Bispedømmet

Brodersen, Erling

Dr. theol.

(født: 15.09.1935 - præsteviet: 06.06.1981)

Eremitageparken 31 

2800 Lyngby 

Tlf. 45 93 35 85

e- mail:mai.britt.matzenslet_dette@gmailslet_dette.com