20.03.17 11:26 Alder: 217 days
Kategori: Nyt fra verdenskirken, hovednyhed

Noterne til Bergoglios tale før konklavet i 2013 offentliggjort


Håndskriften er lille, knap nok læselig og sproget er spansk, forfatterens modersmål. Men de tanker, som præsenteres her, er i dag så velkendte, at de er lette at forstå.

Der er tale om de håndskrevne notater til talen, som daværende kardinal og ærkebiskop af Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, holdt for de andre kardinaler lige før han blev valgt til pave under konklavet i Rom i marts 2013.

De håndskrevne er i dag fascinerende læsning, en slags introduktion til et pontifikat præget af drømmen om en Kirke, som ikke er optaget af ”teologisk narcissisme” eller ”åndelig verdslighed”, men i stedet går ud til ”periferien” for at opsøge sårede sjæle.

I anledning af 4-års dagen for begyndelsen på Frans’ pontifikat den 13. marts, har mange gjort status over hvad han hidtil har og ikke har opnået som Den katolske Kirkes 266. pave. Ingen omtaler dog den tale, han holdt bag lukkede døre for fire år siden inden generalkongregationen (det vil sige kardinalernes drøftelser inden de går ind til konklavet for at vælge ny pave) – en tale, som sikkert har virket så inspirerende for mange kardinaler i valget af Bergoglio til pave.

”Kirken er kaldet til at gå ud fra sig selv og til periferien, ikke kun rent geografisk, men også til den eksistentielle periferi”, sagde kardinal Bergoglio ifølge notaterne. ”En periferi af syndens, smertens, uretfærdighedens, uvidenhedens, de åndelige afsavns, tankernes og den fuldstændige nøds periferier”. I sin tale tog Bergoglio afstand fra det, han kaldte tendenserne i Kirken til at lukke om sig selv og ikke at ville åbne sine døre og gå ud og opsøge dem, som har størst behov for at modtage Guds trøst. En sådan tendens kaldte han ”det onde, der kan hjemsøge kirkelige institutioner”.

Ifølge manuskriptet skulle daværende kardinal Bergoglio også have sagt, at den nye pave, der snart skulle vælges, burde være en mand, der kontemplerer over Jesus og dermed ”hjælper Kirken med at gå ud til den eksistentielle periferi og hjælpe den med at være en livgivende moder, der lever af evangeliseringens søde og trøstende glæde”.

Den daværende ærkebiskop af Havanna, kardinal Jaime Ortego, blev så inspireret af Bergoglios tale, at han bad om at få en kopi af den. Bergoglio svarede, at han ikke havde nogen – han havde for vane at tale spontant. Men Bergoglio forsøgte siden, efter bedste evne, at nedskrive alt, hvad han havde sagt, på papir og overrakte det til kardinal Ortega. Ortega spurgte om han måtte offentliggøre teksten og spurgte igen efter at Bergoglio var blevet valgt til pave, velvidende om den historiske værdi af den ’vindende tale’ fra Latinamerikas første pave. Svaret var ’ja’.

Notaterne, som er nedfældet i fire punktlister med flere nøgleord understreget, opbevares nu i ærkebispedømmet Havannas arkiv.

De blev for første gang for nyligt offentliggjort i ærkebispedømmets tidsskrift Palabra Nueva.

Catholic Herald, 2017-03-17