Engelbrecht, Niels

Prælat, generalvikar

Sognepræst for Rosenkranskirken i Åkirkeby og Konstitueret sognepræst ved Mariukirkjan i To'rshavn

(født: 16.03.1951 - præsteviet: 23.08.1996)

Stenosgade 4A

1616 København V

Mobil 30 54 21 18 

E-mail: nekatolsk.dk