg ca. 1240, Næstved ca. 1240, Ålborg ca. 1250, Horsens 1261, Flensborg 1263, Ystad 1267, Trelleborg 1267, Odense 1279, Nysted 1286, Kolding 1288, Malmø 1419, Nykøbing F 1419, Helsingør 1420, Køge 1484, Torkø ca. 1490, Husum 1494 og Halmstad 1494. Ordenens betydning var stor, de såkaldte grå brødre var især byernes sjælesørgere. Det danske kongepar, kong Hans og dronning Christine, valgte 1513 gravsted i franciskanerkirken i Odense. Ved Reformationen fordreves tiggermunkene, herunder franciskanerne i 1537, og ordensprovinsen "Dacia" opløstes.

Efter religionsfriheden 1849 kom de første franciskanere påny til Danmark fra Polen i 1907, idet de overtog sjælesorgen blandt de polske landarbejdere på Lolland-Falster, fra 1908 præstegerningen ved Skt. Birgittas Kirke i Maribo. Allerede 1909 afløstes de polske franciskanere af hollandske konventualer, patrene Klessens, Hendrix, Jansen og Smitz. På grund af polakkernes voksende antal byggedes i Nakskov 1913 en midlertidig kirke, som 1921 afløstes af den nuværende Skt. Franciskus Kirke, og 1916 opførtes Hellig Kors Kirke i Nykøbing Falster. 1925 og 1927 stiftedes to ungdomshjem i Nakskov, og 1932 og 1933 byggedes store menighedssale i alle tre byer.

I slutningen af trediverne opstod uoverensstemmelser mellem præsterne og den polske del af menigheden i Nykøbing F. Hellig Kors Kirke overdroges fra 1939 til redemptorister og verdenspræster, og først 1975 vendte sjælesorgen her tilbage til franciskanerne. Også Maribo betjentes 1953-1980 af præster uden for ordenen, mens til gengæld en franciskanerkonventuel 1954-1972 var præst i Sønderborg. 

Hjemmeside: https://ofm.org/

Jesu Hjerte Kirke, København

P. Tomislav Cvetko

P. Tomaz Majcen

Hovedsædet

"Curia Generaie dei Frati Minori Conventuali",

Convento SS. XII. Apostoli, Piazza SS. Apostoli 51, 1-00187 Roma.