Gå hjem møder i København

Bor du i København og omegn, så holder vi månedlige Gå-hjem-møder på Skt. Andreas Bibliotek, Gl. Kongevej 15, 1610 København og glæder os til at se dig.

Vi mødes igen den 10. marts.

Litugi for børn og unge

af Joke Bos, Pastoral Centeret.

Aftenens forløb:

 • 17.00         Messe i Jesu Hjerte Kirke for dem, der ønsker det
 • 17.45         Let aftensmad med medbragte madpakker
 • 18.15         Undervisning
 • 18.45         Pause
 • 19.00         Gruppearbejde eller spørgsmål/svar
 • 19.45         Opsamling/Feedback/Info fra Pastoral-Centret
 • 20.00         God aften!

Vel mødt!

Kommende datoer

Noter allerede daoterne til de kommende Gå-hjem-møder

 • 5. april "Treenigheden. Det kristne livs mysteriums betydning for vores dagligdag." ved Eva Maria Nielsen
 • 10. maj "Ideer til arrangementer i sognet" ved Eva Vinther

Husk også at bestille varer - bøger. lys, rosenkranse, ikoner, røgelse m.m. hos Pastoral Centret ved at ringe 33556050.

Snart begynder fastetiden. Derfor anbefaler vi dig vor Korsvej og naturligvis fortællingen om den jødiske Påske. Husk også denne perle fra vores butik. Georg Steins udlægninger af Påskenattens læsninger

Vi har netop udgivet pavens rundskrivelse CARITAS IN VERITATE på dansk.

Fra indledningen:

Caritas in veritate - kærlighed i sandhed, som Jesus Kristus

ved sit jordiske liv og især ved sin død og sin opstandelse vidnede

om, er den vigtigste drivkraft i ethvert menneskes og i hele

menneskeslægtens udvikling. Kærlighed - caritas - er en ekstraordinær

kraft, som ansporer mennesket til modigt og helhjertet

at engagere sig for retfærdighed og fred. Denne kraft har sit

udspring i Gud, den evige kærlighed og den absolutte sandhed.

 

 

E som etik

Fredsbønnen, ofte også kaldet for Frans af Assisis bøn, kender de fleste mennesker. Selv om teksten kun er ca. 100 år gammel, er den dog skrevet i den franciskanske ånd. Moder Theresa-søstrene beder altid denne bøn, hver gang de går ud for at møde mennesker og tjene dem. Det er en bøn om fred for alle mennesker.

Forløb:

 

Alle firmander får fredsbønnen i en ufuldstændig udgave. De skal udfylde hullerne og dermed skrive deres egen bøn. Det er en god ide, at de arbejder to og to sammen, for så kan de drøfte mulighederne med hinanden: Hvor, hvordan og hvornår er det nødvendig at tilgive og have et lyttende åre for andre?  

Teksten fuldstændige ordlyd findes her: http://www.levendevand.dk/index.php?id=51

Herre.

Gør mig til redskab for din fred
så jeg elsker, hvor ...

så jeg tilgiver, hvor ...

så jeg siger sandheden, hvor ...

så jeg deler troen, hvor ...

så jeg skænker håb, hvor ...

så jeg tænder et lys, hvor ...

så jeg bringer glæde, hvor ...

 

V som værktøj til undervisning

Lav dit eget påskekors

Du har brug for: Æggebakker, jord eller vat, karsefrø, sakse, vand, lim

Sådan gør du: Æggebakkerne skæres i strimler. For at lave et kors har hver deltager brug for én strimmel med fem huller og én med seks huller. Læg strimlerne oven på hinanden, så de ligner et kors og lim dem sammen. Fyld hullerne med jord eller vat og så karse i dem. Efter nogle dage vil karsen spire, og alle har et grønt kors derhjemme.

 

 

R som råd til undervisning

Kirkeåret har tre store perioder:

 1. Påskefestkredsen (med fasten, de tre hellige dage (sacrum triduum) og de 50 dage efter påsken ind til pinsen).
 2. Julefestkredsen med adventstiden og juletiden.
 3. Det almindelige kirkeår.

Påskens festkreds og julens festkreds er to højdepunkter. Den største fest, påsken, er festernes fest. Hver søndag er en lille påske for os kristne. Sådan har det altid været. Lige fra Jesu opstandelse fra de døde samledes de første kristne om søndagen.

Dengang var det den første dag i ugen. På denne dag, opstandelsesdagen, havde Jesus vist sig for sine venner (jf. Matt 28,9; Luk 24,13). På den første dag i ugen kom også Helligånden over disciplene (Joh 20,22; Ap G. 2,1ff).

Det var også den dag, hvor lyset blev adskilt fra mørket. Jesus er verdens lys, og med hans opstandelse begynder en ny skabelse (2 Kor 5,17).

Søndagen er altså ikke den sidste hviledag efter en anstrengende uge, som vi ofte mener i dag. Søndag var netop i modsætning til i dag ugens første dag. Det nye begyndte om søndagen.

Den unge kirke fejrede ikke en gudstjeneste som os i dag. Man gik både til gudstjenesten i templet og samledes i hjemmene. Men allerede Paulus siger, at eukaristien er hjertet for menighedens sammenkomster (1 Kor 11,17-34).

Herrens dag var dengang en arbejdsdag. Kristne samledes først efter mørkets frembrud og dagens arbejde.

I 321 under Kejser Konstantin blev søndagen til en fridag. Søndagens messepligt tales der først om i højmiddelalderen.

Det andet Vatikankoncil understreger, at katolikker samles om søndagen for at fejre påskemysteriet. Efter den nye liturgiske kalender ligger søndagsliturgien fast og kan kun forskydes på grund af Herrens fester.

