Sankt Pauls Skole

Frøgård Allé 8

2630 Taastrup

Telefon 43 52 19 59

Fax 43 99 50 85

E-mail spsslet_dette@sanktpaulsskoleslet_dette.dk

Hjemmeside: www.sanktpaulsskole.dk  

Giro 229-9488

Bankkonto: 2217 3160036132 

 

Bhkl.-9. klasse

 

Skoleleder

Tony G. Rossi Lundby