Pastoralrådet

Det 2. Vatikankoncil (1962-65) anbefalede, at lægfolket blev inddraget i den lokale kirkes mission og pastorale liv og fik et virkeligt medansvar, ved at der blev skabt egnede organer. Biskop Hans L. Martensen oprettede i 1970 et pastoralråd i bispedømmet København.

Pastoralrådet er et repræsentativt organ for katolikkerne i Danmark, Færøerne og Grønland. Det har under biskoppens myndighed og ledelse medansvar for alle forhold af pastoral karakter, der angår bispedømmet, for at gudsfolkets liv og aktivitet må blive i stadig større samklang med Evangeliet (jf. pave Paul VI, Ecclesiæ Sanctæ 1 og Kirkerettens canon 511).

Rådet har rådgivende status. Dets medlemmer er udpeget af hhv. menighedsrådene, Præsterådet og Katolsk Søsterforbund. Medlemmerne skal være fyldt 16 år og sidder i en fireårig periode. Rådet træder normalt sammen to gange årligt.

Pastoralrådet vælger for en 4-årig periode formand, næstformand og forretningsudvalg. Forretningsudvalget mødes med biskoppen ca. en gang hver måned for at drøfte sager af pastoral art.

Adresse:

Gl. Kongevej 15, 1610 København V      (Vis på kort)

Formand:
Lillian Kristensen
Bromøllevej 2
7700 Thisted
lillian-kristensen[a]mail.dk

Næstformand
Leo Roed
Vesterslettevej 9
6093 Sjølund
leoroed[a]ullaogleo.dk

Øvrige medlemmer af forretningsudvalget
Pastor Marcos Romero Bernus (repræsentant for præsterne)

Sr. Hildegard Doods (repræsentant for ordenssøstrene)
Stine Rørbæk Møller
Pernille Wedel
Michele Marques Fejø