Bispedømmet

Augustyniak, Krzysztof (Kris) S.J.

Anden præst i Aarhus

(født: 01.02.1983 - præsteviet: 29.06.2013)  

Ryesgade 26

8000 Aarhus C  

Tlf.: 87 30 70 44

kaugustynsjslet_dette@gmailslet_dette.com