20.06.17

Diakonvielse i Sct. Annæ Kirke

Lørdag den 8. juli kl. 11.00 bliver Sigurd Sverre Stangeland diakonviet i Sct. Annæ kirke på Amager.

Sigurd Sverre Stangeland stammer fra Norge, studerer ved det tysk-ungarske kollegium i Rom og har 2015-16 gennemført et praktikår i Sct. Annæ menighed.

Efter messen er der reception og festligheder i den store sal under kirken. Alle er velkomne til liturgien, til receptionen og til festen![mere]

Kategori: Nyt fra bispedømmet

20.06.17

Referat fra seneste pastoralrådsmøde

Læs referatet fra det seneste pastoralrådsmøde den 20.-21. maj 2017 på Magleås HER  [mere]

Kategori: Andet, Nyt fra bispedømmet

19.06.17

Danskerne synes så godt om Frans, at de ‘tilgiver ham’ for at være katolik

Det siger biskop Czeslaw Kozon i et interview med den kendte vatikanist John L. Allen Jr., redaktør at det anerkendte amerikanske katolske site Crux, som lagde vejen forbi bispekontoret fredag den 16. juni sammen med journalist og medredaktør Ines San Martin.

“Hvis du leder efter nye måder at bekræfte, at Danmark – hvor blot 4 procent af befolkning regelmæssigt går i kirke – er et af de mest sekulariserede lande i verden, er her én: Landets eneste katolske biskop siger, at danskerne synes så godt om pave Frans, at mange faktisk er parate til at ’tilgive ham’ for at være katolik”.

Det skriver John L. Allen Jr. i interviewet med biskoppen, hvor han tager pulsen på, hvad det vil sige at være Kirke i diasporaen og de udfordringer, som katolikkerne i Danmark konfronteres med.

Interviewet...[mere]

Kategori: hovednyhed, Nyt fra bispedømmet

19.06.17

Renoveringen af Sct. Birgitta Kirke starter i uge 25

Det er med stor glæde, at jeg kan meddele, at renoveringen af Sankt Birgitta Kirke begynder i uge 25 og forventes afsluttet i uge 38.

Entreprenørfirmaet H. Nielsen & Søn A/S i Næstved har efter en udbudsrunde fået til opgave at renovere kirken. Morten Falk, som har udarbejdet den sidste ingeniørrapport om kirken bliver rådgivende ingeniør på opgaven.

Prisen for renoveringen bliver 1,8 millioner kroner. Heraf bidrager Sankt Josefs Menighed selv med kr. 500.000,-, mens bispedømmet tilvejebringer resten.

Niels Engelbrecht/generalvikar[mere]

Kategori: Nyt fra bispedømmet

15.06.17

Ny hjemmeside skal engagere de unge i næste bispesynode

Generalsekretariatet for bispesynoden lancerede tirsdag den 14. juni en ny hjemmeside som led i forberedelsen til næste ordinære bispesynode i oktober 2018. Synodeforsamlingen vil fokusere på de unges rolle i Kirkens liv.

I en pressemeddelelse fra sekretariatet hedder det, at hjemmesiden har til formål at fremme en stor og aktiv deltagelse af unge fra hele verden som led i forberedelserne til forsamlingen.

Den nye hjemmeside indeholder et online spørgeskema henvendt direkte til de unge på en række forskellige sprog (italiensk, engelsk, fransk, spansk og portugisisk).

Svarene skal sendes til generalsekretariatet senest den 30. november 2017.

Generalsekretariatet opmuntrer de unge til at besvare spørgeskemaet idet de siger, at fyldestgørende besvarelser vil være til stor nytte i...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken

15.06.17

Økumenisk delegation fra Sverige forærer paven en ikon

Under onsdagens generalaudiens den 14 juni overrakte to svenske biskopper fra Stockholm, den lutherske ærkebiskop Antje Jackelén og den katolske biskop Anders Arborelius, paven en ikon, der forestiller den hellige Frans. Det skete for at takke paven for hans tilstedeværelse i Sverige sidste efterår i forbindelse med højtideligholdelsen af Reformationsjubilæet.

Ikonen er skabt af Lars Gerdmar, en af de førende ikonmalere i Skandinavien. Lars Gerdmar var ligeledes til stede ved overrækkelsen.

Den lutherske biskop Antje Jackelén var den, der tog imod pave Frans i domkirken i Lund i forbindelse med den økumeniske gudstjeneste den 31. oktober 2016. Anders Arborelius, karmelit og biskop af Stockholm bliver som den første skandinaver nogensinde kreeret til kardinal den 28. juni 2017.

