23.11.17

Fælleskirkelig markering af reformationen med katolske islæt

I dagene 1.-3. december afholdes et økumenisk seminar og en gudstjeneste arrangeret af Folkekirken i København og med flere katolske islæt.

Fredag 1. december: Teologisk eftermiddagsseminar, Teologisk Fakultet, Njalsgade 10, på Amager (metrostation: Islands Brygge) - Revolutionen, der blev til en 500-årig bevægelse. ”Er reformationen adskillende eller samlende princip? Reformation som teologisk udfordring i dag”

Kl. 13.15: Velkommen og introduktion til temaet v/N. H. GregersenPaneloplæg:* Den katolske Kirke v/biskop Czeslaw Kozon* Folkekirken v/biskop Peter Skov-Jakobsen* Pinsekirken v/præst, ph.d. Tonny Jacobsen* Salmedigter og forfatter Iben KrogsdalKl. 15.15: DebatKl. 16.30: Opsummering og afslutning

Lørdag 2. december: Teologisk dagseminar, Sct. Andreas Kirke, Gothersgade 148,...[mere]

Kategori: Arrangementer, Nyt fra bispedømmet, hovednyhed

23.11.17

Paven: dødsstraf er utilstedelig og er et angreb på personens ukrænkelighed og værdighed

Pave Frans tale til deltagerne i et møde organiseret af Det pavelige råd til fremme at Nyevangelisering den 11. oktober 2017.

”25-årsdagen for den apostolske konstitution Fidei depositum, hvor den hellige Johannes Paul II 30 år efter Andet Vatikankoncils begyndelse lancerede Den katolske Kirkes Katekismus, er en lykkelig anledning til at se på den vej, som er blevet tilbagelagt siden da. Når den hellige Johannes XXIII havde ønsket og villet koncilet, var det ikke i første række for at fordømme vildfarelser, men især for at give Kirken mulighed for omsider at nå til gennem et fornyet sprog at præsentere skønheden i dens tro på Jesus Kristus.

’Det er først og fremmest nødvendigt’, sagde paven i sin åbningstale 1. oktober 1962, ’at Kirken aldrig vender sit blik bort fra den hellige...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken, hovednyhed

20.11.17

Bispedømmet Stockholm indvier ny katolsk kirke

Fredag den 8. december kl. 15 indvies Jungfru Maria kyrka i Södertälje ca. 25 km sydvest for Stockholm. Den højtidelige indvielsesmesse forestås af kardinal Anders Arborelius og med deltagelse af et stort antal gæster fra nær og fjern, blandt dem kardinal Rainer Woelki fra Tyskland, den kaldæiske patriark Mar Louis Raphael Sako, Iraks ambassadør i Sverige samt repræsentanter for andre trossamfund.

Volden mod kristne i Mellemøsten, som har stået på i mange år, har tvunget det kristne religiøse mindretal kaldæerne på flugt fra deres hjemlande Irak og Syrien. Kaldæerne er som trossamfund uneret med Den romersk-katolske Kirke. I dag bor der ca. 17.000 kaldæere bosat i Sverige, heraf mange i Södertälje-området.

Den kaldæiske gruppe i området har været meget aktive i den lokale katolske...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken

20.11.17

Vedr. præstevielsen af Sigurd Sverre Stangeland

Lørdag den 7. april kl. 17 præstevies Sigurd Sverre Stangeland i Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64 i København. Efter messen bliver der reception ved Institut Sankt Josef. Primitsmessen fejres søndag, den 8. april kl. 10 i Sankt Annæ kirke på Amager med efterfølgende fest i den store sal under kirken. Sigurd Sverre er fra den vestnorske kystby Haugesund, men har også familie i Nord-Norge. Han har tre søstre og en bror. Han har været officer i det norske flyvevåbnet med majors grad. Senere tog han doktorgrad i historie og underviste i tysk historie og sammenlignende genocidforskning ved universitetet i Trondheim (NTNU).  Fra november 2015 til september 2016 var han i praktik i Sct. Annæ menighed. Han er for tiden ved Germanicum-Hungaricum i Rom hvor han gennemfører...[mere]

Kategori: Nyt fra bispedømmet, hovednyhed

16.11.17

Arrangement: Stenos videnskab på kryds og tværs gennem 40 år

Academicum Catholicum holder lørdag den 25. november, på salige Niels Steensens festdag, et arrangement om den store danske videnskabsmand og senere biskop, med vægt på dennes videnskabelige bedrifter.

Arrangementet starter med mindemesse kl. 15 i Sct. Augustins Kirke for den Salige Niels Steensen med ihukommelse af vores afdøde.

Kl. 16 Niels Steensen causeri i Rotunden bag kirken ved Troels Kardel, dr.med., pens. praktiserende læge, Stenoprisvinder og forelæser i Dansk Biomekanisk Selskab 2013

Fundet af en uregistreret engelsk oversættelse fra 1711 af Stenos muskellære fra København 1664 under et studieophold i USA blev starten på 40 års studier med publikation af en række artikler og bøger.

