23.02.18

Modreformation og katolsk reformation

Bogudgivelsen ’En anden reformation’ er en gavnlig horisontudvidelse efter reformationsåret.

En hvidklædt kvinde med korsstav i højre hånd, pavelig tiara på hovedet og venstrehånden hvilende på en kirkekuppel støder staven i halsen på en hæslig, nøgen kvinde, der ligger under hendes fødder. Den hvidklædte kvinde symboliserer Ecclesia triumfans – den triumferende kirke – mens kvinden under hendes fødder er kætteriet, der nu endelig er overvundet. En selvsikker, sejrende kirke sætter sig hermed et monument over det netop afsluttede Tridentinerkoncil.

Denne freske i Altempskapellet i Santa Maria in Trastevere i Rom ser kunsthistorikeren Mogens Nykjær som udtryk for en fornyet og katolsk kirkes selvforståelse. Billedet og Nykjærs analyse finder man i ”En anden reformation. Rom som religiøst...[mere]

Kategori: Andet, Nyt fra Katolsk Orientering

23.02.18

Katolske læger i Danmark udtaler sig om revisionen af lægeforeningens etiske retningslinjer

Lægeforeningen er i færd med at revidere de etiske retningslinjer for danske læger, og det foreliggende udkast er ”faktisk udmærket”, skriver Foreningen af Katolske Læger i Danmark i en kommentar. Men de påpeger ”en iøjnefaldende mangel”, nemlig respekten for lægens egen etiske integritet.

”Det er væsentligt for os, at lægens ret til at følge sin samvittighed anerkendes som et overordnet princip. Det er naturligvis særligt vigtigt for katolske læger, som allerede nu i en række forhold oplever, at egne holdninger er i modstrid med samfundets flertal”, siger formanden for foreningen Katolske Læger i Danmark, overlæge dr. med. John-Erik Stig Hansen.

De katolske læger skriver, at de ”med stor interesse” har gennemgået lægeforeningens arbejdsgruppes udkast af november 2017 til nye etiske...[mere]

Kategori: Nyt fra bispedømmet, Andet

23.02.18

Bede- og fastedag for freden i Den demokratiske Republik Congo og i Sydsudan fredag den 23. februar

Efter angelusbønnen søndag den 4. februar meddelte pave Frans, at han ønsker markering af en bede- og fastedag for verdensfreden og især for freden i Den demokratiske republik Congo og i Sydsudan.

Det sker på baggrund af Pavens – og manges – bekymring for fortsættelsen og optrapningen af konflikter rundt omkring i verden. Særligt nævnt er konflikterne og den medfølgende vold i Den demokratiske Republik Congo og i Sydsudan. Krige i Afrika bliver let glemt og overset, måske fordi de ikke synes at udgøre en fare for verdensfreden. Ikke desto mindre er der mange mennesker der uden for mediernes opmærksomhed lider under dem og derfor længes efter fred.

Vold og ufred står de fleste af os magtesløse overfor. Pave Frans sætter ord på denne rådvildhed ved på alles vegne at spørge: ”Hvad kan jeg...[mere]

Kategori: Nyt fra bispedømmet, hovednyhed

15.02.18

Valg til menighedsråd 18. marts og efterfølgende udpegning af medlemmer til pastoralrådet

Fire år går hurtigt, så den 18. marts skal der igen være valg til menighedsrådene i vort bispedømme, og efterfølgende skal der af de nye menighedsråd udpeges medlemmer til pastoralrådet.

I snart 50 år har vi haft menighedsråd i vort bispedømme, et udtryk for lægfolkets aktive deltagelse i at fremme livet i menighederne ved både at bringe inspiration og organisere praktisk hjælp, alt sammen i et loyalt og tillidsfuldt samarbejde med sognepræsten. I kraft af dåb og firmelse har alle troende et medansvar for, at Kristi budskab bliver kendt, og fællesskabet mellem alle i en menighed bliver etableret og styrket.

