Det biskoppelige Råd

I ethvert bispedømme vælger biskoppen for en fem-årig periode et råd af 6 til 12 pæster af Præsterådet. Kirkeretten foreskriver, at biskoppen skal høre dette råd i bestemte sager men kan desuden drøfte alle spørgsmål med det. Rådet (collegium consultorum) er kun rådgivende. Typisk drøftes alle ansættelsesforhold vedr. præster og diakoner samt kandidater til præste- og diakonembedet. Rådet træder sammen ca. hver måned.

 

Medlemmer

Michal Bienkowski

Martin Chase

Niels Engelbrecht

Jesper Fich

Marcos Romero Bernús

Christian Noval