De første kapitler i 1. Mosebog beretter om skabelsen. De bliver også kaldt "urhistorie". Den er ikke en naturvidenskabelig beretning, men en bekendelse om, at Gud står bag verden. Skabelsesberetningen synger om verdens tilblivelse. Gennem sit ord har Gud kaldt verden til live.

Andre emner i 1. Mosebog er syndefaldet, forfædrenes (dvs. patriarkernes) liv i klanen sammen med Gud, Babeltårnet, Abraham, Jakob og Josef-cyklussen. Bogen slutter med udvandringen af Jakobs familie til Egypten.

 

R SOM RÅD TIL UNDERVISNING

 

Sådan gør du:

Forbered en rundkreds med stole alt efter antallet af deltagerne. Én får klokken. Opgaven er, at bevæge sig så forsigtigt, at klokken ikke ringer. Vedkommende skal gå en gang rund om stolekredsen og give klokken videre til den næste. Legen forsætter indtil alle er gået en runde og afbrydes, når klokken ringer. De andre skal være stille for at høre, om klokken ringer.  Målet er, at alle tager en runde med klokken, mens de andre venter og lytter.

E SOM ETIK

 

Oops, an error occurred! Code: 20220930171336e626589b

Og hvad handler den første bog i Bibelen om?

1. Mosebog, også kaldet Genesis, fortæller om verdens tilblivelse og mening.

Ud af en mangfoldighed af stammer vælger Gud sig en familie - Abraham og Sarah. Med denne familieklan er spiren lagt til folket Israel.

Vor kristne tro bør også vise sig i gerninger og social engagement. Lad derfor menighedens unge stå for kirkekaffen. Overskuddet kan doneres til børnemissio, som samler penge ind for De pavelige missionsværker i januar måned.

Forslag: Forældrene donerer en kage eller småkager. Salg kager, som de unge (eller deres forældre) har bagt til højeste bud ved en auktion.

Alternativ:

Lav dine egne lykkenødder

Du har brug for:

 • valnødder
 • knive
 • papir
 • skriveredskaber
 • lim

Aldersgruppe: 6-99

Sådan gør du:

Åbn nødderne forsigtig med en kniv. Tag kernen ud. Skriv et bibelord på sedlen. Rul sedlen sammen og lim de to dele af valnødden sammen.

OBS! Enten gemmer du lykkenødderne som en overraskelse i en skål af valnødder, eller du forbereder dem til deltagerne, så de kan tage et ord med hjem. Børnene kan dele dem ud ved kirkedøren og bede om et bidrag til børnemissio's arbejde.

V SOM VÆRKTØJ TIL UNDERVISNING

Saml en skat

De hellige tre konger, som vi fejrede den 2. januar, kom med skatte. I bibelen tales der ofte om skatte.   

Det har du brug for:

 • Mønter
Aldersgruppe: 8-99

Sådan gør du:

Alle sætter sig i en rundkreds. Én deltager lægger en mønt på sin pegefingerspids.

Vi mødes for første gang mandag, den 10. januar.

Aftenens emne er:

Opdagelsen af Gud i Det gamle Testamente

eller en ny verden opstår

af cand.teol. Eva Maria Nielsen.

Aftenens forløb:

 • 17.00         Messe i Jesu Hjerte Kirke for dem, der ønsker
 • 17.45         Let aftensmad med medbragt madpakke
 • 18.15         Undervisning
 • 18.45         Pause
 • 19.00         Gruppearbejde eller spørgsmål/svar
 • 19.45         Opsamling/Feedback/Info fra Pastoral-Centret
 • 20.00         God aften!

For planlægningens skyld sætter vi pris på en tilmelding på pastoral@pastoral.dk. Vel mødt!

Nu skal han give mønten videre til sin sidemand, som skal tage imod mønten med sin pegefinger og uden at tabe den. Derefter fortsætter man med langfinger og ringfinger og helt til sidst lillefingeren. Falder mønten ned, skal man begynde forfra. Prøv det to og to eller som teams mod hinanden.

OBS! På www.bibelserver.com kan du søge efter bibelord, hvori der forekommer ordene "skat", "rigdom" eller "penge" og således bruge denne leg til at synliggøre skriften. Forslag: Brug denne leg til at tale om Luk 19,11-27.

GÅ HJEM MØDER I KØBENHAVN

Bor du i København og omegn, så har vi et godt tilbud til dig. Fra januar 2011 holder Pastoralcenteret månedlige Gå-hjem-møder på Skt. Andreas bibliotek, Gl. Kongevej 15, 1610 København.

Alle er velkomne, kateketer, lærer, ungdomsleder, forældre og alle dem, der bare er nysgerrige!

KOMMENDE DATOER

Noter allerede daoterne til de kommende Gå-hjem-møder:  

 • 9. februar "Hvorfor etik?" ved diakon Kaare Nielsen (Missio Danmark)
 • 10. marts "Liturgi for børn og unge" ved Joke Bos (Pastoral-Centret)
 • 5. april "Treenigheden. Det kristne livs mysteriums betydning for vores dagligdag." ved cand.teol. Eva Maria Nielsen (Pastoral-Centret)
 • 10. maj "Ideer til arrangementer i sognet" ved Eva Vinther (Pastoral-Centret)

Husk også at bestille varer - bøger. lys, rosenkranse, ikoner, røgelse m.m. hos Pastoral Centret ved at ringe 33556050.

KÆRE ALLE,

i dag modtager du vort første nyhedsbrev. Du modager det, fordi du står i vort ardessekartotek eller har ønsket at modtage det. Har du ikke brug for nyhedsbrevet, så er det nok at sende en e-mail til emn@pastoral.dk og du bliver slettet af listen.

Nyhedsbrevet er opbygget simpelt:

Du finder information omkring bibelen under

B som bibelen,

råd til undervisning eller kristen praksis under

R som råd,

noget om etik under

E som etik og

nogle værktøjer til at give troen videre under

V som værktøj.

Kort og godt: Det er vores BREV til dig.

Og nederst finder du datoer og nyt fra Pastoral Centeret!

Men nu ønsker vi fra Pastoral Centeret dig godt nytår og god læselyst,

 

Marcelino, Joke, Eva og Eva Maria!

B SOM BIBELEN

Hvad gør du, når børnene har brug for at falde til ro? Prøv denne stilleleg.

Stilleleg

Du har brug for:

Én klokke, den kan evt. lånes fra ringklokken i kirken.

Aldersgruppe: 3-99