Gennem disse næsten 50 år har menighedsrådene vist sig at være værdifulde organer ved både at være en støtte til præsterne og ved at gøre det muligt for lægfolket at gøre brug af...[mere]

Kategori: Nyt fra biskoppen, hovednyhed

09.02.18

Vedr. præstevielsen af Sigurd Sverre Stangeland

Lørdag den 7. april kl. 17 præstevies Sigurd Sverre Stangeland i Sankt Ansgars Kirke, Bredgade 64 i København. Efter messen bliver der reception ved Institut Sankt Josef. Primitsmessen fejres søndag, den 8. april kl. 10 i Sankt Annæ kirke på Amager med efterfølgende fest i den store sal under kirken. Sigurd Sverre er fra den vestnorske kystby Haugesund, men har også familie i Nord-Norge. Han har tre søstre og en bror. Han har været officer i det norske flyvevåbnet med majors grad. Senere tog han doktorgrad i historie og underviste i tysk historie og sammenlignende genocidforskning ved universitetet i Trondheim (NTNU).  Fra november 2015 til september 2016 var han i praktik i Sct. Annæ menighed. Han er for tiden ved Germanicum-Hungaricum i Rom hvor han gennemfører...[mere]

Kategori: Nyt fra bispedømmet

09.02.18

Fastebudskab 2018: ”Fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste” (Matt 24,12)

Kære brødre og søstre! Herrens Påske står atter for døren! I sit forsyn tilbyder Gud os hvert år fastetiden som led i vor forberedelse til påsken. Den er et ”sakramentalt tegn på vor omvendelse”[1], som tilsiger os og giver os mulighed for at vende hjem til Herren med hele vores hjerte og vores liv.

Igen i år ønsker jeg med dette budskab at hjælpe hele Kirken med at udleve denne nådens tid med glæde og i sandhed. Jeg er blevet inspireret af Jesu ord i Matthæusevangeliet: ”Fordi lovløsheden tager overhånd, skal kærligheden blive kold hos de fleste” (Matt 24,12). Jesus talte om verdens ende, da han opholdt sig i Jerusalem, på Oliebjerget, inden Herrens lidelseshistorie begyndte. I sit svar til en af disciplene forudså Jesus en stor trængsel og han beskrev situationen for de troende; midt i...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken

09.02.18

Meddelelse i forbindelse med fastetiden og påsketiden 2018

Fastetiden bør være en tid, hvor man alvorligt bestræber sig på at udvikle sit trosliv, og mere ihærdigt øve kærlighedens gerninger. Man bør om muligt undgå fester og overdrevne fornøjelser, da fastetiden er en alvorens tid. Det gør ikke noget, at vi oplever, at fastetiden har en vis karakter af alvor, netop fordi vi ønsker at samle os om Jesu lidelse. Så meget desto mere vil vi kunne opleve påskens store glæde, og vort trosliv vil få et dybere indhold. Det er vigtigt, at vi tager fastetiden alvorligt og ikke mister den åndelige iver. Det er nødvendigt for mange at genopdage den åndelige betydning af fastetiden. Forældre bør også forklare denne tids betydning for deres børn og unge.

Pave Frans tager i dette års fastebudskab udgangspunkt i skriftordet: ’Fordi lovløsheden tager overhånd,...[mere]

Kategori: Andet, Nyt fra biskoppen

08.02.18

Pave Frans’ budskab til 26. Verdensdag for de Syge, søndag den 11. februar 2018

Mater Ecclesiae: ”Kvinde, dér er din søn ... dér er din mor. Fra den time tog disciplen hende hjem til sig” (Joh 19, 26-27).

Kære søstre og brødre,

Kirkens omsorg for de syge og for dem, der plejer de syge, skal fortsættes med stadigt fornyet styrke, i troskab mod Herrens befaling (jf. Luk 9,2-6; Matt 10,1-8; Mark 6,7-13) og i efterfølgelse af dens grundlægger og mester, som et meget talende eksempel.