 

B som Bibelen

Denne gang nærmer vi os en bibelsk person ved hjælp af en meditation.

Judas forråder Jesus

(Matt 26,47-50; Mark 14,43-46; Luk 22,47-51; Joh 18,1-8)

Aldersgruppe

6-10

Baggrund

Jesus lærer os at tilgive vore fjender. Han har selv levet det, han taler om. En af hans venner forrådte ham og førte soldaterne til Jesus, så de kunne tage ham til fange.

Samtale

Hvordan er det, når en ven pludselig ikke er din ven mere?

Hvad føler du så?

Hvordan føler du dig til mode, når du er sammen med nogen, der ikke kan lide dig?

Forklar:

Jesus spiste sammen med sin ven Judas, selv om han vidste, at Judas ville forråde ham. Naturligvis kunne Jesus have vist Judas, at han vidste, hvad han ville gøre. Han kunne f.eks. have ladet være med at spise sammen med ham.  Men det gjorde Jesus ikke. Så blev Jesus taget til fange af soldaterne. Og det på trods af, at han ikke havde gjort noget forkert. Jesus var uskyldig. Lad os nu være sammen med Jesus, når Judas bedrager ham.

Meditation

OBS! Når du ser (...), betyder det, at du skal holde pause.

Luk dine øjne. Træk vejret dybt et par gange og slap af. (...)

Du er sammen med Jesus og hans venner ved oliebjerget. (...) Jesus har bedt og står tæt ved dig. (...) Der er meget larm. (...) Stemmer råber i munden på hinanden. (...) Du kan høre våben. (...) Fodtrin kommer nærmere. (...) Et sværd klinger. (...) Der bliver mere og mere larm. (...)

Du holder dig tæt ved Jesus. (...) En gruppe soldater og farisæere nærmer sig. (...) Se! Judas er sammen med dem. (...) Judas skulle da have været sammen med jer. (...) Judas kommer nærmere. (...) Han kysser Jesus. (...) Hør! Jesus siger noget til Judas. (...) "Judas, forråder du din ven med et kys?" (...) Pludselig tager Peter sit sværd og hugger øret af ypperstepræstens tjener. (...) Det er forfærdeligt for manden. (...) Han skriger af smerte. (...) Jesus standser Peter og helbreder tjeneren. (...) Soldaterne tager fat i Jesus og fører ham væk. (...) Peter følger dem. (...) De andre apostle løber væk. (...)Hvordan kan de gøre det, når Jesus er deres ven? (...) Følg efter Peter. (...) Nu har du lidt tid til at være sammen med Jesus og Peter.

 

Bøn

Jesus.

Jeg er så ked af, at Judas har forrådt dig.

Det må have gjort dig meget ondt.

Hjælp mig til at tilgive mine venner, når de sårer mig.

Giv mig mod til at elske mine fjender.

Inviter børnene til at deltage spontant i bønnen.

Nu er det tid til at forlade Jesus og Peter. Sig farvel. (...) Du er meget ked af at gå lige nu. (...) Men de forstår dig. (...) Giv Jesus et stort knus og forlad ham. Mærk varmen af jeres omfavnelse. (...) Du går. (...) Åbn dine øjne og kom tilbage til lokalet.

Samtale:

Var du bange, da soldaterne kom?

Hvad følte du, da Judas forrådte Jesus?

Ville du have gjort det samme som Peter?

Hvorfor helbredte Jesus øret på ypperstepræstens tjener?

Blev du overrasket over det?

Har du nogen sinde såret en af dine venner? Hvordan følte du dig til mode bagefter? Blev I venner igen?

Har en ven nogen sinde såret dig? Hvordan reagerede/handlede du?

Frit bearbejdet efter: Reehorst BVM, Jane: Guided Meditations, 2002, s.191-195.

Synes du om materialet og efterlyser inspiration til bibelarbejde med børn, kan du bestille "Kateketens Værktøjskasse VII. Bibelarbejde med børn og unge" ved Pastoral Centeret.

Kære alle sammen!

Den 9. marts fejrer vi askeonsdag. Fastetiden begynder, og den varer 40 dage lige til påske. Vi efterligner Jesu 40 dages faste i ørkenen. Handler denne tid kun om at give afkald på mad og drikke? Ikke udelukkende. Alt efter vort livs omstændigheder og vort helbred må vi ærligt spørge os selv: Hvad har jeg bedst af at undvære? Det kan være mad og drikke; men det kan også være alkohol, at ryge, computerspil, fjernsyn eller noget helt andet.

Vi prøver i denne tid at flytte fokus fra os selv og rette blikket mod Gud. Fastetiden vil ruske op i os, for at vi skal komme på bedre tanker og begynde på et nyt liv. Vi får mulighed for en mere enkel levevis. Nogle får måske gjort op med et mageligt og selvtilstrækkeligt liv. Andre bruger tid på omsorg og sociale relationer. Og igen andre øver sig i taknemlighed, glæder sig over de små lys i hverdagen som et smil, en blomst, der dufter eller glæden ved et uventet brev. Og så er det også tiden, hvor man kan spørge: Hvad kan jeg gøre for at leve mit liv sammen med Gud? Hvordan kan jeg finde tid til bøn? Eller til at læse i Bibelen? Vi tilbyder dig en daglig inspiration på bibelbloggen i faste- og påsketiden.

I vores nyhedsbrev finder du nogle ideer til undervisningsbrug. I håb om, at du kan bruge dem i katekesen, ønsker vi fire fra Pastoral-Centeret dig en velsignet fastetid.

Marcelino, Joke, Eva og Eva Maria