36 af bispedømmets præster og diakoner, og inviterede gæster, deltager på dette års studieuge, som holdes på Dalum Landbrugsskole i dagene 3.-6.…

Læs mere

Fra 1. september 2019 udnævnes pater <link bispedmmet praester-og-diakoner majcen-tomaz-ofm-conv>Tomaz Majcen OFM Conv som sognepræst for Sakramentskirken, mens pater <link bispedmmet praester-og-diakoner cvetko-tomislav-ofm-conv>Tomislav Cvetko OFM Conv udnævnes som…

Læs mere

Med vedtagelsen af Trossamfundsloven, som trådte i kraft 1. januar 2018, stilles der nye krav til årsregnskabet for trossamfund i Danmark. …

Læs mere

Ansgarstiftelsen har afsluttet årsregnskabet for 2018 med et negativt resultat på i alt kr. 9.878 t.kr.

Årsregnskabet er aflagt efter en ny…

Læs mere

Københavnerne kikkede nysgerrigt på, da en udflugtsbåd fra Havnerundfarten søndag eftermiddag gled gennem Københavns Havn.

Båden var pyntet med…

Læs mere

Sant'Egidio-fællesskabet åbner for fællesspisning på Institut Sankt Joseph, Dag Hammarskjölds Allé 17 på Østerbro i København, første gang torsdag den…

Læs mere

Caritas Center Stenosgade vil fra september igangsætte en række aktiviteter som svar på en efterspørgsel i en større undersøgelse i det katolske…

Læs mere

På søndag flytter sr. Angela Rammé til København. Hermed sættes punktum for Sant Joseph Søsters 144-årige virke i Aarhus. Søster Angela, der er født…

Læs mere

Som allerede meddelt døde pastor Chau i mandags den 5. august på Bispebjerg hospital efter søndag at være blevet indlagt med en hjerneblødning.…

Læs mere

Et af dansk litteraturs nye talenter er digteren Signe Lodahl Gjessing (f. 1992), hvis første digtsamling “Ud i det u-løse” (Gyldendal, 2014)…

Læs mere