Romanowski, Slawomir C.Ss.R.

(Født 03.05.1972 - Præsteviet: 22.05.1999)

Tidligere anden Præst i  Sankt Annæ Kirke og Præst for den polsktalende sproggruppe

Rejst fra bispedømmet 2019