Kære alle.

Sommeren går på hæld. Snart kører vi høsten ind. Naturligvis kan det være sommerligt endnu; men dagene er allerede kortere og vådere. Om morgenen og om natten bliver det køligere.

Jeg glæder mig altid til efteråret, som ligger foran os med et væld af farver på træer og buske, og vinden, der rusker i tøjet. Her udfolder Gud alverdens skønhed for at glæde os før vinterens mørke og kulde. Så nyd denne årstid og tiden med de nye mennesker, som han har sat på din vej.

For de børn og unger, du er kateket for, er du uundværlig. Du føler måske dine begrænsninger, at du kun er et menneske; men stol på, at det, du gør, betyder en verden til forskel for nogle af de unge.

I dette nyhedsbrev sætter vi fokus på engle. Den 29. september fejrer vi De hellige ærkeengle Michael, Gabriel og Rafael, og den 2. oktober husker vi De hellige værneengle.

Engle er budbringere fra Gud. Det kan vi også være for hinanden. Prøv at finde en "engel", som kan bakke dig op i din tjeneste gennem forbøn, men også med opmuntring, når du har brug for det. Søg dig derfor én, der støtter dig i din tjeneste som kateket, og som bakker dig op, når du har brug for det. "Venner er stille engle, der løfter os op, når vores vinger har problemer med at flyve."

Hvis vi fra Pastoral-Centret kan gøre noget for dig, så slå på tråden eller kik forbi. Vi er her for dig.

Mange hilsener fra os alle,

Marcelino, Eva, Joke og Eva Maria.

 

B som Bibelen

Dommerbogen

har sit navn fra de "dommere", som ledede Israel i tiden efter bosættelsen, nærmere betegnet fra Josvas død og frem til Samuels fremtræden.  Folket vender sig gang på gang fra sin Gud, oplever nederlag og politiske vanskeligheder. Men Gud forbliver trofast. Han udvælger dommerne for at "frelse" folket.  Disse dommere var både ledende figurer, juridiske eksperter, befriere og udrustet af Guds Ånd til deres tjeneste.

Livets op- og nedture lærer Israel at stole udelukkende på Herren. En vigtig skikkelse i Dommerbogen er Debora, en profetinde, som havde sit sæde under Deborapalmen (Dom 4,5). Folk kom til hende med deres retssager. Deborah befalede Barak at træde i karakter som øverstbefalende for de israelitiske styrker mod Sisera. Deborah ledsagede ham i kampen, hvor Sisera blev besejret med et knusende nederlag i slaget ved Kishon (Dom 4,15).

R som råd til undervisning

Lav et ord-puslespil

Sådan gør du:

Skriv på tavlen forskellige ord fra Luk 1, 26-38, Matt 1,18ff. Abraham og de tre mænd (1 Mos 18,2) Mat 2,1-12, Luk 1.  Lad ordene være godt blandede. Det kunne være disse ord. Abraham, Josef, telt, drøm, Maria, Mamre, Sara, Sarai, Gabriel, kalv, mælk, søn, Helligånden, konge, støv, Maria, Nazareth, forlovelse, profeter, Galilæa, jomfru, kong David, god, retskaffen, herredømme, Jesus, barn, tjenerinde, tage til sig (gifte sig), varmeste tid, velkommen, vand, glæde, latter, kone

Lav nu et ord-puslespil. Eleverne skal trække en streg fra et ord til et andet, når de mener, at ordene hører sammen, f.eks. Abraham-Sara-telt. Josef-Maria-Helligånden.

Spørg bagefter, om eleverne kender historierne. Kan de genfortælle dem i gruppen?

Del dem derefter op i grupper, hvor de læser beretningerne og indstuderer dem som et lille teaterstykke. Hav evt. noget tøj til udklædning ved hånden.

Til 1 Mos har du brug for mindst fem personer. Til Matt 1 har du brug for 2 personer, og til Luk 1 har du brug for 2 personer. 

E som etik

Venner er stille engle, der løfter os op, når vores vinger har problemer med at flyve.

 

Drøft:

 • Hvad betyder denne sætning?
 • Hvad synes du om dette ord?
 • Hvordan har du mødt en "engel"?
 • Hvem har hjulpet dig?
 • Hvem har haft betydning for dig?
 • Hvorfor er denne person ligesom en engel?

