Ridderorden af Den hellige Grav i Jerusalem

Navn: Ordo Equestris Sancti Sepulcri Hierosolymitani. Ridderorden af Den Hellige Grav i Jerusalem.

Ordenen af Kannikker af Den Hellige Grav i Jerusalem blev indstiftet af Gottfrid af Bouillon i år 1099. 

OESSH havde til opgave at forsvare Kristi tomme grav, de kristnes helligste sted på Jorden, samt at sørge for at der blev fejret messer ved selve graven. Ordenens legitimitet blev bekræftet gennem en bulle udstedt af pave Kalisto II i år 1122.

År 1847 genoplivede pave Pius IX Det Latinske Patriarkat i Jerusalem. OESSH fik nu en fast centralstyret organisation med patriarken som stormester. Den hellige pave Pius X reorganiserede ordenen i år 1907 og overtog selv embedet som stormester. Ordenens hovedsæde blev flyttet fra Jerusalem til Vatikanet (Sct. Onofrio), hvor ordenen har et repræsentativt hovedsæde, Palazzo della Rovere, beliggende ved Peterspladsen.

Siden 1949 har ordenen haft status som en juridisk person i henhold til  Kanonisk ret, Vatikanstaten samt international ret.

OESSH står i dag direkte under pavens beskyttelse, som udnævner stormesteren fra kardinalkollegiet. Selv om ordenen står under beskyttelse af Den hellige Stol, har ordenen sin egen styrelse (stormagistraten) under stormesteren samt egen konstitution.

I dag er ordenens stormester kardinal Edwin F. O ́Brien og den danske biskop Kozon Czeslaw er storprior af Statsholderstabet Sverige-Danmark.

------

Statholder: H. E. Jørgen Boesen KHGO

Storprior: Biskop Czeslaw Kozon StOffHGO, 

Storprior koadjutor: Monsignore Furio Cesare KHGO

Kansler: Martin Ryom StOffHGO (KC*HS)

 

Hjemmesider:

www.oessh.va

www.oessh.dk