Claudio Teseo bliver diakonviet af biskop Kozon d. 15. juni kl 11 i domkirken. Claudio er 31 år gammel og kommer fra Pescara i Italien. Han begyndte…

Læs mere

Vi er utroligt glade for, at Ewa Angela Wegener starter som redaktør og kommunikationskonsulent på bispekontoret d. 29. maj. Ewa er en dygtig…

Læs mere

KatWalks er et tilbud om gratis guidede gåture i København. Turene tager i større eller mindre grad udgangspunkt i det katolske København, og du kan…

Læs mere

Pastor Hans Esmark afgået ved døden

Tirsdag eftermiddag, den 14. maj afgik pastor Hans Esmark ved døden på Frederikssund sygehus efter længere tids…

Læs mere

I år er det 75 år siden den traditionelle valfart øst for Storebælt startede til Åsebakken. 

I maj 1942 foranledigede biskop Suhr, at en middelalderlig træskulptur af Jomfru Maria, der i mange år havde hængt i Skt. Ansgar Kirke, blev ført til Åsebakken, og den 20. august samme år blev statuen stillet op i klosterets kapel.

I 1949, hvor man…

Læs mere

Pastor Hans Esmark sov ind onsdag d. 14. maj, 81 år gammel. Han blev efter længere tids sygdom indlagt på Frederikssund Hospital for få dage siden. Om…

Læs mere

Bispedømmet to traditionsrige valfarter: øst for storebælt til Åsebakken og vest for Storebælt til Øm, finder sted henholdsvis søndag d. 26. maj til Aasebakken og søndag d. 2. juni til Øm.

Hent plakaterne med flere informationer til Åsebakkenvalfarten og Ømvalfarten.

Læs mere

Vi har efterhånden mange år fejret Kristi Legems og Blods fest med pontifikalmesse og procession i Skt. Therese Kirke og Rygaards skole park. I år markeres festen torsdag den 30. maj kl. 18.00.

Alle menigheder i Hovedstandsområdet samt deres præster, diakoner, ordenssøstre er inviteret til at deltage i fejringen i Skt. Therese Kirke,…

Læs mere

Kære trosfæller

   På vort møde i Luxemburg i marts besluttede vi i vor bispekonference af lade afholde en kollekt til lindring af nøden i det…

Læs mere

Kære trosfæller,

   Fredag den 10. maj, dagen efter Kristi Himmelfartsdag, begynder pinsenovenen, Kirkens traditionelle forberedelse til fejringen af…

Læs mere

DUK ønsker gennem deres lederudvikling at klæde deres ledere på, så de både er klar til at løfte ansvaret for at passe på deltagerne og at formidle…

Læs mere

Nu er det snart tid til den årlige kirkevandring i København. Sådan har det været siden 1955, men den snart 70-årige går nu nye veje og flytter til et senere – og varmere – tidspunkt på året, nemlig d. 28. maj. Som sædvanligt begynder vandringen i Sankt Pauls Kirke kl. 18.30 og fortsætter derefter via fire forskellige ruter rundt hos de øvrige…

Læs mere

I Katolsk Søsterforbund finder vi det vigtigt at ses på tværs af ordnerne, især nu da vi ikke er så mange. Vi holder møde et par gange om året for at…

Læs mere

I år er det 75 år siden den traditionelle valfart øst for Storebælt startede til Åsebakken. 

I maj 1942 foranledigede biskop Suhr, at en middelalderlig træskulptur af Jomfru Maria, der i mange år havde hængt i Skt. Ansgar Kirke, blev ført til Åsebakken, og den 20. august samme år blev statuen stillet op i klosterets kapel.

I 1949, hvor man…

Læs mere

Den katolske Kirke støtter hvert år katolske skoleelever på katolske skoler, hvor forældrene har svært ved at betale skolepengene. Alle de katolske…

Læs mere