Ordenstilknyttede lægmandsgrupper

Assumptionssøstrenes 3. orden er oprettet for lægfolk, der på særlig måde personligt ønsker at knytte sig til Assumptionens liv og spiritualitet gennem bøn og apostolisk virke. Dette til gensidig berigelse for 3. Ordens medlemmer og søstrene med henblik på sammen at leve "med blikket rettet mod Jesus Kristus og udbredelsen af Hans rige".  

Kontaktperson: 

Janet Pawlak 

Ingeborgvej 11 A, 2920 Charlottenlund

Tlf. 39 64 18 65, e-mail: jpawlakslet_dette@dahmslet_dette.dk 

 

Benediktineroblaterne er tilknyttet et bestemt benediktinerkloster ved aflæggelse af oblatløftet, hvorved de forpligter sig til at leve i verden efter Sankt Benedikts regel.

Vor Frue Kloster, Høsterkøbvej 3, 3460 Birkerød. Tlf. 4581 0698.

 

Birgittineroblaterne, er tilknyttet Birgittinerordenen i det nærmeste birgittinerkloster, som i Danmark ligger i Maribo. Oblaterne er forpligtet til at leve i verden i forening med det birgittinskeordensfællesskab og efter den hellige Birgittas ånd. Priorinden i klosteret er også priorinde for oblaterne. 

Sankt Birgitta Kloster 'Habitaculum Marie'

Refshalevej 81, 4930 Maribo

Tlf. 55 72 85 16

Kontaktperson:

Ellen Margrethe Birgitta Nelth

Lærkevej 51,

4000 Roskilde

Tlf.: 46 37 05 85 eller mobil: 28 92 41 64

E-mail: embirgittaslet_dette@nelthslet_dette.dk

 

CVC-grupperne; "Communitates de Vita Christiana" 

(Kristne livsfællesskaber), udgør en international bevægelse (tidligere Maria-kongregationerne) under Jesuiterordenens ægide. Grupperne, som ofte ledes af lægfolk, har til formål at udvikle og støtte medlemmernes kristne engagement på alle livets niveauer.

Ungdomsgrupper på Niels Steensens Kollegium, Sankt Kjelds Gade 3, st.tv., 2100 Kbh. Ø. Man-tor kl. 9-16. Tlf. 39 16 24 40. Fax: 39 27 35 01

Kontaktperson:

P. Pawel Ben S.J.

 

Den franciskanske Sekularorden (OFS) er grundlagt i 1221  efter Memorale Propositi af Frans af Assisi og har som formål at samle i én åndelig familie "alle de medlemmer af Guds folk, som ønsker at følge Kristus i den hellige Frans' fodspor".  

Hjemmeside: www.franciskansk.dk  

Nationalforstander:

Gilda Suárez de Nielsen 

Bækvej 5 

8340 Malling

Mobil 2374 1940

 

Den internationale montfortanske association "Maria, Hjerternes Dronning" er kirkeretsligt oprettet i Danmark med en afdeling, som har sæde ved Vor Frue Kirke i Slagelse, pt. ved Skt. Montforts Kapel i Sorø. Der optages medlemmer, der bevidst ønsker at leve deres kristenliv i afhængig af Jomfru Maria, efter Skt. Louis-Marie de Montforts inspiration, i tilknytning til montfortanernes kongregation.

Regional leder og kontaktperson:

P. Thomas Birkheuser

Nørregade 19, 8700 Horsens

Tlf. 75 62 52 68

Associationens adresse:

Maison Montfort, Lærkevej 2, 4180 Sorø

Tlf. 59 59 66 45,

e-mail: smmassslet_dette@montfortslet_dette.dk,

hjemmeside: www.montfort.dk

 

Vor Frue af Karmels Sekularorden har som formål at hjælpe medlemmerne til at leve et kontemplativt og apostolisk liv i verden i den teresianske karmeliterordens ånd

Hjemmeside: www.sekularkarmelit.dk

Præses for den danske fraternitet:

Anne Balleby

Lerbjergvej 22, 4330 Hvalsø

Tlf. 26 27 14 08, e-mail: infoslet_dette@sekularkarmelitslet_dette.dk

Vejleder for nye medlemmer:

Martin Emil Ebert

Kollelevbakken 5B st. tv., 2830 Virum

E-mail: infoslet_dette@sekularkarmelitslet_dette.dk