05.08.16 11:12 Alder: 1 year
Kategori: hovednyhed, Nyt fra bispedømmet

50-årsdagen for grundlæggelsen af Myrendal kloster


De to tilbageværende brødre på Myrendal kloster, broder Cleemens (t.v.) og broder Bo.

Lørdag den 6. august er det 50 år siden seks cisterciensere fra benediktinerabbediet Achel i Belgien grundlagte Myrendal klostret på Bornholm.

Inspireret af Det 2. Vatikankoncil (1962-65) søgte broder Frans van Haaren og en gruppe munke i deres kloster at forenkle og forny klosterlivet ved at søge tilbage til klosterlivets rødder, Ørkenfædrene, den hellige Benedikt og cistercienserordenens oprindelse i Citeaux. Efter to års ventetid i flere af ordenens klostre fik den lille gruppe, som blev kaldt "de seks fra Achel", tilladelse fra ordensledelsen og Vatikanet til at begynde eksperimentet, og de fik lov til at etableret et kloster i nærheden af Olsker på Bornholm. Den 6. august 1966 blev Myrendal kloster indviet og broder Frans valgtes til prior, og han blev præsteviet den 14. december.

Den første tid var præget af stor fattigdom, og mens nogle af brødrene arbejdede som landbrugsmedhjælpere på de omkringliggende gårde, uddannede broder Frans sig til bogbinder, stod i lære i Rønne, gik på fagskole i København og bestod svendeprøven med udmærkelse i 1970. Herefter indrettedes et bogbinderi på klostret, hvor broder Frans ved siden af det mere almindelige arbejde for biblioteker, skoler og bispedømmet ikke sjældent blev brugt til at lave pragtbind som alterbøger, officielle gaver til statschefer og lignende.

Myrendal var oprindeligt et firlænget husmandssted, men blev i årenes løb opbygget til sine nye formål: Hønsehuset blev til kapel, kostalden til bogbinderiværksted, hestestalden til bibliotek, svinestien til refektorium. Der blev etableret tre gæsteværelser i bibliotekets længde, mens munkecellerne blev indrettet i stuehuset.

I slutningen af 1960’erne og de følgende år valgte to af klostrets oprindelige medlemmer, broder David Fransen og broder Neik Verkhoven at udtræde af ordenen, mens broder Pierre Schilling valgte at flyttet til Epiphanie à Eygalières klostret i Frankrig. I mange år herefter udgjordes Myrendal kloster af broder Frans van Haaren, broder Cleemens Vialle og broder Bas van Vessum. I 1980’erne indtrådte svenske Bo Nyström i klostret. Broder Bas har siden (i 2006) forladt ordenen og i 2007 døde broder Frans van Haaren.

Munkene i Myrendal Kloster tilhører cistercienserordenen af streng observans (OCSO), også kaldet trappister.

Udførlig information (på fransk) om "de seks fra Achel" og det cistercianske 'eksperiment' findes HER