15.08.18

Rystende læsning om præsters overgreb i Pennsylvania

Mere end tusind børn er i en periode på 70 år blevet udsat for seksuelle overgreb af katolske i den amerikanske delstat Pennsylvania. Dette fremgår af en næsten 900 sider lang rapport fra Pennsylvanias justitsminister, Josh Shapiro, som blev offentliggjort tirsdag den 14. august.

Efterforskningen har stået på i to år og rapporten omtaler 301 tilfælde, hvor lige så mange katolske præster har begået seksuelle overgreb på over tusind børn. Formentlig er det reelle antal børn, der er blevet begået overgreb imod, langt højere, skriver anklagejuryen, som står bag rapporten. Nogle dokumenter er nemlig gået tabt, og nogle ofre er stadig bange for at stå frem og fortælle om overgrebene, mens andre i dag er døde.

Overgrebene fandt sted i seks forskellige bispedømmer, som tilsammen har mere end...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken

15.08.18

Marias Optagelse i Himlen: Et nyt dogme – en gammel sandhed

Den 15. august er festen for Marias Optagelse i Himlen. Men hvad er det bibelske belæg for denne fest?”Det var nødvendigt, at hun, der ved sin barnefødsel beholdt sin jomfruelighed ukrænket, også efter døden bevarede sit legeme frit for enhver forrådnelse. Det var nødvendigt, at hun, der havde båret sin skaber som barn i sit skød, dvælede i Guds telt. Det var nødvendigt, at den brud, som faderen havde trolovet til sin søn, skulle bo hos sin himmelske brudgom. Det var nødvendigt, at hun, der havde set sin søn på korset og i sit hjerte modtaget det lidelsens sværd, som hun havde undgået, dengang hun fødte, skulle se ham siddende ved faderens højre. Det var nødvendigt, at Guds Moder skulle eje det, som tilhører sønnen, og blive anerkendt af alle skabninger som Guds Moder og Tjenerinde.”...[mere]

Kategori: Andet, hovednyhed

13.08.18

”Lad ikke frygten gøre jer til pessimister”, siger paven til de unge

Som led i forberedelserne til bispesynoden i oktober, der har de unge og kaldsskelnen som sit tema, mødtes pave Frans med tusindvis af unge italienere på Circo Massimo i Rom lørdag eftermiddag for sammen med dem at holde en bønsvigilie.

Mere end 70.000 unge fra forskellige italienske bispedømmer var sidste weekend taget på valfart til Rom for at deltage i to stormøder med paven – det først var lørdagens bønsvigilien og om søndagen fejrede pave Frans messe sammen med dem.

Valfarten havde navnet per mille strade (Ad tusind veje), og mødet med paven i Rom samlede de unge under sloganet Siamo qui (Vi er her). Mødet var organiseret af Den italienske Bispekonferences ungdomsafdeling.

På mødet lyttede paven til de unge og besvarede spørgsmål, og efter bønsvigilien talte paven til de unge.[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken

13.08.18

Katolsk ordensfællesskab for kvinder med Downs syndrom

I sidste uge publicerede det katolske website uCatholic en historie om det franske, katolske ordensfællesskab Les petites soeurs disciples de l’Agneau (De små søstre Lammets disciple) for kvinder med Downs syndrom og de kvinder, som vejleder dem.

Det katolske fællesskab lever efter den hellige Thérèse af Lisieux’ ’lille vej’ med dens principper om at vise sin kærlighed til Gud i de små og ganske dagligdags ting. Under vejledning af søstre, som ikke har Downs syndrom, lærer de handicappede søstre at arbejde og bede i den benediktinske tradition med de eventuelle begrænsninger, deres handicap måtte give dem.

Idéen til ordensfællesskabet udsprang fra et møde med to unge kvinder – priorinde, moder Line og Veronique, en ung kvinde med Downs syndrom – tilbage i 1980’erne. I Veronique så...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken, hovednyhed

09.08.18

Argentinsk senatet siger nej til abort

Senatet i Argentina har tidligt torsdag lokal tid nedstemt at legalisere kvinders ret til abort.

38 senatorer stemte imod, mens 31 stemte for. To undlod at stemme. Det skete efter mere end 15 timers debat.

Det bringer sagen til ende, selv om underhuset allerede i juni stemte ja til forslaget om retten til abort.

Spørgsmålet har splittet Argentina, og tilhængere og modstandere af abort omringede senatsbygningen, lige til afstemningen var slut midt på natten.

Der lød et jubelbrøl fra abortmodstandere, da resultatet blev kendt ude på pladsen foran den argentinske kongres.

Argentina er pave Frans’ fødeland, og landet er langt overvejende katolsk. Den katolske Kirke og andre religiøse samfund har aktivt ført kampagne mod retten til abort.

Forslaget, der blev nedstemt, ville give kvinder...[mere]

Kategori: Andet, hovednyhed

08.08.18

Sr. Emma Martensen død

Tirsdag morgen den 7. august klokken 1.04 sov sr. Emma Martensen stille ind efter at helbredet i længere tid var blevet mere og mere skrøbeligt.

Sr. Emma, der var lillesøster til biskop Hans Ludvig Martensen, var helt parat og sagde altid at Gud måtte hentede hende, når tid var, skriver Sankt Joseph Søstrene på deres blog

Provincialpriorinde sr. Marianne Bode sad hos sr. Emma, da hun døde og beretter hvilken ro og fred der faldt over hende i dødsøjeblikket.

Sr. Emma, der fødtes 4. november 1930, blev 87 år.

Begravelsen finder sted tirsdag den 14. august kl. 10 fra ’De Gamles Bys’ kirke, Edith Rodes Vej 6, 2200 København N.[mere]

Kategori: Nyt fra bispedømmet

07.08.18

Polsk valfart - i år til Esbjerg

Skt. Michaels Kirke i Pindstrup er for tiden ved at blive renoveret, så den polske valfart vil i år finde sted til Skt. Nikolaj Kirke i Esbjerg, hvor relikvier af den hellige pave Johannes Paul II befinder sig.

Valfarten finder sted lørdag den 1. september.

Program: Kl. 13: Festmesse med biskop Czesław Kozon og de tilstedeværende præster og menigheder.

Efter messe stiller vi op til fotografering. Dernæst foregår tilbedelsen af Det allerhelligste Sakramente.

Der vil være lejlighed for skriftemål.

Kl. 16: Vesper og udsendelse.

OBS! Vi spiser medbragt mad.Kaffe og drikkevarer fås på stedet. [mere]

Kategori: Arrangementer, Nyt fra bispedømmet, hovednyhed

02.08.18

Den katolske Kirke afviser brugen af dødsstraf

Tilbage i maj blev der foretaget en ændring i Den katolske Kirkes Katekismus i den paragraf, som omhandler dødsstraf. Nu er det tilføjet, at den form for straf ikke længere er acceptabel ud fra et katolsk synspunkt. Ændringen er dog først offentliggjort i dag, torsdag, af Vatikanet.

Tidligere har det fremgået af paragraf 2267 i katekismen, at Den katolske Kirke ikke udelukker brugen af dødsstraf, "hvis det er den eneste mulige måde til effektivt at beskytte andre menneskers liv mod den uretfærdige angriber".

I den nye formulering står, at tiden er løbet fra denne holdning til dødsstraf, fordi der findes andre måder at beskytte andre menneskers liv.

"Derfor lærer Kirken, i lyset af Evangeliet, at 'dødsstraffen ikke er acceptabel', fordi den er et angreb på menneskets...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken, hovednyhed

31.07.18

Paven accepterer ærkebiskop Wilsons afgang

Pave Frans har indvilliget i at ærkebiskoppen af Adelaide Philip Wilson træder tilbage. Den australske ærkebiskop blev i sidste måned idømt ét års fængsel for at have holdt hånden over en præst, der begik seksuelle overgreb på mindreårige tilbage i 1970’erne.

Præstens overgreb fandt sted i regionen New South Wales Hunter, hvor Philip Wilson var hjælpepræst. To ministranter på hhv. 10 og 11 år fortalte ham i 1976 om overgrebene begået af pater James Fletcher, men Wilson gik ikke videre med denne information til sin overordnede. Pater Fletcher blev i 2004 dømt for at have begået overgreb og han døde i 2016 i fængsel.

Ærkebiskoppens juridiske medarbejdere har flere gange forsøgt at få sagen mod ham henlagt med henvisning til, at han lider af Alzheimers og derfor bør skånes for...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken

30.07.18

McCarrick udtrådt af kardinalkollegiet

Pave Frans godkendte i weekenden en ansøgning fra den 88-årige ærkebiskop emeritus af Washington DC, Theodore McCarrick, om at blive fritaget sin kardinalværdighed.

McCarricks beslutning kommer efter at amerikanske medier har beskrevet, at den tidligere ærkebiskop skulle have begået seksuelle overgreb på mindst to mindreårige og desuden tiltvunget sig seksuelle ydelser hos præstestuderende. Indtil den igangværende retssag mod McCarrick er afsluttet og der er afsagt dom, må McCarrick ikke længere offentlige udøve sine præstelige funktioner. Det har pave Frans besluttet og han skal desuden trække sig tilbage til et liv i bøn og bod indtil retssagen mod ham er afsluttet.

Signum.se skriver, at det er ganske usædvanligt at fratage en kardinal hans kardinalværdighed. Det er kun sket to gange...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken, hovednyhed

26.07.18

Pater Sanders fejrer 50-års præstejubilæum

Pater Gerhard Sanders fejrer torsdag den 26, juli sit 50-års præstejubilæum.

Pater Sanders var i årtier sognepræst ved Jesu Hjerte Kirke; men trådte tilbage, da han fyldte 75 år. I de næste år støttede han dog stadig menigheden som seniorpræst og administrator af økonomien.

I mange år var han også bispedømmets økonom og official, dvs. leder af den kirkelige domstol. Samtidig bankede hans hjerte for Katolsk Menighedsplejer og feriehjemmet Klitborg, hvor han ligeledes stod for økonomien.

Han var en vigtig rådgiver for biskoppen i biskoppeligt råd og i præsterådet, hvor han med sin store kirkeretslige og økonomisk-administrative viden vægtigt kunne bidrage til forhandlingerne.

Han tilbringer nu sit otium som senior i jesuiterkollegiet ved Niels Steensens Gymnasium.

Vi skylder ham...[mere]

Kategori: Nyt fra bispedømmet, hovednyhed

26.07.18

Ungdomssynodens arbejdsdokument offentliggjort

Vatikanet offentliggjorde tidligere på måneden arbejdsdokumentet til ungdomssynoden i oktober. I dokumentet beskrives de unges livssituation indgående i 214 punkter, og hvordan man ud fra troens og Den katolske Kirkes perspektiv kan hjælpe de unge, når de skal træffe vigtige livsvalg.

Det såkaldte Instrumentum laboris, som indtil videre kun findes på italiensk, udgør diskussions- og informationsgrundlaget for bispesynoden i Rom den 3.-28. oktober. Det belyser en lang række problemer og ønsker at opmuntre til problemløsninger, forklarede synodens generalsekretær kardinal Lorenzo Baldisseri på et pressemøde i Vatikanet.

”Det kan ses som en invitation til at stræbe efter det umulige og sammen med de unge at drømme om store ting”. At Kirken skal ledsage de unge er synodens vigtigste...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken, hovednyhed

28.06.18

14 nye kardinaler kreeres den 29. juni

Pave Frans vil på konsistoriet den 29. juni kreere fjorten nye kardinaler. Heraf tilhører fire af de nye kardinaler kurien og tre er over 80 år.

De fjorten nye kardinaler er:

* patriark Louis Raphaël I Sako, patriark af Babylon for kaldæerne (billedet)* ærkebiskop Luis Ladaria SJ, spansk, præfekt for Troslærekongregationen* ærkebiskop Angelo De Donatis, pavens generalvikar for bispedømmet Rom og ærkepræst for Lateranbasilikaen* ærkebiskop Giovanni Angelo Becciu, sostituto i statssekretariatets første afdeling og særlig delegerede for Malteserordenen* ærkebiskop Konrad Krajewski, pavens almissegiver* ærkebiskop Joseph Coutts af Karachi i Pakistan* biskop António dos Santos Marto af Leiria-Fátima i Portugal* ærkebiskop Pedro Ricardo Barreto Jimeno SJ af Huancayo i Peru* ærkebiskop Desiré...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken

28.06.18

Valfart til Sankt Knud Lavards ære

Nåede du ikke at komme med til Åsebakken eller Øm? Så er der endnu mulighed for at komme på valfart.

Den 8. juli fejres den traditionsrige valfart til ære for Knud Lavard, bispedømmets værnehelgen, i Haraldsted. Valfarten er bispedømmets mindste, men til gengæld også den ældste og smukkeste.

Klokken 14 starter valfarten med andagt i Haraldsted Kirke. Her blev liget af den myrdede Knud Lavard bragt til, efter at han var blevet lokket i baghold og myrdet i skoven ved Haraldsted. Legenden fortæller, at en kilde sprang frem på det sted, hvor Knud Lavard blev myrdet. I middelalderen opstod der et stort valfartssted her, og der blev bygget et kapel på det sted, hvor helligkilden sprang frem.

Valfarten indledes med andagt i Haraldsted Kirke kl 14. Derefter går man i procession ud til...[mere]

Kategori: Arrangementer

26.06.18

Pave Frans’ apostoliske skrivelse om hellighed nu på dansk

Pave Frans’ apostoliske skrivelse om hellighed, Gaudete et Exsultate (Fryd jer og glæd jer), findes nu i dansk oversættelse.

Med skrivelsen, der har undertitlen ’Om kaldet til hellighed i dagens verden’, ønsker paven at minde os om, at Kirkens lære om hellighed er et universelt kald, som gælder os alle.

Dokumentet er opdelt i fem kapitler med i alt 77 afsnit, og lige fra begyndelsen gør paven os det klart, at det ikke er hans hensigt at komme med en eksakt definition på hellighed, men at tilskynde alle til at leve et liv i hellighed.

Teksten er let at gå til og pave Frans bruger mange hverdagseksempler som de fleste kan relatere til. Den er velegnet til en efterårsstudiekreds i menigheden.

’Fryd jer og glæd jer’ kan frem til 1. juli købes til introduktionsprisen kr. 50,-. Herefter er...[mere]

Kategori: hovednyhed, Andet, Nyt fra bispedømmet

Viser nyhed 1 til 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste >