Det sidste Gå-hjem-møde blev holdt den 10.marts

Pastoral-Centret stopper nu aftenmøderne for kateketer, da tilslutningen ikke har været helt stor nok. Tak til oplægsholdere og til deltagere for de gode møder, det blev til!

Er du en af dem, der måske havde interesse i møderne, men bare ikke lige nåede at være med, så er vi meget interesserede i at høre fra dig. Dit synspunkt kan hjælpe os til at blive endnu bedre.

 

Kom du ikke til gå-hjem-møderne på grund af

¨  Tidspunktet passede dårligt

¨  Emnerne interesserede mig ikke

¨  Oplægsholderne interesserede mig ikke

¨  Glemte det

¨  Andre grunde? (Hvilke? ________)

 

Var du til nogle af møderne og har kommentarer eller kritik?

 

 

Skriv til Marcelino Gauguin, leder af Pastoral-Centret på mg@katolsk.dk. Det gælder selvfølgelig også, hvis du har andre ønsker eller idéer til, hvad Pastoral-Centret kunne hjælpe dig med.

 

Pastoral-Centrets primære opgave er at støtte og rådgive kateketer og lærere i katolsk trosundervisning. Det sker blandt andet gennem udarbejdelsen af undervisningsmaterialer og personlig rådgivning.

 

Kommende udgivelser

Oversættelsen af Guds Folk på vandring, det 4. bind i den svenske serie, er ved at være afsluttet, og bogen er på vej. Titlen hentyder til Bibelen, som fortæller historien om vor frelse. Men den fortæller egentlig ikke om andet end vandringer. Patriarkerne vandrer, Moses vandrer med folket gennem ørkenen, profeterne vandrer, Jesus vandrer, apostlene vandrer, for når Gud nærmer sig menneskene, sætter han dem i bevægelse. Han sender dem på vandring. Også os i dag.

Materialet kommer ind på de vigtigste bibelske personer, tager altid udgangspunkt i børnenes egne erfaringer og liv og forkynder dermed ind i deres hverdag. Sproget er uhøjtideligt og tæt på børnenes eget sprog. Derudover at formidlingen meget varieret og frisk. Så gå ikke glip af dette gode tilbud. Du kan bestille barnets bog samt en lærervejledning.

 

Guds folk på vandring: Aldersgruppe: anden undervisningssæson efter 1. kommunion (cirka 11 år), 100 sider, Pris: kr. 125, Bestillingsnr:14036

Lærervejledning: 90 sider Pris: kr. 125, Bestillingsnr:14037

V som værktøj til undervisning

Lav en pinsesol af alles håndaftryk

Det har du brug for: hvidt papir, lyse vandfarver, f.eks. gul, rød, orange; sakse, tapet eller stort ark papir og lim.

Aldersgruppe: 1-99

Sådan gør du:

Alle farver deres hænder på indersiden med vandfarver. Så laver I hver et aftryk på det hvide papir. Lad farverne tørre. Klip hænderne ud. Lim dem på det store ark papir (eller tapet), så det ligner en sol. Med de største hænder laver I midten af solen. Med de små hænder skaber I solstrålerne. Børnenes sol er færdig.

 

E som etik

Mød f.eks. op en lørdag og gå en tur i nabolaget, eller spørg folk i menigheden efter en søndagsmesse, om der er noget, I kan hjælpe dem med.

Hvordan reagerer folk? I dag er mennesker ikke vant til at få hjælp fra hinanden, så de fleste vil nok være meget overraskede og måske endda lidt skeptiske.

Drøft, om det er svært at spørge folk, om man må hjælpe med noget?

OBS! Denne aktivitet er beregnet til unge fra 13 år og opefter. Hvis du vil gøre det samme med yngre børn, så lad dem spørge deres naboer derhjemme, som forældrene kender. Husk, vi har ansvar for de børn og unge, vi har fået betroet.

Dette kunne være ting, de kunne gøre for andre: slå græs, vaske bil, vaske vinduer, gå en tur med hunden, gå en tur med en ældre, drikke saft sammen og snakke med et ensomt menneske, købe ind, folde tøj, luge ukrudt, vande blomster eller hente post ind, når nogen er ud at rejse...

R som råd til undervisning

Lav en fælles bedemur

Materialer: tuscher, et sort og langt stykke papirdug eller rullepapir.

Emne: Bøn/Forbøn

Sådan gør du: Hæng et langt stykke papir op på væggen. Sørg for et godt underlag, så tuscherne ikke skriver igennem. Bedemuren må alle skrive nogle bønner på (eller male nogen, hvis de endnu ikke kan skrive). Selve bedemuren kan gerne stå i længere tid. De unge kan skrive/tegne en bøn mere, når de kommer næste gang, hvis du lader tuscherne ligge i nærheden eller hænger dem op i en snor.

