Backes, Julian (Rainer) O.Præm

Andenpræst Vejle (55) og Fredericia (13) og Superior for Præmonstratenser kommunitetet i Vejle

(født: 08.07.1985  - Præsteviet: 27.12.2013 )

Fjellegade 2 

7100 Vejle

Mobil: 23 61 79 34

E-mail: julian.backeskatolsk.dk