Hver af de unge trækker navnet på én fra katekesegruppen. I den kommende tid skal de være hinandens engle, dvs. hjælpe hinanden, gøre gode ting for hinanden, opmuntre hinanden. Men den anden må ikke vide, hvem det er. Evt. kan I efter en tid spørge de unge, hvem de tror, deres engel er. Så kan denne få ansigt på.   

V som værktøj til undervisning

Forbered to krukker med bevingede ord om engle. Ordsprogene skal lægges i én bunke, bibelord i en anden bunke.  

Forslag til ordsprog:

 • Venner er stille engle, der løfter os op, når vores vinger har problemer med at flyve.
 • Børn er engle, hvis vinger forsvinder, når fødderne vokser.
 • Man ved først, om man har set en engel i øjnene, når den er gået.
 • Du skal ikke køre hurtigere, end din skytsengel kan flyve.
 • Menneske, lær at danse, ellers ved englene i Guds Himmel ikke, hvad de skal stille op med dig. (Augustinus)
 • I begyndelsen var også djævelen en engel.
 • At tale med engletunger ...
 • Forskellen mellem en engel og et menneske er let. Det meste af en engel er indvendig, mens det meste af et menneske er udvendig. (Fynn)
 • Engle kan flyve, fordi de tager sig selv så let.
 • Enhver af os er en engel med kun en vinge. Og vi kan kun flyve, når vi omfavner hinanden. (Luciano De Crescenzo)

Forslag til bibeltekster vedr. engelens tilsagn:

 • "Vær ikke bange!" sagde han. "Jeg er kommet for at fortælle jer en stor og glædelig nyhed, som angår hele folket."  Luk 2,10
 • Når du søger tilflugt hos Herren og beder den Almægtige beskytte dig, skal du ikke rammes af noget ondt, ingen ulykke skal ødelægge dit hjem. Sl 91,10
 • For han befaler sine engle at passe på dig, de skal vogte dig, hvor du end går. Sl 91,11
 • Jeg vil sende min udsending i forvejen. Han skal berede vejen for mig. Derefter vil den Herre, I venter på, pludselig komme til sit tempel. Ja, pagtens sendebud, som vil give jer glæde, han kommer helt sikkert. Mal 3,1
 • Intet er umuligt for Gud. Luk 1,37
 • Måtte himlen Guds føre jer frelst derhen og bringe jer tilbage til mig i god behold og hans engel ledsage os og beskytte jer, min dreng. Tob 5,17
 • Jeg vil være med dig og beskytte dig, hvor du end går, og til sin tid vil jeg føre dig sikkert tilbage til dette land. Jeg vil hjælpe dig og opfylde alt det, jeg har lovet dig. 1 Mos 28,15
 • For anden gang kom englen og rørte ved ham. "Stå op og spis noget mere," sagde englen, "for du har en lang rejse foran dig." 1 Kong 19,7
 • Sådan er det også i Himlen, hvor Guds engle jubler, hver gang en synder vender om til Gud. Luk 15,10

 Sådan gør du:

 • Alle trækker et ord fra bunken med ordsprog. Giv dem tid til at læse og tænke over det.
 • Læs jeres ord op og drøft, hvad det betyder og siger om engle. Er deltagerne enige?
 • Lav en brainstorming om: Hvad/hvem er engle? Hvilken opgave har de? Kender I historier med engle?
 • Lad alle trække et engle ord, som de må tage med hjem.
 •   

Baggrundsviden vedr. engle

Engle er budbringere fra Gud. Men hvad er engle? Hvem er disse åndelige væsener?

