Økonomien i Kirken

Den katolske Kirke i Danmark er helt afhængig af medlemmers økonomiske opbakning. Desværre er udgifterne for øjeblikket større end indtægterne, så bispedømmets Økonomiske Råd har gennem en årrække måttet budgettere med underskud. Det er naturligvis ikke holdbart, så alle medlemmer opfordres til at yde deres yderste for Kirkens fortsatte eksistens. 

Kirkeskat

Ikke alle tænker over, at der er mange omkostninger forbundet med at have en velfungerende menighed. Det forventes, at kirken er vedligeholdt, opvarmet og smukt indrettet. Sognet har også en præstebolig og et menighedslokale at skulle vedligeholde. Dertil kommer udgifter til sognets administration, katekese, dets ungdomsarbejde, ældreklub m.m.

Også bispedømmet har fået flere udgifter de seneste år. En stor forpligtelse er det at sikre vore præster en anstændig løn.

Læs mere på siden om kirkeskat.

Man kan også tilmelde sig kirkeskatsordningen.

Gaver

Man kan til enhver tid indbetale gaver til Kirken. Hvis der er anført giverens navn (og helst med medlemsnummer), så bliver de registreret på giverens navn, og beløbet indberettes til SKAT.

Man kan få personlig og fortrolig rådgivning fra bispekontoret hos Helene Herndal (tlf. 33 55 60 43 eller hhkatolsk.dk).

Testamente

Man kan betænke Kirken i sit testamente. Har man ingen arvinger og skriver man ikke testamente, så går arven til statskassen. Betænker man Kirken i sit testamente, arver Kirken det hele uden afgift til staten. Vi anbefaler at lade en advokat udfærdige ens testamente. Betænker den Kirken, helt eller delvist, refunderer Kirken advokatens regning.

For nærmere oplysninger og rådgivning bør man kontakte bispekontoret, Thomas Jacob Larsen (tlf. 33 55 60 10 eller tjlkatolsk.dk). 

Man kan læse mere på siden om testamenter