Sankt Ansgars Skole

Nørrebrogade 27

2200 Kbh. N

Telefon 35 39 46 46

Skolens hjemmeside

Børnehaveklasse - 9. klasse

Sankt Ansgars Skole er en kristen privatskole på katolsk grundlag. Skolens overordnede formål bygger på det kristne livs- og menneskesyn som det kommer til udtryk i evangeliet og kirkens lære. Mange af skolens traditioner og særlige tilbud har deres udspring i kirkeåret og katolsk praksis

Den daglige omgangsform personalet imellem, voksne og børn imellem og børn og børn imellem tager udgangspunkt i det kristne menneskesyn: Vi er alle skabt i Guds billede og derfor grundlæggende gode, selv om vi ikke altid lever op til dette. Alle har krav på respekt og omsorg. Mobning toleres ikke, hvilket de voksne tydeligt tilkendegiver over for eleverne. Konflikter søges løst ved samtale parterne imellem.

 

Skoleleder

Malene Funch Sørensen

E-mail skolelederansgarsskole.dk