Ikonen...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken, hovednyhed

14.06.17

Konference om katolske vinkler på reformationen

Academicum Catholicum, Ælnoth (Dansk katolsk historisk Forening) og Sankt Andreas Bibliotek er i færd med at udarbejde programmet til en heldagskonference om 'Katolske vinkler på reformationen' i anledning af 500-året for den protestantiske reformation.

Konferencen afholdes lørdag den 4. november kl. 10-16 i Englesalen på Niels Steensens Gymnasium, Østerbro i København.

Der vil være en række indlæg af danske og udenlandske historikere, både katolikker og protestanter. Efter hver session vil der være god tid til diskussion af indlæggene.

Sæt allerede nu X i kalenderen! [mere]

Kategori: Arrangementer

14.06.17

Trossamfunds bekymring berettiget

I et længere indlæg i Politiken den 8. juni uddyber og understreger Armin W. Geertz, Jens Elo Rytter og Margit Warburg, medlemmer af det lovforberedende udvalg vedr. den planlagte lov om trossamfund uden for Folkekirken, deres argumenter for krav til trossamfund for at opnå og bevare statsanerkendelse.

Egentlig har jeg ikke noget at tilføje til debatindlægget i samme avis den 5. maj*, som jeg synes udmærket gør rede for den berettigede bekymring hos trossamfundene for en eventuel vedtagelse af et uændret lovforslag. Det er ikke tilstrækkeligt at argumentere med et forholdsvis nyt krav om, at demokrati skal gennemsyre mindre enheder i samfundet. Kravet om demokrati fremstilles som i den grad indlysende, hvad det for mig at se i denne sammenhæng ikke er, og slet ikke set i lyset af flere...[mere]

Kategori: Andet, Nyt fra biskoppen, hovednyhed

13.06.17

Vigtig nyhed til alle katolske familier

Måske har du deltaget i familiekonferencen i 2015? Hvis ej, så har du chancen for at komme med denne gang.

I 2015 var der tale om en nordisk lejr; men det var så god en oplevelse, at vores bispedømmet har besluttet at holde en dansk katolsk familieweekend igen. Så lavinen ruller nu ... og derfor bør du sikre dig en plads. Und dig og din familie en time-out sammen med andre katolske familier. I får masser af inspiration, god mad og overskud af familietid, fælles hygge, vild leg, spændende oplæg, fælles bøn, tid til tilbedelse og naturligvis en familiemesse, der batter.   Familieweekenden afholdes 1.-3. september 2017 på Ishøj vandrehjem, Ishøj Strandvej 13, 2635 Ishøj. Temaet er 'NÅDE - hvad for noget?'

Kom og være med til en hyggelig og dejlig weekend.

Det praktiske:...[mere]

Kategori: Arrangementer

13.06.17

Opdateret: Ny apostolisk nuntius udnævnt for Sverige og Island - nu også Danmark

Pave Frans udnævnte tilbage i april ærkebiskop James Patrick Green, titulærbiskop af Altinum, til apostolisk nuntius for Sverige og Island. Traditionelt gælder udnævnelsen også for de andre nordiske lande, men dette har ladet vente på sig.

Opdateret: Den 13. juni blev så det officielt, at hans udnævnelse også gælder for Danmark.Ærkebiskop Green er født i USA den 30. maj 1950 og har senest virket i Peru. Som nuntiaturråd arbejdede han ved nuntiaturet for de nordiske lande (da det lå i Vedbæk nord for København), og som nuntius har han tidligere arbejdet i Sydafrika.Apostolisk nuntius er den titel, som anvendes til at beskrive en diplomat med rang af ambassadør udsendt af Den hellige Stol. Ordet ”nuntius” kommer af latin og betyder ”sendebud”. I diplomatisk sammenhæng bruger man ikke...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken, hovednyhed

09.06.17

Gråbrødreklostret i Ystad 750 år

Søndag den 25. juni fejrer gråbrødreklostret i Ystad sit 750-års jubilæum. Det blev stiftet i år 1267 af ridder Holmger og hans hustru Katarina. Klostret med dets kirke blev udbygget op gennem middelalderen og vidner om gråbrødrenes popularitet i byen og området.

Patron for klostret var – udover den hellige Nikolaus – den hellige Katarina af Alexandria. Klostrets rosarium, der blev indviet så sent som i år 2002, er udformet efter den hellige Katarinas helgenattribut: hjulet.

Ystad hørte under det meste af middelalderen til Danmark, hvor reformationen blev gennemført et par år senere end i Sverige. Uddrivelsen af gråbrødrene var voldsom og efter næsten 265 år i Ystad blev gråbrødrene tvunget til at forlade byen den 24. marts 1532. En middelalderlig krønike, som er bevaret, fortæller om...[mere]

Kategori: Andet, Arrangementer

09.06.17

Hvor er vi henne om ti år?

Som bekendt er det svært at spå, især om fremtiden. Ikke desto mindre havde pastoralrådet afsat hele lørdag eftermiddag den 20. maj til at drøfte de udfordringer pr-medlemmerne mener deres sogn vil stå overfor de næste 5-10 år.

Biskop Czeslaw havde allerede i sin orientering om bispedømmet tidligere på dagen, i sin kommentar til Trossamfundskommissionens betænkning, berørt en række ydre forhold såsom restriktioner og ’demokratisme’, der på sigt kan påvirke Kirkens liv og virke i Danmark. Han blev i den forbindelse rost for sit høringssvar for på en klar og detaljeret måde at redegøre for Den katolske Kirkes synspunkter.

Biskoppens oplæg til drøftelserne var ikke fremadskuende, men en status quo over de indre forhold, som allerede i dag udfordrer menighederne og bispedømmets liv. ”Jeg...[mere]

Kategori: Nyt fra biskoppen, Nyt fra Katolsk Orientering, hovednyhed

07.06.17

500-året for reformationen markeret i Haderslev Domkirke

Folkekirken markerede på national plan 500-året for reformationen med en fælles officiel festgudstjeneste i Haderslev Domkirke pinsedag, søndag den 2. juni.

Festgudstjenesten var et af de officielle højdepunkter i reformationsåret, og det var alle Folkekirkens biskopper, der stod bag invitationen. Festgudstjenesten havde deltagelse af Hendes Majestæt Dronningen og statsminister Lars Løkke Rasmussen. Biskop over Haderslev Stift Marianne Christiansen celebrerede festgudstjenesten, mens biskop over Københavns Stift Peter Skov-Jakobsen prædikede.

Festgudstjeneste havde også deltagelse af lederne af andre trossamfund, bl.a. biskop Czeslaw Kozon, overrabbiner Jair Melchior og Hamdi Sarec, landsformand for muslimske organisationer.

Biskop Peter Skov-Jakobsen prædikede ikke længe om Luther...[mere]

Kategori: hovednyhed, Arrangementer

06.06.17

”Enhed i mangfoldig forskellighed” - pavens prædiken ved messen pinsedag på Peterspladsen

I dag slutter påsketiden, de halvtreds dage fra Jesu opstandelse til pinsen, som i særlig grad er kendetegnet ved Helligåndens nærvær. Ånden er påskegaven par excellence. Den er Skaberånden, som hele tiden får nyt til at ske. Dagens læsninger viser os to af disse nye ting. I den første læsning gør Ånden disciplene til et nyt folk, i evangeliet skaber den et nyt hjerte i disciplene.

Et nyt folk. På pinsedagen kommer Ånden ned fra himlen i skikkelse af ”tunger som af ild ... fordelte sig og satte sig på hver enkelt af dem. Da blev de alle fyldt med Helligånden, og de begyndte at tale på andre tungemål” (ApG 2,3-4). Således beskriver Guds ord, hvordan Ånden arbejder: først hviler den på hver enkelt af dem, og så får den dem alle til at kunne kommunikere med hinanden. Den giver hver enkelt...[mere]

Kategori: Nyt fra verdenskirken, hovednyhed

05.06.17

Biskop Czeslaw Kozon om personalesag

I forlængelse af de sidste dages presseomtale af en personalesag på Niels Steensens Gymnasium udtaler biskop Czeslaw Kozon:

”Vi ser med alvor på sagen og støtter fuldt ud skolens håndtering af den. Den pågældende præst blev således umiddelbart suspenderet fra sin stilling på skolen og anmeldt til politiet.  Jeg kan tilføje, at den pågældende præst heller ikke længere udøver nogen funktioner i bispedømmet. Han har stillet sig fuldstændig til disposition for politiets undersøgelse af sagen. ”

Henvendelser om sagen kan rettes til:

Generalvikar Niels Engelbrecht, tlf. 30 54 21 18, ne@katolsk.dk[mere]

Kategori: Nyt fra biskoppen, hovednyhed

Viser nyhed 1 til 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Næste >