Mandag den 14. oktober sov søster Hildegard stille ind efter kortere tids sygdom omgivet af sine medsøstre.

Søster Hildegard er født den 19.…

Læs mere

Den hellige Augustin skrev for 1600 år siden, at den, der synger, beder dobbelt. At bede alene er godt, men at bede sammen med 50 millioner andre, er…

Læs mere

Pastoral-Centret er overgået til et nyt webshopsystem. Den findes på den hidtidige hjemmeside med adressen www.pastoral.dk og det hele skulle gerne…

Læs mere

Kirkehistoriske værker, helgenbiografier, tidebønnebøger, romaner og litografier fik nye ejere med Sankt Andreas Biblioteks bogudsalg søndag den 6.…

Læs mere

Caritas Danmark har fået en ekstra bevilling på 9,4 mio. kr. fra Udenrigsministeriet til det humanitære arbejde i Jordan for syriske flygtninge. Det…

Læs mere

De nordiske biskopper har udsendt et hyrdebrev om Den ekstraordinære Missionsmåned 2019.

HYRDEBREV I mange år har vi i slutningen af oktober fejret…

Læs mere

Hvis man ikke er vant til at se på ikoner, ser de ret ens ud. Men der findes faktisk over 300 måder at afbilde Guds Moder på. Det kan man høre meget…

Læs mere

I foråret 2018, umiddelbart efter de nyvalgte menighedsråd var nedsat, blev der afholdt et kursus for menighedsråd fire forskellige steder i landet.…

Læs mere

Den franciskanske sekularorden i Danmark fylder 160 år.

I året 1224, en septemberdag omkring festen for Det hellige Kors’ ophøjelse, havde Frans af…

Læs mere

Bispedømmet har købt det tidligere Struer Missionshus.

Det hører til sjældenhederne, at bispedømmet kan føje en ny bygning til sit kort over kirker…

Læs mere