Kommende udgivelser

Guds Folk på vandring, det 4. bind i den svenske serie, udkommer snart!

Materialet kommer ind på de vigtigste bibelske personer, tager udgangspunkt i børnenes egne erfaringer og liv og forkynder dermed ind i deres hverdag. Sproget er tæt på børnenes eget sprog og formidlingen er meget varieret og frisk. Så gå ikke glip af dette gode tilbud. Bestil allerede nu barnets bog samt en lærervejledning.

 

Guds folk på vandring: Aldersgruppe: anden undervisningssæson efter 1. kommunion (cirka 11 år), 100 sider, Pris: kr. 125, Bestillingsnr:14036

Lærervejledning: 90 sider Pris: kr. 125, Bestillingsnr:14037

V som værktøj til undervisning

Malekonkurrence

Det har du brug for:

Mandala eller en anden tegning (eller andre tegninger)  til at farvelægge. Se f.eks. i kateketens værktøjskasse. Du bør på forhånd have skrevet terningens tal på forskellige områder af tegningen, f.eks. arm: 1, ben: 2, hoved: 3 skjorte: 4 osv. Derudover har du brug for terninger og tusser eller farver.

 

Aldersgruppe: 3-99

Sådan gør du:

Alle sætter sig i en rundkreds. I skal farvelægge tegningen sammen. Én kaster som den første terningen, og tallet bestemmer den del af tegningen, som først skal farvelægges.

I kan gøre det som en konkurrence. Alle får en tegning og slår terningen på skift. Man må kun farve, når man har slået terningen, og når det er ens tur. Vundet har den, der bliver først færdig med sin tegning.

 

E som etik

Bed sognepræsten om at kontakte ældre/syge i jeres menighed og spørge dem, om han må give deres adresse til de unge i menigheden, som vil gøre dem en glæde. Når vedkommende er indforstået, får hvert barn en adresse.

Lav postkort sammen eller skriv et brev eller tegn en tegning.

Lad de unge fortælle om sig selv. Hvorfor går du til undervisning? Hvad kan du bedst lide ved undervisningen? Hvad er du glad for? Bed vedkommende om at bede for dig den dag, du modtager din første kommunion eller firmelse.

Send kortet af sted.

R som råd til undervisning

Lav en ro-regatta (Konkurrencespil)

Dette har du brug for:

Du skal forberede nogle opgaver, som deltagerne skal løse.

Du kan bl.a. komme ind på dagens undervisning eller noget helt andet. Forslag: Lad børnene synge en sang, mime noget, opremse fire stykker frugt, tælle på forskellige sprog, nævne de syv sakramenter, nævne fire af Jesu venner eller andre bibelske personer. Vær opmærksom på, at opgaverne skal svare til aldersgruppen.

 

Alder: Fra 5-99

 

Sådan gør I:

I danner to lige store hold. Deltagerne sætter sig i en række, én efter én, som om de sad i en robåd. Alle spillere får et nummer. Dvs. den første spiller på begge hold får nummer 1, den anden nummer 2 osv. For hvert nummer har du forberedt et spørgsmål. Spillerne med det samme nummer får den samme opgave eller det samme spørgsmål. Det kan være et spørgsmål for at teste viden eller noget andet, spillerne skal gøre.

Den, der hurtigst løser opgaven, vinder. Hans/hendes hold får et point. Holdet med de fleste point er vinderholdet.

B som Bibelen

Det oprindelige ord på hebraisk nabi betegner profeten, som en, der råber. Profeten er kaldet af Gud og råber Guds ord ud over folket. Han var først og fremmest Guds ords mand. Alt, hvad han ellers foretog sig, var underordnet dette formål, nemlig at bringe Guds ord til mennesker. Kaldelse og sendelse hører altid sammen.  Det er ligefrem profetens legitimation, at Gud har kaldet ham til at forkynde. 

Men ikke alle profeter var sande profeter. Israels konger havde kultprofeter (dvs. profeter, som de selv havde indsat, men som ikke var kaldet af Gud) ved hoffet og ved templet. Især i det 9. og 6. århundrede fandtes der mange kultprofeter. Kong Akab (874-853 f. Kr.) havde fire hundrede profeter (jf. 1 Kong 22,6). Disse professionelle profeter var interesseret i at være venner med magthaverne. Derfor forkyndte de det, kongen eller militæret gerne ville høre. Men selv om kultprofeterne ikke altid forkyndte Guds budskab, brugte de den officielle indledningsformel for at overbringe et Herrens ord: "Herren siger". Kultprofeterne kom jævnligt i konflikt med de sande profeter, som blev kaldet og sendt af Gud.

Kære kateketer.

Her kommer vort sidste nyhedsbrev før sommerferien. Nyd den lyse tid af året, få ladet jeres solceller op og lad sjælen hvile. Måske tager I ud at rejse. Lad jer fylde med nye indtryk og hvis I har lyst, så send os nogle af jeres gode ideer til undervisningen.

Tak for denne gang. Vi læses ved i august.

Marcelino, Eva, Joke og Eva Maria