Sankt Joseph Søstrenes Skole

Skovkrogen 17-19

2920 Charlottenlund 

Tlf. 39 64 12 82

E-mail: infosct-joseph.dk

Hjemmeside: www.sct-joseph.dk 

 

Bhkl.- 9. klasse 

 

Skoleleder

Georg Høhling

E - Mail: ghsct-joseph.dk