”Nicolaus Steno – Biography and Original Papers of a 17th Century Scientist” udkom i 2013....[mere]

Kategori: Arrangementer

16.11.17

Paven bespiser fattige i Vatikanets audienshal

I anledning af den første Verdensdagen for de Fattige vil pave Frans invitere 1.500 fattige i Rom til nu på søndag at spise frokost sammen med ham i den store Paul VI-audienshal i Vatikanet. På menuen står sardiske mini-gnocchi’er med tomater, oliven og ost, kalvesteg med grøntsager og tiramisu med en espresso til dessert. Gendarmeriets kapel og et kirkekor sørger for den musikalske underholdning.

Ifølge Vatikanet forventes over 4.000 fattige fra hele verden samt hjælpearbejdere fra Caritas og andre bistandsorganisationer at ville fejre messen sammen med paven kl. 10 i Peterskirken den 19. november. De, som efterfølgende ikke spiser frokost sammen med paven, vil få tilbudt et gratis måltid – organiseret af præsteseminarer og kollegier i samarbejde med bistandsorganisationerne Caritas og...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken, hovednyhed

14.11.17

”Lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed”

Pave Frans’ budskab til den første Verdensdag for de Fattige

Søndagen før Festen for Jesus Kristus, universets Konge, markeres Verdensdagen for de Fattige. Det bekendtgjorde pave Frans ved afslutningen på Barmhjertighedens År i november sidste år.

I sit budskab til den første Verdensdag for de Fattige, som finder sted søndag den 19. november, opfordrer paven os alle til at markere dagen ved at gøre noget aktivt for fattige og sårbare mennesker.

 

BUDSKAB FRA DEN HELLIGE FADER FRANS

DEN FØRSTE VERDENSDAG FOR DE FATTIGE

33. almindelige søndag, 19. november 2017

”Lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed”

1. ”Kære børn, lad os ikke elske med ord eller tunge, men i gerning og sandhed” (1 Joh 3,18). Disse ord fra apostlen Johannes udtrykker et imperativ som ingen...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken, hovednyhed

13.11.17

Johannes Paul I og syv andre skridtet nærmere en helgenstatus

Pave Johannes Paul I, der blot nåede at være pave i 33 dage, er kommet et skridt nærmere helgenstatus. Det skete, da pave Frans den 8. november gav sin autorisation til at promulgere otte nye dekreter, heriblandt at erklære Johannes Paul I for Venerabilis, Guds ærværdige tjener – det andet af fire trin på vejen mod kanonisering. Det næste skridt er en saligkåring og for at nå hertil skal Vatikanet godkende et mirakel sket på den tidligere pavens forbøn.

Den tidligere kardinal Albino Luciani (1912-78) døde af et hjerteslag blot 33 dage efter at være blevet valgt til pave på konklavet i 1978. Hans korte embedsperiode og omstændighederne ved hans død har været omgærdet af mange rygter og konspirationsteorier, men disse afvises i en netop udgivet bog Papa Luciani: Cronaca di una morte af...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken

13.11.17

Apostolisk nuntius prædikede i domkirken

Pave Frans udnævnte tidligere i år ærkebiskop James Patrick Green, titulærbiskop af Altinum, til ny apostolisk nuntius for nordiske lande.

Søndag 12. november, hvor bispedømmet fejrede Laterankirkens indvielse og Pavens dag, havde menigheden i Sct. Ansgars domkirke mulighed for at byde den nye nuntius velkommen, endda to gange. Om morgenen kl. 10. i forbindelse med pontifikalmesse i koncelebration med biskop Czeslaw Kozon, og om eftermiddagen ved en vesper med deltagelse af det diplomatiske korps.

Det er muligt at (gen) høre ærkebiskop Greens prædiken fra formiddagsmessen HER

Ærkebiskop James Patrick Green er født i USA den 30. maj 1950 og har senest virket i Peru. Som nuntiaturråd arbejdede han ved nuntiaturet for de nordiske lande (da det lå i Vedbæk nord for København), og...[mere]

Kategori: Nyt fra bispedømmet, hovednyhed

08.11.17

Kardinal Woelki: Nej til fælles nadverbord

Protestantiske kirkeledere og flere katolske biskopper i Tyskland, blandt dem formanden for Den tyske Bispekonference, kardinal Reinhard Marx, har ved flere lejligheder under reformationsåret udtrykt deres håb om at det snart bliver muligt at deltage i et fælles nadverbord. Men det afvises nu af kardinal Rainer Maria Woelki af Køln.

På spørgsmålet om det manglende grundlag for et fælles nadverbord, siger kardinal Woelki ifølge Kathnet om reformationen: ”De to kirkesamfund adskiller sig i centrale spørgsmål. For katolikker er Kristi realpræsens i Eukaristien ’en ubestridelig vished’. Så længe der hersker forskelle i bekendelsen og forståelsen af Eukaristien, kan der ikke blive tale om en fælles nadverfejring”, pointerer han.  