Samtale:

Forbøn er, når vi beder Gud om hjælp til noget for os selv eller andre.

Gud alene bestemmer, om vi får hjælpen.

Nogle gange findes der bønner, som det er bedst ikke bliver opfyldt.

Har børnene selv prøvet at bede? Kender de aftenbøn, morgenbøn, bordbøn? Fader Vor? Hil dig Maria?

Billede: Efter murens fald i Berlin tog mennesker brudstykker af den gamle mur med hjem. De symboliserede frihed, men også brudstykker af en bøn, der blev hørt.

Tal om, hvad der gør det svært at bede.

 

B som Bibelen

Hvad er lectio divina? Lectio divina er bibellæsning; men den er hverken videbegærlig læsning eller en læsning, hvor vi ønsker en kritisk analyse. Formålet er at møde Jesus Kristus og lade Gud virke gennem sit ord i os og vort liv. Lectio Divina bevæger sig ikke på et intellektuelt niveau, som også har sin berettigelse, men på et andet tidspunkt. Den åndelige læsning ligger på "hjertets" eller følelseslivets niveau. Formålet er at føre os ind i Jesu Kristi nærvær, som taler til os. 

Hvordan kan lectio divina foregå?

Det gælder om at tænke sig Jesus nærværende i rummet. Han taler til os. Vi læser så lidt som muligt, men lader det læste "runge " videre i os i løbet af dagen og træffer nogle beslutninger ud fra det læste. F.eks. når vi læser om det dobbelte kærlighedsbud i evangeliet, kan vi tage beslutningen om, at vi i løbet af dagen vil forsøge at elske de mennesker, som Gud tillader at krydse vor vej. Det, vi forstår under læsningen, skal med det samme omsættes i det daglige liv. Læsningen skal føre til handling.

Læsningen Lectio divina har ikke som formål, at vi lærer os noget nyt, men at vi fordyber os i det, vi allerede ved.

Sådan kan du begynde:

Læsning:

Vælg en bibeltekst, enten en af læsningerne fra dagens eukaristiske liturgi eller gennemlæs langsomt en af Bibelens bøger. Sid i en behagelig stilling, og sørg for ikke at blive forstyrret. Begynd med en bøn, f.eks. :

Herre Jesus, du er den levende Guds Søn.

Du har livets ord til mig.

Du er livets ord.

Giv, at min tørst efter dig aldrig slukkes.

Amen.

Læs teksten langsomt, stille og lyttende.

Overvejelse:

Tag derefter et enkelt ord eller en enkelt sætning. Gentag det stille og lær det udenad. Hvad vil dette ord sige til dig?

Bøn:

Tal så med Gud ligesom med en, der elsker og accepterer dig. Åbn dit hjerte foran Ham.

Afslut med en bøn.

 

 

Kære kateketer.

I mange menigheder fejrer man søndagen efter påske børnenes første hellige kommunion. Tak til jer, der har brugt tid og energi på at forberede de unge til denne dag.

Foråret er ligesom en perlerække af fester; men jeg vil kun nævne Kristi Himmelfart, som fejres 40 dage efter påske, og pinse, som ligger 50 dage efter påske.

Jesu himmelfart er en glædesfest, fordi Jesus nu sidder ved Faderens højre hånd og går i forbøn for os. Hans menneskelige natur, som han modtog, da han blev født som menneske, er nu også i Guds sfære. Jesu "ophøjelse" er begyndelsen til vor ophøjelse.

I de ni ugedage mellem Kristi Himmelfart og pinse forbereder menigheden sig gennem faste bønner på selve pinsen. Traditionen med at bede for et bestemt anliggende i ni dage kaldes fra gammel tid for en novene.  Inviter unge i jeres menigheder til at være med til denne novene.  Bed sammen i disse ni dage Augustins bøn:

Ånd i mig, du Helligånd,

at jeg tænker det hellige!

Driv mig, du Helligånd,

at jeg gør det hellige!

Grib fat i mig, du Helligånd,

at jeg elsker det hellige!

Styrk mig, du Helligånd,

at jeg værner om det hellige!

Værn mig, du Helligånd,

at jeg aldrig mister det hellige!

Augustin

Med pinse afsluttes påsketiden. Gud, som har åbenbaret sig som den treenige Gud, er altid er nærværende i Helligånden og gennem denne virker han i sin kirke.

Hav en velsignet Pinse!

Marcelino, Eva, Joke og Eva Maria