Præmonstratensere (O.Præm.)

(Ordo Praemonstratentis)

 

Hjemmeside: www.premontre.org og www.abdijaverbode.be 

Vejle

Jan Ophoff (superior)

Baudouin Willocx

Vejle

Henri Kerkhofs