Dette års tema for Verdensdagen for de Syge stammer fra de ord, som Jesus, der hænger på korset siger til sin mor Maria og til Johannes: ”Kvinde, dér er din søn … dér er din mor. Og fra den time tog disciplen hende til sig selv” (Joh 19,26-27).

1. Disse Herrens ord belyser korsets hemmelighed i dets dybde. Dette er ikke en håbløs tragedie, men det er stedet, hvor Jesus viser sin...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken

08.02.18

Benedikt XVI forbereder sig til sin sidste rejse

Pave emeritus skriver i et avisindlæg, at han nærmer sig døden og at han forbereder sig til sin ”sidste pilgrimsrejse”.

”I den langsomme svækkelse af min fysiske styrke er jeg på en indre pilgrimsrejse til Herrens hus”, skriver pave emeritus i indlægget, der blev offentliggjort i den italienske avis Corriera delle Sera onsdag.

Her udtrykker den nu 90-årige Joseph Ratzinger også taknemmelighed for al den kærlighed og omtanke, han har modtaget, og han er især rørt over at så mange læsere ønsker at vide, hvordan han har det på tærsklen til døden.

Efter at Benedikt XVI abdicerede som pave for fem år siden, har han boet i et lille kloster inden for Vatikanets mure sammen med fire nonner og sin personlige sekretær msgr. Georg Gänswein. Han går til messe hver dag, beder meget, modtager få...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken

08.02.18

Opdat.: COMECEs præsident udtrykker dyb bekymring over kriminalisering af omskæring

Kardinal Reinhard Marx har kommenteret et lovforslag, der er fremsat af otte politikere fra fem partier i det islandske parlament og som vil gøre det ulovligt at omskære drengebørn.  

Bliver lovforslaget vedtaget i dets nuværende form vil personer, der kendes skyldige i at ”fjerne kønsorganer helt eller delvist” risikere op mod seks års fængsel.

Den tyske kardinal Marx, der er præsident for komitéen for de katolske bispekonferencer i EU (COMECE), udtaler, at ”lovforslaget er et farligt angreb på religionsfriheden” og han opfordrer EU’s institutioner til at reagerer på denne trussel mod en grundlæggende rettighed.

”Beskyttelse af børns sundhed er et legitimt mål for ethvert samfund, men i dette tilfælde er denne bekymring instrumentaliseret, uden at der er noget videnskabeligt...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken, hovednyhed

07.02.18

Biskop Eidsvig ønskede at træde tilbage

I mandags offentliggjorde katolsk.no et interview med biskop Bernt Eidsvig af Oslo, hvor det oplyses, at han to gange under medlemsregistersagen, i hhv. november 2014 og i februar 2015, bad Vatikanet om at få lov til at træde tilbage. Begge gange sagde Rom nej.

I dette interview beklager han den belastning medlemsregistersagen har været for de troende, han opsummerer og lukker kapitlet efter straffesagen og han siger det er vigtigt for ham fremover at opbygge tillid gennem sit daglige virke.

”Jeg har ingen problemer med at se at de sidste års erfaringer på mange måder har været smertefulde for mange af os og også for organisationen som helhed, uanset hvilken rolle og ståsted vi har haft i denne sag. Jeg vil for mit eget vedkommende gøre det som står i min magt for at sørge for at vi...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken

05.02.18

25 år som gudviet jomfru

Marianne Groesmeyer kunne i weekenden, på kaldsdagen for det gudviede liv, fejre sit 25 års jubilæum som gudviet jomfru (Ordo Viginum) idet hun modtog vielsen den 2. februar 1993 ved biskop Hans Martensen.