”En forsonet mangfoldighed”, som mange protestanter...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken, hovednyhed

08.11.17

Bispedømmet har fået et centralt MobilePay-nummer til indbetaling af donationer, kollekter m.m.

MobilePay har udviklet en løsning, hvor man kan få skattefradrag for donationer til velgørende organisationer, herunder Den katolske Kirke. Til brug herfor har bispekontoret oprettet ét centralt nummer, der understøtter denne mulighed. Dette nummer kan benyttes til gaveindbetalinger til Ansgarstiftelsen, fx i forbindelse med øremærkede indsamlinger eller kollekter.

Ønsker man fx at indbetale til en kollekt, skal man huske at øremærke den til den respektive menighed i tekstfeltet. I forbindelse med øremærkede indsamlinger skal indbetaler i tekstfeltet skrive, hvilken indsamling beløbet er til. Alle anonyme indbetalinger går til bispedømmet generelt.

For at få skattefradrag skal man huske at tilmelde sig denne funktion. Dette gøres fra ens egen telefon under ”Indstillinger -...[mere]

Kategori: Nyt fra bispedømmet, Andet

06.11.17

Pavens prædiken: "Det, at vågne fra døden, er ikke i sig selv en tilbagevenden til livet"

Pavens prædiken under messen for afdøde kardinaler og biskopper den 3. november:

Dagens fejring sætter os endnu over for dødens realitet. Den fornyr vor sorg over tabet af dem, som har stået os nært og har været gode imod os. Men frem for alt nærer liturgien vort håb for dem og os selv.

Den første læsning udtrykker en stærkt håb om de retfærdiges opstandelse: ”Mange af dem, der sover i jorden, skal vågne, nogle til evigt liv, andre til forhånelse, til evig afsky” (Dan 12,2). De, der sover i jorden, er selvfølgelig de døde. Men det, at vågne fra døden, er ikke i sig selv en tilbagevenden til livet; nogle vil vågne op til evigt liv, andre til evig forhånelse. Døden udgør den definitive ”skillevej”, som vi allerede her på jorden har foran os: livets vej med Gud eller dødens vej langt fra...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken

03.11.17

Helgenerne – et forbillede for ethvert menneske

Prædiken til Alle Helgen, søndag den 5. november, Matt 5,1-12a.

Når vi tænker på en helgen, kan billedet inde i hovedet nemt blive et billede af et overmenneske med foldede hænder og hjertet fyldt med godhed. Det kan ligne et menneske, som vi slet ikke kan komme i nærheden af, og som er lige så fjernt fra os og lige så kunstigt, som de græskarhoveder der pryder haver og altaner i hele landet i denne tid.

Alle Helgen er for os, i Den katolske Kirke, en vigtig kristen fejring af alle de mennesker, som er gået forud for os, og bekendt og erkendt deres tro, selvom det kunne have både hån, lidelse og død som følge. Andre helgener har gjort en særlig indsat for at efterleve Guds ord, og på den måde er de helgener, vi fejrer et forbillede for ethvert menneske.

Der findes mange forskellige...[mere]

Kategori: Nyt fra Katolsk Orientering

02.11.17

Kristendommen er en kritisk ven af demokratiet

Forskningsdirektør for den økumeniske tænketank Theos, Nick Spencer, der deltager i debataften i domkirken mandag 6. november, svarer på spørgsmål fra den danske Justitia et Pax-kommission.

I takt med at Europa bliver mere og mere sekulariseret, vil kristendommen så stadig komme til at spille en rolle med hensyn til at påvirke samfundets værdier og institutioner?

Uden tvivl, men på en anden måde end den hidtil har gjort. Indtil for nylig har der været en tendens til, at kristendommen har påvirket samfundets værdier og forpligtelser på en topstyret måde: Højtstående gejstlige, og i nogle tilfælde kristne politikere, har formuleret en model for det fælles bedste, som samfundet har stræbt efter – eller i det mindste foregivet at stræbe efter! Det kommer ikke til at forsvinde helt, men jeg...[mere]

Kategori: Arrangementer

02.11.17

Faldne soldater mindes fredag den 10. november

I anledning af Våbenstilstandsdagen i 1918 mindes faldne soldater og krigsofre fra Frankrig og Belgien ved kranselægning på grave og mindesmærker i København.

Bemærk: Da den 11. november i år falder på en lørdag, gennemføres højtidelighed fredag den 10. november 2017.

Kranselægningsceremonier finder sted fredag den 10. november kl. 10:30 på Assistens Kirkegård og fortsætter umiddelbart efter ca. kl. 11:25 på Katolsk Vestre Kirkegård.

I højtidelighederne deltager ambassadørerne fra Frankrig og Belgien sammen med repræsentanter for andre herværende ambassader foruden medlemmer af Le Souvenir Français' Danske Komité, medlemmer af De Allieredes Danske Våbenfæller og repræsentanter for Amicale Française.

Endvidere deltager repræsentanter fra hoffet, Kirkeministeriet, Forsvaret og...[mere]

Kategori: Arrangementer

Viser nyhed 1 til 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste >