Præsterådets medlemmer 2023 - 2028

Præsterådet

I ethvert bispedømme skal der være et præsteråd. Mindst halvdelen af rådets medlemmer vælges af præsterne selv, desuden kan nogle præster være fødte medlemmer f.eks. generalvikaren, ligesom biskoppen selv kan udpege et begrænset antal medlemmer. Præsterådet er en rådgivende forsamling, der har til formål at bistå biskoppen i ledelsen af bispedømmet til størst mulig gavn for det katolske fællesskab i dets helhed. Det skal høres i de sager, som kirkeretten bestemmer f.eks. ved oprettelse eller nedlæggelse af menigheder og ved bygning af nye kirker. Biskoppen kan forelægge rådet alle sager, han ønsker, ligesom alle præster kan bede om optagelse af emner på dagsordenen. Desuden skal præsterådet udvælge sognepræster, der kan bistå biskoppen i afskedigelsessager af gejstlige. Rådet mødes tre gange om året.

 

Adresse:

Gl. Kongevej 15                    (Vis på kort)

1610 København V.