Alle tre bibeltekster på denne søndag indeholder hvert et markant udsagn, som både kan karakterisere vor tid og ønsket om at få opfyldt en længsel,…

Læs mere

På mange måder gør den moderne livsstil og –rytme det svært for os rigtigt at fejre og især gennemleve påskens helligdage. Det bedste ville være kun…

Læs mere

I disse måneder må tiden for mange mennesker være én lang langfredag, en tid hvor meget er brudt sammen og erstattet af kaos og udsigtsløshed, hvor…

Læs mere

Dagens første læsning handler om et opbrud, et længe ventet opbrud, indledningen til en befrielse - afslutningen på et århundredelangt slaveri.…

Læs mere

Selv om de bibelske beretninger som oftest skildrer engangsbegivenheder og Guds ord i dem tales ind i en bestemt situation, så kan de altid få en ny…

Læs mere

Biskoppens prædiken i domkirken palmesøndag

Liturgisk står palmesøndag i vor bevidsthed som en glædesfest. Det tegn, palmegrenene, som har givet…

Læs mere

Læsninger: Joel 2,12-18    2 Kor 5,20-6,2    Matt 6,1-6.16-18

Hvert år markerer vi fasten på traditionel måde ved at sætte os for at tage dens tre…

Læs mere

Læsninger: Sir 27,4-7 1 Kor 15,54-58 Luk 6,39-45

På onsdag begynder vi fastetiden. Vi er således stadig i den almindelige del af kirkeåret mellem…

Læs mere

Læsninger: Neh 8,2-4a. 5-6. 8-10    l Kor 12,12-30    Luk 1,1-4;4,14-21

I 2019 bestemte pave Frans, at den tredje alm. søndag, altså dagen i dag,…

Læs mere

Læsninger: Es 52,7-10   Hebr 1,1-6   Joh 1,1-18

I nat fokuserede vi på det ydmyge aspekt ved julefesten. Det største tegn på ydmyghed er jo, at en…

Læs mere