06.02.17 13:33 Alder: 291 days
Kategori: Nyt fra verdenskirken, hovednyhed

Forbavselse over hvad Gud har gjort


Pave Frans budskab til 25. Verdensdag for de Syge 2017

”Den Almægtige har gjort store ting imod mig” (Luk 1,49)

Kære brødre og søstre,

Den 11. februar 2017 bliver den 25. Verdensdag for de Syge fejret i hele Kirken og på en særlig måde i Lourdes. Temaet for dette års fejring er ”Forbavselse over hvad Gud har gjort: ’Den Almægtige har gjort store ting imod mig’” (Luk 1,49). Dagen blev indført i 1992 af min forgænger, den hellige pave Johannes Paul II, og blev for første gang fejret i Lourdes den 11. februar 1993. Denne dag giver anledning til at reflektere over de behov, de syge har og mere generelt alle, der lider. Det er også en lejlighed for dem, der generøst hjælper de syge, begyndende med familiemedlemmer, sundhedspersonale og frivillige, og takke for deres gudgivne kald til at ledsage vore svagelige brødre og søstre. Denne fest giver ligeledes Kirken fornyet åndelig styrke til så godt som muligt at udføre og virkeliggøre de grundlæggende aspekter af dens mission, nemlig tjeneste for de fattige, de syge, de lidende, de udstødte og de marginaliserede (jf. Johannes Paul II, motu proprio Dolentium hominum, 11 februar 1985, 1). Der vil i disse dage i Lourdes helt sikkert blive afholdt stunder med bøn, fejring af eukaristien, De syges salvelse, fællesskab med de syge samt fordybelse i de bioetiske og pastoralteologiske problematikker, som skal bidrage til denne tjeneste.

Selv nu er jeg åndeligt til stede ved Massabielle-grotten, foran statuen af ​​Den ubesmittede Jomfru, i hvem den Almægtige har gjort store ting for menneskehedens frelse. Jeg udtrykker min nærhed til alle jer, lidende brødre og søstre, og til jeres familier. Min påskønnelse går til alle, der i de forskellige servicefunktioner og i sundhedssektorer verden over på en kompetent, ansvarlig og uselvisk måde arbejder for at lindre de syges lidelser, plejer de syge og sørger for deres daglige velvære. Jeg opfodrer jer alle – de syge, de lidende, læger, sygeplejersker, familiemedlemmer og frivillige til i Maria at se de syges helse; det sikre tegn på Guds kærlighed til ethvert menneske og et eksempel på overgivelse til Hans vilje. Må I altid i troen – næret af Guds Ord og sakramenterne – finde den fornødne styrke til at elske Gud selv i sygdommen.

Ligesom den hellige Bernadette står vi under Marias overvågne blik. Den ydmyge pige fra Lourdes fortæller os at Jomfruen, som hun kaldte ”Den smukke Dame”, så på hende som én person ser på en anden. Disse enkle ord beskriver fylden af en relation. Bernadette, fattig, analfabet og syg, oplevede at Maria så hende som en person. Den smukke Dame talte til hende med stor respekt og uden nedladenhed. Dette minder os om at enhver person er, og altid forbliver, et menneske og skal behandles som sådan. Den syge og dem, der er handicappede, selv alvorligt, har deres egen umistelige værdighed og mission i livet. De bliver aldrig blot objekter. Hvis det til tider ser ud som om de blot er passive, er det i virkeligheden aldrig tilfældet.

Efter hendes besøg i grotten, forvandlede Bernadette– takket være sin bøn – sin skrøbelighed til gavn for andre. Takket være hendes kærlighed var hun i stand til at berige sine naboer/medmennesker ved især at tilbyde sit liv for menneskehedens frelse. At Den smukke Dame bad hende om at bede for syndere minder os om, at de syge og de lidende ikke kun ønsker at blive helbredt, men også at leve et ægte kristent liv og at komme så langt, at de giver sig hen som sande missionærer og disciple af Kristus. Maria gav Bernadette det kald at tjene de syge og kaldte hende til at være en Barmhjertighedens Søster – en mission hun udførte på så eksemplarisk måde, at hun blev et forbillede for enhver sundhedsmedarbejder. Lad os bede Maria om nåden til altid at forholde os til de syge som personer, der helt sikkert har brug for vor hjælp, til tider endog i de basale ting, men som i sig bærer en personlig gave som de vil dele med andre.

Marias blik, de bedrøvedes trøst, oplyser Kirkens ansigt i dens daglige omsorg for de betrængte og nødlidende. De dyrebare frugter af denne omsorg for en verden af lidelse og sygdom, giver os lejlighed til at takke Herren Jesus: han givet sig hen i lydighed mod Faderens vilje indtil døden på korset for skyld og til menneskehedens frelse. Den solidaritet som Kristus, Guds søn født af Jomfru Maria, viser, er et udtryk for den barmhjertige Guds almagt som den kommer til udtryk i vort liv – især når det er skrøbeligt, såret, ydmyget, marginaliseret og fuldt af lidelse – og det indgyder os et håb, der løfter og støtter os.

Denne store rigdom af menneskelighed og tro må ikke ødelægges. I stedet bør den inspirere os til at tale åbent om vore menneskelige svagheder og at imødegå de udfordringer, vor tids sundhedspleje og teknologi står over for. Må vi på denne Verdensdag for de Syge finde en ny anledning til at arbejde for at styrke væksten af en kultur for respekt for liv, sundhed og miljøet. Må denne dag også inspirere os til en fornyet indsats for at forsvare et menneskes integritet og værdighed, ikke mindst gennem en korrekt tilgang til bioetiske spørgsmål, til beskyttelse af de sårbare og beskyttelse af miljøet.

På denne 25. Verdensdag for de Syge forsikrer jeg endnu engang om min solidaritet i bønnen og om min støtte og opmuntring til læger, sygeplejersker, frivillige og alle gudviede mænd og kvinder, der er engageret i tjenesten for de syge og dem i nød. Jeg tænker også på de kirkelige og offentlige institutioner, som arbejder for de syge og lidende, og på de familier, der tager sig kærligt af deres syge. Jeg beder for at alle må være glade vidner om Guds kærligheds nærvær og efterligne de lysende vidnesbyrd fra så mange af Guds venner, herunder den hellige Johannes af Gud og den hellige Camillus af Lellis, sygehusenes og sundhedspersonales skytshelgener, og den hellige Moder Teresa af Calcutta, missionær for Guds kærlighed.

Kære brødre og søstre – de syge, sundhedspersonale og frivillige. Jeg opfordrer jer til i fællesskab at bede til Maria. Må hendes moderlige forbøn opretholde og ledsage vor tro, og må hun opnå for os hos sin søn Kristus håbet om helbredelse og sundhed, følelsen af broderskab og ansvar, forpligtelsen til integreret menneskelig udvikling og glæden ved at føle taknemmelighed, når Gud overrasker os ved sin troskab og sin barmhjertighed.

Maria, vor Moder.
Du, som i Kristus omfavner os alle, som børn,
støt vore hjerters tillidsfulde forventninger,
bistå os i vore sygdomme og lidelser,
og før os til Kristus, din Søn og vor Bror.
Hjælp os med at betro os til Faderen, som udretter store ting.

Med forsikringen om min vedholdende bøn giver jeg alle min apostoliske velsignelse.

+ Frans

8. december 2016 på festen for Den ubesmittede Undfangelse

Oversættelse: Pater Herbert Krawczyk SJ