23.05.18

Paven mødes med flere chilenske overgrebsofre

Fem dage efter at alle biskopperne i Chile tilbød paven at træde tilbage i lyset af overgrebskrisen i det sydamerikanske land, har Vatikanet senest meddelt, at pave Frans den kommende weekend vil holde private møder i gæstehuset Santa Marta Domus (billedet) med endnu et hold overgrebsofre.

De fem mænd – som alle har været udsat for overgreb begået af den notoriske præst Fernando Karadima – er alle i dag præster. Det bliver første gang at en pave mødes med gejstlige, som selv har været udsat for overgreb.

Præsterne, hvis navne ikke er offentliggjort, vil under deres ophold i gæstehuset – hvor pave Frans selv bor – den 1.-3. juni være ledsaget af to unavngivne gejstlige ”som har hjulpet dem på deres juridiske og åndelige rejse”, samt to lægfolk, som også har støttet dem. Pave Frans vil...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken

23.05.18

Fejring af Kristi Legems og Blods fest

I efterhånden mange år har vi hvert år fejret Kristi Legems og Blods fest med messe og procession i Sct. Therese Kirke og Rygaards skoles park og nærmeste omegn. I år markeres festen torsdag den 31. maj kl. 18.00.

Alle menigheder i Hovedstadsområdet samt deres præster er inviteret til at deltage i fejringen i Sct. Therese Kirke, Bernstorffsvej 54 i Hellerup.[mere]

Kategori: Arrangementer

18.05.18

Overgrebskrise i Chile: 34 biskopper tilbyder at træde tilbage

Samtlige 34 katolske biskopper i Chile har tilbudt pave Frans at træde tilbage efter et tredages møde med paven i Vatikanet om overgrebssagerne i det sydamerikanske land. Det fremgår af en erklæring fra de chilenske biskopper.

Det er uklart hvordan paven stiller sig til dette.

"Vi har lagt vores embede i hænderne på Den hellige Fader, og vi vil overlade det til ham frit at beslutte for hver af os", hedder det. I erklæringen undskylder de også over for Chiles indbyggere, overgrebsofrene og paven.

Skandalen har været ødelæggende for Den katolske Kirke renommé i Chile.

Pave Frans fik også en ridse i sit omdømme, da han i februar forsvarede en biskop som var anklaget for at mørkelægge en række overgrebssager.

Paven havde siden indkaldt de chilenske biskopper til et krisemøde i...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken

14.05.18

De chilenske biskopper mødes med paven

I dagene 15.-17. maj vil pave Frans mødes med 33 chilenske biskopper i Rom for at fortælle dem om sit syn på overgrebskrisen i Chile og sammen med lokalkirken finde en farbar vej fremad indeholdende lindring for overgrebsofrene samt iværksættelse af forebyggende processer.

Under samtalerne vil paven fremlægge resultaterne af den undersøgelse, som Maltas ærkebiskop Charles Scicluna tidligere i år stod i spidsen for, og han vil overrække biskopperne den flere tusind sider lange rapport baseret på interviews med overgrebsofre og kirkelige ledere.  

Vatikanet siger om formålet med den tre dage lange ”synodale proces”, at paven og de chilenske biskopper vil stille sig overfor Gud og sammen placere skyld og ansvar hos såvel enkeltpersoner og lokalkirken som helhed. De vil også drøfte...[mere]

Kategori: hovednyhed, Nyt fra verdenskirken

14.05.18

Programmet for årets valfarter

Biskop Czeslaws opfordring til at deltage på årets valfarter og programmerne for valfarten til Åsebakken og Øm.

Program for Åsebakkevalfart (på flere sprog)

Program for Ømvalfart

---

”I skal være hellige, for jeg, Herren jeres Gud, er hellig” (3 Mos 19,2).

Valfartstiden nærmer sig. Søndagene 27. maj og 3. juni er vi indbudt til at mødes på Åsebakken og på Øm. Som i de foregående år opfordrer jeg alle til at deltage i disse to fejringer af Kristus, Jomfru Maria og vort fællesskab som Kirke.

Vore valfarter falder altid i påsketiden eller kort derefter. Ofte kan vi på vore valfarter markere én af de store fester, som står i kalenderen netop da. I år vil vi på Åsebakken fejre festen for Den hellige Treenighed og på Øm markere Kristi Legems og Blods fest.

Valfarternes tema er i år Guds...[mere]

Kategori: Arrangementer, Nyt fra biskoppen, hovednyhed

09.05.18

Opfordring til at bede Pinsenovenen

I morgen, Kristi Himmelfartsdag, begynder pinsenovenen, Kirkens traditionelle forberedelse til fejringen af pinsefesten.

Pinsenovenen er en andagt med bøn til Helligånden om hans bistand, ikke mindst gennem hans gaver. Vi har alle brug for disse gaver, som vi har modtaget, hvis vi er blevet firmet, men også for at få dem genvakt, hvis vi ved vor passivitet har ladet dem ligge ubrugte.