 • De er skabt af Gud, ligesom mennesket er skabt af Gud. De er skabt til i frihed at svare på Guds kærlighed. De kan altså også komme på afveje. På grund af englenes syndefald kom det moralske onde ind i verden. Gud er på ingen måde, hverken direkte eller indirekte, årsagen til det moralske onde. Han tillader det imidlertid, fordi han respekterer englenes (og menneskenes!) frihed. Han kan udvinde noget godt af det: "For da den almægtige Gud ... er uindskrænket god, ville Han aldrig tolerere noget som helst ondt i sine værker, hvis Han ikke var mægtig og god nok til også af det onde at uddrage noget godt." (KKK 311) 
 • I Bibelen står engle omkring Guds trone for at tilbede ham. Deres primære opgave er at lovsynge Gud. Når vi fejrer messen, istemmer hele kirken i englenes lovprisning ved at synge "Sanctus", dvs. "Hellig, hellig, hellig er Herren."
 • En anden opgave er, at Gud sender dem for at tjene og beskytte mennesker. Engle er Guds sendebude og tjenere.
 • I evangelierne dukker englene op for at understøtte Jesu mission. En engel viser sig for Zakarias og bebuder ham en søn. Det samme sker for  jomfru Maria. Engle forkynder Jesu fødsel og opstandelse. Ved Jesu optagelse i himmelen retter de forbavsede disciple deres blik opad, hvor de søger Jesus, som er forsvundet foran deres øjne, og bliver af en engel bedt om at komme tilbage til virkeligheden.
 • Vi må ære englene, men ikke tilbede dem, for tilbedelsen tilkommer kun Gud.
 • Mt 18,10: "Se til, at I ikke ringeagter en af disse små. For jeg siger jer: Deres engle i himlene ser altid min himmelske faders ansigt." var med til, at der voksede en overvbevisning frem om, at ethvert menneske har sin egen engel (skytsengel).

Nyt materiale "Vær et ecco" kan bestilles nu!

Vær et ekko er et materiale, der kan bruges til studiegrupper, hvor deltagerne ønsker at fordybe sig i grundlaget for den katolske tro.

Vær et ekko kan bruges i et sogn (eller i samarbejde mellem flere sogne), hvor man vil videreuddanne eller udruste alle, der ønsker at formidle troen, eller dem, der er i aktiv tjeneste for menigheden.

Vær et ekko kræver, at der er en tovholder, som også fungerer som gruppeleder. Man mødes over 11 aftener og taler om et emne, som er beskrevet i aftenens ark. Gruppelederen har en ledervejledning, som giver tips til formidlingen, kopiark til fordybelse m.m.

Hvem kan være interesseret i at følge et forløb med Vær et ekko?
Materialet er især egnet til at videreuddanne kateketer, men også forældre ville have stort gavn af det. Som navnet antyder, sigter materialet mod at deltagerne bliver rustet til selv at kunne vidne (være et ekko) for Guds stemme og Kirkens stemme.

Hvad enten deltageren arbejder med voksne eller børn, eller bare ønsker at fordybe sig yderligere, så giver Vær et ekko en afrundet introduktion til de centrale aspekter af katolsk tro, og hjælper til at afklare, hvordan man kommunikerer troen til andre.


Andre grupper i sognet, der kunne drage nytte af Vær et ekko: Voksenkatekesegrupper og andre, der arbejder med Sakramentsforberedelse, børneliturgi, bibelgrupper og evangeliseringsgrupper,

De 11 sessioner i forløbet dækker over følgende emner:

 • Hvad er en kateket?
 • Undervisning ud fra katekismen.
 • Opdag kilderne til katekesen.
 • Brug Bibelen.
 • Kommunikation gennem samtalegrupper.
 • Katekese som et arbejde i Treenigheden.
 • Menighedsvision for katekese.
 • Udforskningen af Kirkens dokumenter.
 • Hvordan fortælles frelses historien.
 • Sammenhængen mellem katekese og liturgi.
 • Kristus-centreret undervisning.
 • Katekese og eukaristien.
 • At overkomme misforståelser.
 • Bøn og kateketen.

 

Interesseret? Så kontakt gerne Pastoral-Centeret, hvis du vil vide mere eller for at se materialet. 

 

Foredrag "Hvad ved vi om engle?"

Savner du viden om engle, så har du mulighed for at høre om dem i Korsvejskirken.

Foredrag: "Hvad ved vi om engle?"

Hvem: Eva Maria Nielsen

Hvornår: 15. september 2011 kl. 19.30

Hvor: Korsvejskirken, Sirgræsevej 81,  2770 Kastrup, Tlf. 32517424, info@korsvejskirken.dk

Vel mødt!