Vor Frue Skole

Præstøvej 29-31

4700 Næstved

Tlf. 55 73 03 48

E-mail vorfrueslet_dette@post11.teleslet_dette.dk

Hjemmeside: www.vorfrueskole.dk 

Giro 510-4106

Bhkl.-9. klasse

 

Skoleleder

Søren Vilstrup