Benediktinere (O.S.B)

Ordo Sancti Benedicti (O.S.B)

Benediktinerordenen er en af de ældste klosterordener og har sin oprindelse  fra den hellige Benedikt, som levede fra ca. 480-547. Han grundlagde en række klostre ved Subiaco (ca. 80 km fra Rom) og formulerede den berømte Skt. Benedikts regel, der er bærende for klosterlivet i Vesteuropa.

Et af de vigtigste mål for en benediktiner er åndelig vækst – at blive et bedre menneske hver dag for dermed at tjene Gud. Bønnen er en vej hertil, både fællesbønnen og den private bøn.

Ikke sætte noget højere end kærligheden til Kristus. (Benedikts Regel, kap. 4, 21)

Ingenting må således gå forud for tidebønnen. (Benedikts Regel, kap. 43,3)

Bønnen er kirkens hjerte og en bøn, der kommer fra hjertet, er som blodet i den organisme, der er verden.

Vi tror, at Gud er nærværende overalt, og at Herrens øjne alle vegne overvåger onde og gode. Lad os fremfor alt tro dette uden mindste form for tvivl, når vi fejrer gudstjenesten. Derfor skal vi altid overveje, hvad Profeten siger: Tjen Herren i frygt, og ligeledes: Syng salmene med visdom, og I englenes påhør lovsynger jeg dig. Lad os altså tænke på, hvorledes vi bør opføre os i Guds og hans engles nærvær, og lad os ved salmesangen stå således, at vort hjerte er i samklang med vor stemme.(Benedikts Regel, kap. 19).

Brødrene er sendt hertil af "Heliga Korsets och profeten Elias Kloster i Östanbäck", Sala i Sverige.

Cella Pax

Høsterkøbvej 5 B 

3460 Birkerød

P. Caesarius Cavallin O.S.B.

Mobil 28 74 39 94

E- mail: brodercaesariusgmail.com