Ud over den enkeltes behov for Helligåndens bistand har også Kirken brug for alle troendes bøn om, at Helligånden fortsat må gribe ind i dens liv, både universelt og lokalt.

Ved siden af glæden over at tilhøre Kirken, over alt, hvad Kristus giver os gennem den, og nu over fejringen af påsketidens begivenheder, er der også mange ting, som kan bekymre os. Der er ængstelsen for verdensfreden, for...[mere]

Kategori: hovednyhed, Nyt fra biskoppen

08.05.18

Voldsom brand på Sct. Ibs Skole i Horsens

En større brand opstod søndag på den katolske Sct. Ibs Skole i Horsens. Branden, som i lang tid var ude af kontrol, men nu er sluttet, har medført omfattende skader. Fem klasseværelser, en SFO og skolens forsamlingssal er delvist ødelagte.

Til TV2 Østjylland beskrev vagtchef hos Sydøstjyllands Politi, Jørgen Bystrup, branden som ”meget voldsom” og med ”næsten 50 meter høje flammer”.

Det er en stærkt påvirket skoleleder, som mandag morgen gik rundt til alle klasserne på den katolske skole for at tale med eleverne om gårsdagens brand.

”Det er en stor del af skolens sjæl, der nu er væk”, siger skoleleder Dan Ingemann Jensen:

”Det er ikke bare fem klasseværelser. Der er tusindvis af elever, der har danset lancier og fået overrakt deres eksamensbevis dér. Fællesskabet betyder rigtig for...[mere]

Kategori: hovednyhed, Andet, Nyt fra bispedømmet

04.05.18

Status over menighedsrådsvalget 2018

Menighedsrådsvalget 2018 er afholdt, og de nye menighedsråd har konstitueret sig. Tillykke til alle de valgte. Valgets afslutning betyder, at de nye menighedsråd nu kan trække i arbejdstøjet for en periode på fire år. Selve valget blev afholdt den 18. marts 2018. Her kunne alle katolikker, der havde registreret sig og på valgdagen var fyldt 16 år, afgive deres stemmer på de opstillede kandidater i 38 af bispedømmets 40 sogne. Kun i to sogne blev der ikke afholdt menighedsrådsvalg; i Sct. Ansgar menighed i Aabenraa, hvor man ikke kunne opstille nok kandidater til menighedsrådet, og i Kristi Konges menighed i Nuuk, Grønland.

I 16 sogne foregik valget som fredsvalg, da der ikke var flere kandidater end det antal menighedsrådsmedlemmer, som man havde besluttet sig for. Her blev kandidaterne...[mere]

Kategori: Nyt fra bispedømmet

04.05.18

Sct. Albani Skole i Odense flytter til ny lokalitet

Igennem 150 år har Sct. Albani Skole været nabo til Sct. Albani Kirke, men når elever og medarbejdere starter på skolen efter sommerferien, vil det være i helt andre bygninger beliggende i Bolbro ca. 4 km fra nuværende lokalitet.

Skolen har i øjeblikket 225 elever fordelt på klassetrin 0-9. klasse, og de fysiske rammer har længe været for små. Således kan den meget lille skolegård ikke rumme alle elever i frikvartererne, så der er klassetrin, der sammen med lærerne må bevæge sig ned til det tætliggende område ved Odense å. Gruppelokaler er der ingen af, så gruppearbejde foregår på gangene og trapperne.

Personalet har igennem tilfredshedsundersøgelser givet udtryk for dårligt indeklima, for megen støj samt for lidt plads.

 

Skolens bestyrelse har igennem længere tid sammen med skolens...[mere]

Kategori: Nyt fra bispedømmet

04.05.18

Kristne kirker på vej i Saudi-Arabien?

Vil det en dag blive muligt at indvie kristne kirker i Saudi-Arabien? Det er spørgsmålet efter at præsident for det pavelige råd for interreligiøs dialog, kardinal Jean-Louis Tauran, har afsluttet et højprofileret besøg i landet. Nyheden om Taurans besøg har været breaking news i mange arabiske medier og tolkes som et ønske om at knytte tættere bånd mellem den muslimske verdensliga og Vatikanet for at opnå bedre forhold for de trængte kristne i Saudi-Arabien.

Tauran besøgte Saudi-Arabien fra den 14. til den 20. april. Her mødtes han i Al Yamamah paladset i den saudiske hovedstad Riyadh med den 82-årige kong Salman Bin Abd Al-Aziz, kronprins Muhammad bin Salman og generalsekretær for den muslimske verdensliga, sheik Muhammad Abdul Karim Al-Issa.

