I går aftes den 28. oktober fremsendte Kirkeministeriet nye retningslinjer for folkekirken og trossamfundene, hvori der nu også indgår krav om brug af…

Læs mere

Efter ni år fratræder Mons. Alviero Buco som rektor for præstekollegiet Redemptoris Mater i Vedbæk og tager tilbage til Sverige for i Göteborg at…

Læs mere

Fredag den 9. oktober fremsendte Kirkeministeriet opdaterede retningslinjer for kirkerne og trossamfundene i lyset af COVID19-smitten.

De opdaterede…

Læs mere

Kære elever, forældre og ansatte

Det er med stor glæde, at bestyrelsen kan meddele, at vi har ansat en konstitueret rektor for Niels Steensens…

Læs mere

Med virkning fra 1. oktober 2020 er følgende ny- og genudnævnelser foretaget i den kirkelige domstol:

* Pastor Jan Hansen, lic. iur. can., udnævnes…

Læs mere

Lørdag den 19. september blev Filip Mikić diakonviet i Sct. Knud Lavards Kirke i Kgs. Lyngby.

Filip, der har været i praktik i domkirken og læser på…

Læs mere

Kate Madsen, uddannet i ignatiansk spiritualitet, var underviseren på Pastoral-Centrets ’gå-hjem-møde’ i august måned. Hun fortalte, hvem Ignatius…

Læs mere

Steno-skolen i Nakskov har rundet de 100 år.

”I danske Katholikker fra Landet, som har børn i skolepligtig Alder og som saa tit med Bekymring har…

Læs mere

Benediktinerinderne på Åsebakken har fået nyt kirkerum.

Når Åsebakkens mange venner i fremtiden lægger turen om klostret for at fejre messe sammen…

Læs mere

Lørdag den 19. september kl. 11, bliver præstestuderende Filip Mikic diakonviet i Sct. Knud Lavards Kirke, Lyngbygårdsvej 1 A, 2800 Kgs. Lyngby …

Læs mere