Bispedømmet

Szorc, Andrzej C.Ss.R.

(Født: 19.08.1960 - præsteviet: 15.06.1986) 

Hans Bogbinders Alle 2,

2300 København S

Tlf. 32 86 07 27

Mobil 91 19 97 93

szorc6slet_dette@gmailslet_dette.com

Forladt Danmark 15.08.2017