Under besøget overbragte Tauran pavens...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken, hovednyhed

02.05.18

Retssag mod kardinal Georg Pell

Den australske kardinal George Pell vil blive stillet for en domstol for anklager om seksuelle overgreb. Det oplyste dommer Belinda Wallington ved retten i Melbourne tirsdag 1. maj.

Australsk politi har tidligere kaldt sigtelserne for ”historiske seksuelle lovovertrædelser”, men yderligere detaljer om anklagerne mod kardinal Pell er endnu ikke blevet offentliggjort.

Kardinalen var i forvejen på tidsubegrænset orlov fra sin stilling som leder af Vatikanets økonomisekretariat. Hans orlov forlænges efter domstolens udmelding, meddeler Vatikanet, som har taget den seneste udvikling i sagen til efterretning.

Ifølge avisen Sydney Morning Herald stammer anklagerne fra mere end et offer. Overgrebene skal have fundet sted ved en swimmingpool i 1970'erne i byen Ballarat, der ligger cirka 120...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken

02.05.18

Tyske biskopper skal drøfte forslag om fælles nadver i Vatikanet

Torsdag den 3. maj mødes en gruppe tyske kardinaler og biskopper med repræsentanter for kurien for at drøfte et forslag fra den katolske bispekonference i Tyskland om at tillade protestanter – der er gift med en katolsk ægtefælle – at modtage kommunionen sammen med deres ægtefælle i en katolsk kirke.

Ifølge et udkast til retningslinjer om fælles nadver, som bispekonferencen godkendte i februar, vil det fælles nadverbord dog først kunne komme på tale efter at den protestantiske ægtefælle har opfyldt flere betingelser; bl.a. at beslutningen sker efter ”alvorlige samvittighedsransagninger” og at man ”fuldt ud accepterer Den katolske Kirkes tro”.

Mødet med repræsentanter for kurien kommer efter at syv tyske biskopper, blandt dem kardinal Rainer Woelki, har bedt Vatikanet tage stilling til...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken, hovednyhed

30.04.18

Valfart til Rom med biskop Czeslaw

I sidste weekend af oktober deltager tusinder af traditionelle katolikker i den store Summorum Pontificum-valfart. I år (26.-28. oktober) ledes valfarten af biskop Czeslaw Kozon, og der rettes derfor en særlig varm opfordring til Nordeuropas katolikker om at følge ham til Petersembedets sæde, ad Petri Sedem. Pilgrim Travel tilbyder i denne forbindelse en pakkerejse fra Stockholm og København i perioden 25.-29. oktober.

Prisen er 5.650 kr. (enkeltværelse +950 kr.), som inkluderer direkte fly med Norwegian og SAS København-Rom t/r, transfer til og fra lufthavnen i Rom, delt dobbeltværelse på et af Roms bedste pilgrimshoteller Santa Lucia Filippinii (ligger i samme kvarter som valfartens hovedkirke), morgenmad, samt en frokost eller middag med kardinal Raymond...[mere]

Kategori: Arrangementer

26.04.18

Paven tager imod chilenske overgrebsofre

Pave Frans vil i weekenden mødes med tre overgrebsofre fra Chile. De tre mænd – Juan Carlos Cruz, James Hamilton og José Andrés Murillo – vil gæste Vatikanet i flere dage. Paven vil mødes med dem hver især i sin lejlighed i Vatikanets gæstehus Santa Marta, og de vil hver ”få mulighed for at tale lige så længe, de har brug for”, hedder det i en pressemeddelelse.

For to uger siden skrev paven i et brev til den chilenske bispekonference, hvor han personligt ønskede at undskylde for overgrebene begået af gejstlige i det sydamerikanske land. Han bad også landets 32 biskopper om at komme til Vatikanet for at redegøre nærmere om skandalen. I sit brev kritiserer han Kirkens repræsentanter for ikke ærligt at have informeret ham om det faktiske omfang af overgrebene.

I onsdagens pressemeddelelse...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken, hovednyhed

24.04.18

Første kristne kapel på et islamisk universitet i Pakistan

For første gang i Pakistans historie er et kristent kapel åbnet på et islamisk universitet. Den 15. april indviede den katolske ærkebiskop af Islamabad-Rawalpindi, mons. Arshad, kapellet St. Marys på Agriculture University i Faisalabad. Ærkebiskoppen, der tillige er formand for landets katolske bispekonference, var tidligere biskop af Faisalabad. Under indvielsesceremonien fremhævede han, at kapellet på det islamiske universitet skal bruges til at sprede et budskab om kærlighed og fred i hele landet. Her kan de kristne studerende gå hen for at bede for instituttet og landet, sagde han.

Det nye kapel er en nyhed i Pakistan, der er et overvejende muslimsk land. På landets godt 177 universiteter og uddannelsesinstitutioner har det tidligere kun været tilladt at åbne muslimske bederum, og de...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken

Viser nyhed 1 til 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste >