Kommende datoer

Noter allerede daoterne til de kommende Gå-hjem-møder:  

 • 10. marts "Liturgi for børn og unge" ved Joke Bos
 • 5. april "Treenigheden. Det kristne livs mysteriums betydning for vores dagligdag." ved cand.teol. Eva Maria Nielsen
 • 10. maj "Ideer til arrangementer i sognet" ved Eva Vinther

Husk også at bestille varer - bøger. lys, rosenkranse, ikoner, røgelse m.m. hos Pastoral Centret ved at ringe 33556050.

Snart begynder fastetiden. Derfor anbefaler vi dig en perle fra vores butik. Georg Steins udlægninger af Påskenattens læsninger

 

Gå hjem møder i København

Bor du i København og omegn, så holder vi månedlige Gå-hjem-møder på Skt. Andreas Bibliotek, Gl. Kongevej 15, 1610 København og glæder os til at se dig.

Vi mødes igen den 9. februar.

Hvorfor etik?

af diakon Kaare H. Nielsen, Missio Danmark og Nyevangelisering.

Aftenens forløb:

 • 17.00         Messe i Jesu Hjerte Kirke for dem, der ønsker det
 • 17.45         Let aftensmad med medbragte madpakker
 • 18.15         Undervisning
 • 18.45         Pause
 • 19.00         Gruppearbejde eller spørgsmål/svar
 • 19.45         Opsamling/Feedback/Info fra Pastoral-Centret
 • 20.00         God aften!

Vel mødt!

V som værktøj til undervisning

I Bibelen tales der mange gange om fisk, dog ikke fordi det hele går i fisk. Her er en ide til, hvordan du kan starte med at tale om Jonas eller bespisningen af de 5000.

Bibelord: Jonas 2,1ff.

Stoleleg: Hajfisk alarm!

Det har du brug for:

 • stole efter antal af deltagere
 • Hajfisk (plysdyr eller klippet ud af papir)
 • musik

Aldersgruppe: 4-99

Sådan gør du: Stil stolene i en rundkreds. Alle fordeler sig ved stolene. På en af stolene ligger der en hajfisk
Når musikken begynder, går alle rundt imellem stolene, indtil musikken igen holder op. Nu gælder det om hurtigst muligt at finde en stol. Den, der sætter sig på stolen med hajfisken, går ud og tager en stol med sig, så der nu er en stol mindre. Fisken placeres på en anden stol. Den, der er sidst tilbage, vinder.

Variant: Puder eller aviser i stedet for stole.

 

 

E som etik (mest til firmanderne!)

Elsk og gør, hvad du vil!

Dette bevingede ord sagde Augustin. Vi tror, at alle mennesker er skabt i Guds billede. Derfor skal også ethvert menneske behandles med respekt, uanset hudfarve, køn eller religiøst tilhørsforhold.

Tal med dine firmander om:

Hvad betyder det, at vi er skabt i Guds billede?

Hvordan kan vi leve denne tro i hverdagen?

Måske har I mulighed for at invitere nydanskere til en fælles spisning.

Gå ind i et indkøbscenter og spørg de kunder, der køber ind, om de har lyst til at købe en ekstra ting til jeres fest. Mange vil gerne give et bidrag til sådan et initiativ. Hav en indkøbsvogn parat, som folk kan lægge deres gaver i.

Inviter mennesker fra jeres nabolag, som I kender - måske via den lokale presse - til at komme til jeres fest. De unge kan også alle få til opgave at invitere 1 eller 2 nydanskere, som de kender fra deres nabolag eller skole eller fra deres forældres arbejde, til at være med i festen.

Fordomme nedbrydes, når man lærer hinanden at kende - eller som den kendte reklame siger: Samtale fremmer forståelsen.

Obs: Det er en god ide med tilmelding for forberedelsens skyld.

 

R som råd til undervisning

Den første søndag i februar har vi fejret festen for Herrens fremstilling i templet. I folkemunde bliver denne festdag også kaldt for kyndelmisse. Gudstjenesten fejres mange steder kun med levende lys. Ordet kyndelmisse kommer af det latinske missa candelarum - lysenes messe. Menigheden medbringer lys, der indvies til privat brug under messen.

Dagens bøn: Almægtige, evige Gud, du er den Hellige, som på denne dag lod din enbårne Søn i vor menneskenatur blive fremstillet i templet. Vi bønfalder dig om, at du ligeledes engang vil lade os blive fremstillet for dig med rene hjerter.

Måske kan du sammen med de unge lave lys med servietafklip. Få derefter lysene velsignet i en ordets gudstjeneste efter undervisningen. Lyset kan minde de unge om, at Jesus altid er hos dem.

 

Dette bruger du til hver deltager:

et hvidt bloklys samt en serviet med et motiv, du kan lide; en spids saks; en ske og et tændt lys.

 

 

Sådan gør du:

Klip servietmotivet ud med en saks. Fjern de inderste lag af servietten, til der kun er det tynde lag med motivet tilbage. Læg servietten henover lyset der, hvor det skal sidde.
Varm indersiden af skeen over et tændt lys, men hold ikke skeen for tæt på lyset, da den ellers bliver sort.
Stryg med bagsiden af den varme ske mod lyset og hen over hele servietten, ind til stearinen begynder at kunne ses igennem servietten. Gentag dette flere gange. Derefter er lyset færdigdekoreret og klart til at blive velsignet.

B som Bibelen

Moses, føreren ved udfrielsen af de jødiske stammer, var allerede før udvandringen flygtet over Sinaihalvøen til Midjan, som lå øst for Golfen ved Akaba. Derfor havde han et kendskab til landet, som kom ham til gode ved hans senere opgave som folkets fører.

Der mødte Moses sine forfædres Gud i tornebusken. Budskabet var klart: Moses skulle tage tilbage til Egypten, samle sine landsmænd og overbevise Farao om, at israelitterne var født til frihed - som ethvert menneske - og af den grund burde sættes fri. Ikke en nem opgave for en landflygtig morder. Moses råbte heller ikke "Hurra" for den. Han skulle tilbage til det sted, han var flygtet fra i sin angst. Moses tøvede; men Guds magt og kald var stærkere. 

Ved udvandringen fra Egypten erfarede folket, at deres fædres Gud forbarmer sig over undertrykte og lidende. Han så deres nød, hørte deres klage og førte dem ud i friheden.

Abrahams og Saras Gud, en klangud, bliver nu til folkets Gud. Magtfuld leder han folkets historie og vender dets skæbne fra trældom til frihed. På dette afgørende vendepunkt i Israels historie kundgjorde Gud sit sande navn - JHVH. Bibelen forbinder Gudsnavnet JHVH med udfrielsen af Egypten. JHVH er den Gud, som udfriede folket fra trællehuset.

Kære alle,

"Der er noget i luften, jeg ved ikke hvad..." Februar, årets korteste måned, viser allerede mange små forårstegn. Tøvejret har smeltet sneen, og selv om frosten stadigvæk kan bide, så er dagene blevet lysere; vandene risler, erantis og vintergækker begynder at titte frem, fuglene synger. Alt dette gør hjertet let.  

Til "kyndelmisse" fejrer mange menigheder gudtjenesten kun med levende lys. Denne  særlige oplevelse kan du gøre brug af i katekesen.

Vi vil også meget gerne møde dig til vores Gå-hjem-møde den 9. februar og håber, du har tid til at være med. 

Indtil da, ønsker vi fire fra Pastoral-Centeret dig god læselyst,

                                     Marcelino, Eva, Joke og Eva Maria