Jomfruvielsen er en af de ældste vielser i Kirken, som efter være gledet ud i glemslen blev genindført af Det 2. Vatikankoncil. Ved en højtidelig vielse indvies en kvinde, som er jomfru, officielt af biskoppen til et liv i gudviet stand. Ved sin vielse lover hun at leve bestandigt i jomfruelighed for Kristus alene i uselvisk tjeneste for Kirken gennem et liv i bøn, bod, barmhjertighedsgerninger og apostolsk arbejde.

Marianne Groesmeyer, der har arbejdet som lærer, kateket i bispedømmet og senere ca. ti år med katolsk fængselssjælesorg, lever i dag en liv helliget bøn for især...[mere]

Kategori: Arrangementer, Nyt fra bispedømmet, hovednyhed

02.02.18

Første spadestik

Seniorboliger og plejecenter på vej på Strandvejen 91 på Østerbro.

Der var flag ved indgangen og feststemning i luften, da Lejerbo den 10. januar sammen med Københavns Kommune tog det første spadestik til Sankt Joseph Plejecenter og Seniorfællesskab, der skal rumme 29 seniorboliger i den gamle klosterbygning og 93 plejeboliger, som bliver opført ved siden af klosterbygningen. Indenfor i den gamle klosterkirke var caféborde og talerstol stillet op for at byde velkommen til Sankt Joseph Søstre, medarbejdere fra Københavns Kommune og folk fra Enemærke & Petersen.

Kun glasmosaikkerne er tilbage i den tidligere Maria Immaculata Kirke. Her bliver der kultur- og forsamlingshus for de mennesker, der kommer til at bo i seniorfællesskabet og plejeboligerne. I kirkemuren vil der komme to...[mere]

Kategori: Nyt fra bispedømmet, Nyt fra Katolsk Orientering

02.02.18

Ny elektronisk kirkebog tages i brug

Introduktion til bispedømmets medlemssystem.

39.442 aktive, registrerede katolikker stod der den 22. januar i bispedømmets nye medlemssystem. Her findes adresse, telefonnummer, e-mail og andre kontaktoplysninger, så bispedømmet nemt og hurtigt kan komme i kontakt med de danske katolikker. Derudover arbejdes der på at identificere godt 5.000 medlemmer i registret.

Det nye medlemssystem afløser det gamle centralkartotek, som nu er lukket ned. I det meste af 2017 har Bispekontoret haft travlt med at opdatere medlemssystemet. Dette er gjort manuelt med et medlem ad gangen. Medlemmerne er derefter samlet i husstande. Det er selvfølgelig vigtigt at have så opdateret og korrekt et system som overhovedet muligt. Derfor har målet været at få tilmeldt alle medlemsadresser til CPR-registrets...[mere]

Kategori: Nyt fra bispedømmet, Nyt fra Katolsk Orientering

02.02.18

Evangeliseringsprojekt: 'Lær af Maria'

Sammen med en gruppe unge maler sr. Teresa en Mariaikon, der skal lære os at lytte til Guds ord.

Efter Verdensungdomsdagen i Krakow i 2016 valgte pave Frans temaerne for de tre år, der fører op til Verdensungdomsdagen 2019 i Panama. Da jeg læste disse tekster, blev jeg meget begejstret. Jeg brændte rigtig meget for at lave en ikon med en dyb symbolik, der kunne fortælle om Kirkens stærke fællesskab og det Maria-tema, som Verdensungdomsdagen handler om. Mit brændende ønske var at inddrage mange unge med forskellige kulturbaggrund til gruppearbejde som symbol på Kirkens fællesskab.

Ikonen består af tusinder af små prikker. De utallige prikker er som et bindevæv af kostbare perler, der er tæt forbundet med hinanden og danner et unikt billede.

De symboliserer alle mennesker på jorden, en...[mere]

Kategori: Nyt fra Katolsk Orientering, hovednyhed, Nyt fra bispedømmet

Viser nyhed 1 til 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste >